Categorii

PS Iosif Păuleţ: Scrisoare pastorală – Sfânta Liturghie, izvor de viaţă şi de mărturie creştină

Iași, 1 decembrie 2019

Către toţi preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii diecezei noastre

În una dintre catehezele sale, papa Francisc spunea aceste cuvinte: „Creştinismul nu este o ideologie, nu este un sistem filozofic, ci este un drum de credinţă care porneşte de la un eveniment mărturisit de primii discipoli: Isus (…) a fost înmormântat, a înviat şi s-a arătat. Adică Isus este viu! Acesta este miezul mesajului creştin” (19 aprilie 2017).

Isus este viu! Da, într-adevăr, acesta este adevărul fundamental în care credem, pe care îl mărturisim şi care ne aduce atâta mângâiere şi ne întăreşte atât de mult în încercările noastre. Isus cel viu, singurul Domn, este temeiul credinţei şi nădejdii noastre.

Încă de la începuturi, creştinii au avut ferma convingere că Isus Cristos nu-i abandonează niciodată, ci continuă să-i însoţească şi să-i susţină pe drumul vieţii. Astfel, ei se întâlneau în fiecare duminică pentru a celebra Euharistia, memorialul morţii şi învierii lui Isus, pe care obişnuiau să o numească cina Domnului (1Cor 11,20) sau frângerea pâinii (Fap 2,42). Atât de important era pentru ei acest moment de comuniune cu Isus cel viu, încât nu lipseau nici chiar dacă uneori erau nevoiţi să-şi rişte propria viaţă. Astfel, în anul 304, în timpul persecuţiei lui Diocletian, mai mulţi creştini din Nordul Africii, după ce au fost surprinşi celebrând Euharistia, au mărturisit cu tărie în faţa autorităţilor care i-au arestat: „Nu putem trăi fără duminică”, voind să spună prin aceasta: Nu putem trăi fără Euharistia duminicală, fără comuniunea cu Isus, care este prezent la celebrările noastre.

Sfânta Liturghie este într-adevăr momentul privilegiat în care putem face experienţa prezenţei lui Isus în mijlocul nostru. Nicăieri nu-l putem întâlni pe Isus mai bine, mai viu, mai prezent decât la sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. Nu este de mirare de ce Conciliul Vatican II a pus un accent deosebit pe sfânta Liturghie, considerând-o izvorul şi apogeul întregii vieţi creştine (Lumen gentium, 11), izvorul şi culmea întregii evanghelizări (Presbyterorum ordinis, 5), centrul şi culmea întregii vieţi a comunităţii creştine (Christus Dominus, 30).

Sfânta Liturghie reprezintă cu adevărat centrul vieţii noastre creştine şi un adevărat izvor nesecat de haruri, la care suntem chemaţi să ne întoarcem în mod constant pentru a primi ceea ce ne foloseşte în trăirea cu demnitate a misiunii noastre în lume. Cine se hrăneşte cu pâinea vieţii şi bea din potirul mântuirii primeşte forţa de a se transforma la rândul său în ofrandă, în dar pentru fraţii săi, aşa cum spunea sfântul Augustin: „Fiţi ceea ce primiţi şi primiţi ceea ce sunteţi” (Discursul 272,1).

Aşadar, Liturghia nu este un spectacol la care să participăm în mod superficial, ci o întâlnire reală între Cristos-capul şi noi, membrele Trupului său mistic. Această întâlnire ne hrăneşte şi ne trimite: ne hrăneşte cu pâinea cuvântului şi pâinea euharistică, iar apoi ne trimite în misiune la ceilalţi oameni care încă nu au trăit bucuria de a-l fi întâlnit pe Dumnezeu. Iată de ce sfânta Liturghie este, pe bună dreptate, un izvor de viaţă şi de mărturie creştină. Iată de ce nu trebuie să lăsăm să treacă nicio duminică fără să-l întâlnim pe Isus cel viu în Euharistie. Participarea duminicală la sfânta Liturghie nu trebuie văzută ca o obligaţie, ca ceva impus, ci mai degrabă ca o lumină care să ne însoţească toată săptămâna şi ca un izvor de viaţă şi de sfinţire.

Prin urmare, conştient de centralitatea acestui mister pe care-l celebrăm în fiecare zi, după ce am ascultat părerea Consiliului Prezbiteral, am considerat util să ne îndreptăm atenţia, într-un mod cu totul special în anul liturgic 2019-2020, asupra sfintei Liturghii, comoara comorilor, inima vie a Bisericii, esenţa vieţii noastre creştine.

De aceea, în acest An dedicat Sfintei Liturghii, vă îndemn pe toţi, sub călăuzirea păstorilor voştri, să pătrundeţi tot mai mult în misterul pe care-l celebrăm, prin cateheze, predici tematice, zile de reculegere, adoraţii euharistice, misiuni populare sau alte iniţiative. Eu însumi voi propune în fiecare zi de joi din Advent şi Postul Mare, în catedrala noastră din Iaşi, zece cateheze despre sfânta Liturghie.

Îmi doresc şi mă rog bunului Dumnezeu ca acest an dedicat sfintei Liturghii să reprezinte cu adevărat un moment de har pentru iubita noastră Dieceză de Iaşi, contribuind astfel la revigorarea credinţei în sufletele noastre şi ale credincioşilor noştri.

Mă adresez într-un mod particular vouă, dragi confraţi preoţi, pentru a-mi exprima dorinţa ca noi, cei chemaţi să administrăm tainele sfinte, să cultivăm, aşa cum ne invita papa Benedict XVI-lea, o spiritualitate euharistică (Sacramentum caritatis, 80). Sămânţa unei astfel de spiritualităţi se află în cuvintele pe care episcopul ni le-a adresat în ziua hirotonirii noastre: Primeşte darurile poporului sfânt pentru jertfa euharistică. Dă-ţi seama de ceea ce vei săvârşi, imită ceea ce vei celebra, conformează-ţi viaţa după misterul crucii lui Cristos Domnul. În fiecare zi Cristos se oferă ca jertfă Tatălui său ceresc prin mâinile noastre. Să-i fim recunoscători pentru o astfel de misiune şi să ne oferim şi noi cu bucurie slujirii fraţilor noştri.

Dragi persoane consacrate, prin voturile de sărăcie, ascultare şi castitate aţi ales să vă oferiţi într-un mod particular Domnului. Această ofrandă de sine poate şi trebuie să fie reînnoită zi de zi la şcoala lui Isus, cel care s-a oferit pe sine pentru mântuirea noastră. Este firesc, aşadar, ca celebrarea sfintei Liturghii, sfânta Împărtăşanie şi adoraţia euharistică să se afle în centrul vieţii voastre spirituale.

Dragi familii, drumul vostru ca familie a început în biserică, în faţa altarului, în timpul sfintei Liturghii. Iubirea lui Isus din Euharistie a fost iubirea care v-a întâlnit, care v-a unit şi care vă ajută să depăşiţi momentele dificile ale vieţii, dar şi să vă bucuraţi de cele frumoase. Vă invit să vă reîntoarceţi mereu la acest izvor, să vă alimentaţi din el, să veniţi cu întreaga familie, astfel încât să fim împreună o familie de familii în marea familie, care este Biserica.

Dragi tineri, societatea şi Biserica au nevoie de voi, de tinereţea voastră, de entuziasmul vostru. Rămâneţi aproape de Isus euharisticul! Doar aşa veţi putea bea din adevăratul izvor care va menţine vii visurile voastre, proiectele şi marile voastre idealuri şi care vă va lansa în vestirea vieţii care merită să fie trăită; doar aşa veţi putea aprinde stele în noaptea altor tineri (cf. Christus vivit, 32-33).

Dragi copii, Isus este cel mai bun prieten, care nu dezamăgeşte niciodată. El vă apără de orice rău şi vă învaţă mereu la bine. Apropiaţi-vă de el cu încredere. Isus Cristos vrea să vă întâlnească la fiecare sfântă Liturghie şi să vă ajute să creşteţi în statură şi în har.

Dragi bolnavi şi persoane vârstnice, voi sunteţi o bogăţie pentru Biserica noastră locală. Mărturia de credinţă şi de speranţă pe care o oferiţi din mijlocul dificultăţilor şi încercărilor vieţii şi ale vârstei este un mare dar pentru noi toţi. Continuaţi să vă oferiţi suferinţele la sfânta Liturghie împreună cu Cristos şi primiţi cu încredere în sfânta Împărtăşanie iubirea şi puterea Medicului ceresc.

Gândul şi rugăciunea mea se îndreaptă, de asemenea, spre voi, dragi credincioşi aflaţi pe alte meleaguri decât cele româneşti. Am convingerea că tocmai credinţa şi legătura cu Cristos din sfânta Euharistie ne pot întări în numeroasele provocări şi schimbări ale vieţii. Vă îndemn, de aceea, să rămâneţi ancoraţi mai departe în Cristos, găsind alinare şi susţinere în participarea constantă la sfânta Liturghie.

Vă încurajez pe toţi, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, să mergeţi cu încredere pe drumul credinţei. Întâlnirea cu Isus la sfânta Liturghie să vă transforme viaţa într-un dar pentru ceilalţi, să vă umple inima de bucuria credinţei şi să vă dea curajul să o mărturisiţi în mod coerent în viaţa de zi cu zi.

Asigurându-vă de preţuirea şi rugăciunea mea,

al vostru,

Iosif Păuleţ,
episcop de Iaşi

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.