Categorii

Prezentarea Anuarului Pontifical 2019 şi a „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017”

Anuarul Pontifical 2019 şi Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017, a căror redactare a fost îngrijită de Oficiul Central de Statistică a Bisericii, sunt în aceste zile în distribuire în librării, editate de Tipografia Vaticană.

Din lectura datelor prezentate în Anuarul Pontifical se pot scoate câteva noutăţi referitoare la viaţa Bisericii în lume, începând din 2018.

În timpul acestei perioade au fost înfiinţate 4 noi sedii episcopale, a fost ridicată la rang de sediu mitropolitan o dieceză, 4 exarhate apostolice la rang de eparhii şi 1 administraţie apostolică la rang de dieceză.

Datele statistice din Annuarium Statisticum, referite la anul 2017, permit să se actualizeze câteva aspecte numerice fundamentale ale Bisericii catolice în contextul mondial.

La o populaţie mondială de 7.408 milioane, catolicii botezaţi sunt 1.313 milioane  adică 17,7%, distribuiţi astfel pe continente: 48,5% în America, 21,8% în Europa, 17,8% în Asia şi 0,8 în Oceania. În raportul dintre 2017 şi 2016, indicatori pozitivi ai procentului de creştere al catolicilor caracterizează toate repartiţiile teritoriale: cu privire la realitatea mondială 1,1%, procentele de variaţie din Africa şi din Asia ajung la +2,5% şi +1,5%; Europa este singurul continent care are un trend aproape nul (+0,1%) în timp ce pentru America procentul de creştere (+0,96) se atestă sub cel mondial. Lectura datelor pe continent a numărului relativ al catolicilor faţă de populaţie evidenţiază în 2017, dar cele de anul precedent sunt în mod substanţial asemănătoare, aşa cum prezenţa catolicilor este diferenţiată în diferitele zone geografice: se merge de la 63,8% din catolici prezenţi în populaţia americană la 39,7% în cea europeană, la 19,2% în cea africană până la 3,3% în cea asiatică. Este important de subliniat că zona americană este în sine foarte diferenţiată: dacă în America de Nord procentul de catolici este numai de 24,7% în America Centrală şi Antile (84,6%) şi în America de Sud (86,6%) prezenţa catolicilor apare mult mai însemnată.

Ansamblul forţelor de apostolat la sfârşitul anului 2017 este format din 4.666.073 de unităţi, cu o creştere de 0,5% faţă de 2016. Repartiţia între diferitele componente este destul de diformă de la continent la continent. În media mondială, raportul procentual între ansamblul de clerici şi totalul de lucrători pastorali la sfârşitul anului 2017 este de 10,4%, cu valorile inferioare în Africa (6,4%) şi în America (8,4%) în timp ce cu valorile superioare în Europa (19,3%) şi în Oceania (18,2%). În Asia procentul este apropiat de cel mondial. Din confruntarea cu situaţia numerică din 2016 se evidenţiază, pentru că este prima dată când se întâmplă din 2010, diminuarea preoţilor care au trecut de la 414.969 în 2016 la 414.582 în 2017. În schimb sunt în creştere episcopii, diaconii permanenţi, misionarii laici şi cateheţii.

Candidaţii la preoţie de pe planetă trec de la 116.160 în 2016 la 115.328 în 2017, cu o scădere de 0,7%. Cadrul fluxurilor continentale apare satisfăcător în Biserica africană şi asiatică, în timp ce în Europa şi în America diminuarea apare foarte evidentă. Distribuirea seminariştilor din Seminarul Mare pe continent rămâne în mod substanţial stabilă în ultimii doi ani. Cu referinţă la anul 2017 se observă că Europa contribuie cu 14,9% la totalul mondial, America 27,3%, Asia cu 29,8% şi Africa 27,1%.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.