Categorii

Pr. Iosif Wasiliewscki

   Originar din Provincia Galiţia, a venit ca misionar în Moldova, în anul 1890, împreună cu preoţii Albert Payen, Augustin Belloir şi Francisc Janik. Imediat după sosirea la Iaşi, i s-a încredinţat misiunea de profesor în Seminarul diecezan, pe care a exercitat-o aproape 20 de ani.

   În anul 1904, după plecarea părintelui Wagner, i se încredinţează, „până la limpezirea situaţiei”, funcţia de rector al Seminarului diecezan. În anul cât a fost rector, în seminar studiau 14 studenţi şi 20 de elevi. Întrucât nu se cunosc multe date despre activitatea preotului Wasiliewscki ca rector al Seminarului din Iaşi, redăm programa analitică din anul şcolar 1904-1905: limba română (teorie şi practică); limba franceză (gramatică şi practică); limba germană (gramatică şi practică); limba latină (teorie, stilistică, antichităţi romane şi practică); limba greacă (teorie, traducere şi practică); matematici (algebră şi planimetrie); istoria antică (preliminarii, istoria Orientului, Grecia şi Roma); religia (existenţa religiei, divinitatea religiilor creştine, profeţiile, răspândirea religiilor creştine, numărul martirilor etc.); filozofia (logica, critica, ontologia, cosmologia şi psihologia); teologia dogmatică (De Deo creatore, De Deo elevante, De angelis, De Deo consummatore, De Verbo incarnato, De Christo Salvatore, Mariologia, De Dogmate matutino – De sacramento Paenitentiae, Gratia Christi -, De Dogmate vespertino – De sacramentis in genere: De virtutibus şi De sacramentis in specie: De Baptismo, De Confirmatione, De Eucharistia: prezenţa reală, sacramentul şi sacrificiul liturgic); teologia morală (De contractibus; De prohibitione, Decalogul – porunca a VI-a – şi De sacramentis); Dreptul canonic (De Matrimonio şi De paenis ecclesiasticis).

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.