Categorii

Pr. Iosif Antili, doctor în teologie biblică

Marţi, 3 decembrie 2019, la Universitatea Pontificală Urbaniana din Roma, pr. Iosif Antili şi-a apărat teza de doctorat în teologie biblică, cu titlul „Come segno e simbolo. Una lettura diacronica dei racconti di azioni simboliche di Geremia”. Moderatorul tezei a fost prof. Giovanni Rizzi, iar relatori, prof. Pierfrancesco Cocco şi prof. Benedetta Rossi. Actul academic al apărării publice s-a desfăşurat în sala Newman, începând cu ora 11.00. Au fost prezenţi şi PS Aurel Percă, numit arhiepiscop al Arhidiecezei de Bucureşti, rude şi prieteni ai părintelui Iosif, preoţi din ţară, preoţi care activează sau studiază la Roma, persoane consacrate şi credincioşi laici.

În prima parte a dizertaţiei, pr. Iosif a prezentat conţinutul, metodologia şi structura tezei. S-a subliniat că această lucrare tratează despre o temă deloc neînsemnată pentru profetismul biblic: relatările acţiunilor simbolice profetice. Cartea profetului Ieremia numără şapte texte apartenente la această tipologie literară. Cele şapte relatări sunt distribuite în cele trei secţiuni ale cărţii. Prima parte (Ier 1-25) conţine trei relatări: brâul nefolositor (13,1-11), viaţa profetului ca semn (16,1-9), vasul spart (19,1-2a.10-11a). A doua parte a cărţii (Ier 26-45) conţine tot trei relatări: jugul pe grumazul profetului (27,2-3.11), cumpărarea câmpului (32,6b-15), pietrele îngropate la Tafni (43,8-13). A treia parte a cărţii (Ier 46-51) conţine doar o relatare de acest gen: sulul aruncat în Eufrat (51,59-64).

Candidatul a ales să aprofundeze cele şapte relatări dintr-o perspectivă diacronică. S-au indicat diferitele etape prin care au trecut textele, de la prima elaborare până la forma prezentă în textul masoretic. Confruntarea dintre cele două revizuiri (textul masoretic şi Septuaginta) este fundamentală pentru reconstruirea parcursului probabil al acestor texte. S-a menţionat că metoda diacronică presupune şi faptul de a păşi pe un teren foarte alunecos. Pentru a aprecia parcursul literar şi teologic al textelor examinate s-a procedat la confruntarea sistematică a diferitelor ipoteze. În acest parcurs cuvântul de ordine a fost precauţia, prudenţa. Rezultatele au în mare parte un caracter ipotetic.

S-a evidenţiat că Ier, dintre cărţile Vechiului Testament, este una dintre operele cele mai complexe şi dificile din punct de vedere exegetic, de aceea, din anumite puncte de vedere, pare justificată afirmaţia lui R. Carroll: „Cititorul care nu este contrariat de lectura Cărţii lui Ieremia de fapt nu a înţeles-o”.

Originalitatea acestei lucrării doctorale se poate observa în sinteza din capitolul al patrulea, unde se prezintă cadrul general al intervenţiilor redacţionale şi o evaluare ce priveşte aportul lor pentru lectura acţiunilor profetice din Ieremia. Un al aspect de originalitate este constituit de lectura celor şapte relatări din punctul de vedere al funcţionalităţii literare şi teologice în cadrul Cărţii profetului Ieremia.

Au fost indicate şase rezultate mai deosebite ale acestei teze doctorale. Amintim câteva dintre ele. Rezultatul cel mai remarcabil şi care constituie partea centrală a dizertaţiei este evaluarea aportului redacţional pentru lectura exegetică-teologică a relatărilor.

Un alt rezultat semnificativ al acestei cercetări îl constituie identificarea mesajului cuprinzător al celor şapte relatări. Această familie de texte se constituie aproape ca un „un izvor” în care găsim în miniatură întregul orizont exegetic şi teologic al Cărţii profetului Ieremia.

O altă contribuţie este sinteza teologică în perspectivă diacronică realizată în capitolul al patrulea. Cele şapte relatări reprezintă înainte de toate texte sacre care reflectă o experienţă religioasă puternică trăită de poporul evreu în timpul crizei babilonene şi în perioada succesivă.

O altă contribuţie o constituie reflecţia despre simbol. Aprofundarea acestui subiect a facilitat intrarea într-un univers fascinant compus din obiecte folosite în acţiuni care au loc în conformitate cu o logică comunicativă extraordinară. Nu doar acţiunile, ci viaţa însăşi a profetului dobândeşte o valenţă simbolică. Ca mijloc literar şi teologic, simbolul interacţionează cu receptivitatea estetică şi cu sensibilitatea noastră religioasă.

Au urmat întrebările din partea comisiei, la care pr. Iosif a răspuns foarte competent. Din răspunsuri au ieşit în evidenţă claritatea şi profunzimea cunoaşterii la care a ajuns candidatul după ani de studiu. S-au putut remarca eleganţa şi cursivitatea logică a discursului. De aceea, evaluarea făcută de comisia de profesori a fost foarte pozitivă. Moderatorul tezei a ţinut să menţioneze că, citind textul tezei în diferitele etape ale elaborării sale, şi-a putut actualiza anumite cunoştinţe legate de Cartea profetului Ieremia. Toţi cei trei profesori au lăudat fineţea argumentării şi acurateţea stilului.

Comisia s-a retras pentru un scurt moment de consultare şi apoi s-a întors în sală. Toţi cei din sală au rămas în picioare. Profesorul moderator a dat citire actului în limba latină prin care se atesta că teza de doctorat a trecut de proba apărării publice, iar candidatul a fost proclamat doctor al Universităţii Pontificale Urbane.

După aplauzele energice ale auditoriului, pr. Iosif şi-a exprimat recunoştinţa faţă de comisia de profesori, faţă de Dieceza de Iaşi, faţă de PS Aurel Percă, cel care mulţi ani la rând s-a ocupat de preoţii studenţi la Roma. Familiei şi tuturor celor prezenţi le-a fost adresat un cuvânt de gratitudine pentru apropierea şi prietenia lor.

Felicitări noului doctor în teologie!

Pr. Iulian Robu

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 3 decembrie: Roma: Pr. Iosif Antili, doctor în teologie biblică

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.