Categorii

Piacenza: să punem în centru sacramentul Spovezii

Spovada„Într-un context care-l neagă pe Cristos, este urgent să se reafirme adevărul întrupării şi unicitatea valorii mântuitoare a crucii”. A spus asta astăzi cardinalul Mauro Piacenza, în lectio magistralis cu care a deschis al XXVII-lea Curs despre Forul Intern, la palatul Cancelariei. Penitenţiarul Major a repetat invitaţia conţinută în bula papală de convocare a Jubileului extraordinar al milostivirii: „Să punem în centru cu convingere Sacramentul Reconcilierii”. Un „strigăt – l-a definit Piacenza – revelator al unei gândiri, al unei evaluări despre această lume şi despre misiunea Bisericii”.

Vestirea Bisericii, a adăugat cardinalul, care-l indică „prezent în lume pe Mielul lui Dumnezeu, constituie cel mai puternic «antidot» la veninul şarpelui din vechime, mincinosul”. Astăzi, a continuat, „minciuna principelui acestei lumi încearcă să răstoarne această vestire în fiecare parte a sa: Mielul, lumea şi păcatul”.

Înainte de toate cu o „reducţie «moralistă» a vestirii creştine, care ar vrea s-o priveze de pretenţia sa de adevăr, pentru a o izola în limitele, naive, ale unui cod etic, care nu poate avea nicio incidenţă reală asupra inimii omului, făcut pentru Fiinţă mai înainte decât pentru a trebui să fie”.

În al doilea rând, cu o „canonizare a lumii”, pentru că „ispititorul ar vrea înainte de toate să prezinte «această» lume, ostilă lui Cristos, drept cea mai bună, sau oricum ca unica posibilă. Orice altă privire asupra lumii, în măsura în care ar merge «dincolo» de pragul privatului şi al particularului, ar fi considerată prin natura sa «violentă», deci, inacceptabilă. Este dictatura gândirii unice, aşa de departe de gândirea comună de matrice creştină!”.

În al treilea rând, cu „normalizarea păcatului”. „Mincinosul”, afirmă Piacenza, „încearcă să nege păcatul, pentru ca să aţipească în inima omului invocarea mântuirii”. Însă trebuie considerat, mai afirmă cardinalul, „că niciodată nu e posibil să se «nege» păcatul în totalitatea sa, pentru că el reprezintă o experienţă dureroasă şi universală. Aşadar, ispititorul încearcă să concentreze atenţia omului nu numai asupra «unor» specii de rău, cele repugnante în ochii opiniei publice”.

„Într-un context care-l neagă pe Cristos – explică Piacenza – este urgent să se reafirme adevărul Întrupării şi unicitatea valorii mântuitoare a Crucii. Într-un context care canonizează lumea, este necesar să se redescopere diferenţa ioanee inevitabilă dintre Biserică şi lume, în acceptarea umilă şi clară a faptului că «oamenii au preferat întunericul în locul luminii». În faţa minciunii cu privire la păcat reiese exigenţa de a-i educa pe oameni să numească lucrurile cu numele lor, fără ambiguităţi”.

Iată aşadar necesitatea de „a-l afirma din nou pe Cristos”, adică de „a redescoperi esenţialul vestirii evanghelice”. Precum şi necesitatea unei „reluări a umanului”. „Istoria ne învaţă că acela care-l apără pe Dumnezeu îl apără pe om şi cine-l apără pe om îl apără pe Dumnezeu. Nu raţionamentele teologice perfecte, chiar corecte doctrinal şi fidele faţă de realitatea revelată, vor convinge; mai ales, dacă nu vor fi susţinute de claritatea unei priviri noi asupra realităţii şi a unei umanităţi schimbate chiar de acele adevăruri”.

„Celui care-l neagă pe Cristos şi eficacitatea mântuitoare a Mielului jertfit – a încheiat cardinalul Piacenza – îi răspundem cu recuperarea vestirii Mântuitorului şi a unicului cult mântuitor, care aduc cu sine recuperarea umanului. Celui care neagă posibilitatea unei lumi diferite, invitând să ne resemnăm cu asta, îi răspundem privind la Răstignit, adevărat lume nouă realizată. Celui care ar vrea să normalizeze păcatul îi răspundem repunând în centru sacramentul spovezii. În sacramentul spovezii este înfrântă acea singurătate radicală pe care omul o simte în păcatul său, pe care omul o trăieşte într-o lume în mod fals perfectă, pe care omul o trăieşte ori de câte ori Cristos este negat”.

De Andrea Tornielli

(După Vatican Insider, 29 februarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.