Categorii

Participare la Dumnezeiasca Liturghie în catedrala armeano-apostolică, Etchmiadzin, duminică, 26 iunie 2016

Papa-Armenia-LiturghieSanctitate, preaiubiţi episcopi,

Iubiţi fraţi şi surori,

La apogeul acestei vizite atât de dorite şi pentru mine deja de neuitat, doresc să înalţ către Domnul recunoştinţa mea, pe care o unesc cu marele imn de laudă şi de mulţumire înălţat de la acest altar. Sanctitatea Voastră, în aceste zile, mi-aţi deschis uşile casei dumneavoastră şi am experimentat „cât de bine şi cât de plăcut este ca fraţii să locuiască împreună” (Ps 133,1). Ne-am întâlnit, ne-am îmbrăţişat frăţeşte, ne-am rugat împreună, am împărtăşit darurile, speranţele şi preocupările Bisericii lui Cristos, ale cărei bătăi ale inimii le simţim la unison şi pe care o credem şi o simţim una. „Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă […]. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi” (Ef 4,4-6): putem într-adevăr să ne însuşim cu bucurie aceste cuvinte ale apostolului Paul! Tocmai în semnul sfinţilor apostoli ne-am întâlnit. Sfinţii Bartolomeu şi Tadeu, care au proclamat pentru prima dată Evanghelia în aceste ţinuturi, şi sfinţii Petru şi Paul, care şi-au dat viaţa pentru Domnul la Roma, în timp ce domnesc cu Cristos în cer, cu siguranţă se bucură văzând afectul nostru şi aspiraţia noastră concretă la comuniunea deplină. Pentru toate acestea îi mulţumesc Domnului, pentru voi şi cu voi: Glorie lui Dumnezeu!

În această Divină Liturghie, cântarea solemnă a trisaghionului s-a înălţat către cer, lăudând sfinţenia lui Dumnezeu; să coboare cu îmbelşugare binecuvântarea Celui Preaînalt pe pământ, prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu, a marilor sfinţi şi învăţători, a martirilor, în special a atâtor martiri pe care în acest loc i-aţi canonizat anul trecut. „Unicul Născut care aici a coborât” să binecuvânteze drumul nostru. Duhul Sfânt să facă din credincioşi o singură inimă şi un singur suflet: să vină ca să ne reîntemeieze în unitate. Pentru aceasta aş vrea să-l invoc din nou, însuşindu-mi câteva splendide cuvinte care au intrat în liturgia voastră. Vino, Duhule, Tu „care cu suspine neîncetate eşti mijlocitorul nostru la Tatăl milostiv, Tu care îi cunoşti pe sfinţi şi îi purifici pe păcătoşi”; revarsă asupra noastră focul tău de iubire şi unitatea şi „să fie dezlegate de acest foc motivele scandalului nostru” (Grigore de Narek, Cartea Lamentaţiunilor, 33,5), înainte de toate lipsa de unitate dintre discipolii lui Cristos.

Biserica armeană să meargă în pace şi comuniunea dintre noi să fie deplină. În toţi să apară o puternică tindere spre unitate, spre o unitate care nu trebuie să fie „nici supunere unul altuia, nici absorbire, ci mai degrabă primirea tuturor darurilor pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia pentru a manifesta lumii întregi marele mister al mântuirii realizat de Cristos Domnul prin intermediul Duhului Sfânt” (Cuvintele Sfântului Părinte la Divina Liturghie, Biserica patriarhală Sfântul Gheorghe, Istanbul, 30 noiembrie 2014).

Să primim chemarea sfinţilor, să ascultăm glasul celor umili şi al săracilor, al atâtor victime ale urii, care au suferit şi şi-au jertfit viaţa pentru credinţă; să ne aplecăm urechea la tinerele generaţii, care imploră un viitor liber de diviziunile din trecut. Din acest loc sfânt să se răspândească din nou o lumină strălucitoare; cu lumina credinţei, care de la sfântul Grigore, părintele vostru conform Evangheliei, a luminat aceste ţinuturi, să unească lumina iubirii care iartă şi reconciliază.

Aşa cum apostolii în dimineaţa de Paşti, în pofida îndoielilor şi a nesiguranţelor, au alergat spre locul învierii, atraşi de zorii fericiţi ai unei speranţe noi (cf. In 20,3-4), tot aşa şi noi, în această sfântă duminică, să urmăm chemarea lui Dumnezeu la comuniunea deplină şi să accelerăm pasul spre ea.

Şi acum, Sanctitate, în numele lui Dumnezeu, vă cer să mă binecuvântaţi, să mă binecuvântaţi pe mine şi Biserica catolică, să binecuvântaţi această alergare a noastră spre unitatea deplină.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.