Categorii

Papa îi scrie lui Assad: protejarea civililor, respectarea dreptului

papa_assadA pune capăt violenţelor, a rezolva paşnic ostilităţile. Acesta este sensul apelului adresat de Papa preşedintelui sirian Bashar al-Assad. Asta precizează Sala de Presă a Sfântului Scaun după ce, astăzi, agenţia de presă siriană Sana a dat ştirea despre scrisoarea furnizând câteva conţinuturi din ea. Francisc, care a trimis scrisoarea preşedintelui sirian prin neo-cardinalul Mario Zenari, nunţiu apostolic în ţara din Orientul Mijlociu, a condamnat orice formă de extremism şi terorism „din orice parte ar putea să vină” şi a făcut apel la Assad pentru ca „să fie respectat pe deplin dreptul umanitar internaţional în privinţa protejării civililor şi a accesului la ajutorul umanitar”.

„Numindu-l pe arhiepiscopul Mario Zenari în Colegiul Cardinalilor, Sfântul Părinte a voit să arate un semn deosebit de afect faţă de iubitul popor sirian, aşa de dureros încercat în anii recenţi. Într-o scrisoare trimisă prin noul cardinal, Papa Francisc a exprimat din nou apelul său preşedintelui Bashar al-Assad şi comunităţii internaţionale pentru a pune capăt violenţelor şi pentru o rezolvare paşnică a ostilităţilor, condamnând orice formă de extremism şi terorism din orice parte ar putea să vină, şi făcând apel la preşedinte pentru ca să fie respectat pe deplin dreptul umanitar internaţional în privinţa protejării civililor şi a accesului la ajutorul umanitar”.

După amiază, agenţia guvernamentală siriană Sana a publicat câteva extrase din text.

Pontiful, scria agenţia de presă, „exprimă solidaritate faţă de poporul sirian” şi subliniază „condamnarea din partea Vaticanului faţă de orice formă de extremism şi terorism”. În textul publicat de Sana se citea că episcopul de Roma a cerut „să se înmulţească eforturile tuturor pentru a pune capăt războiului din Siria şi a restabili pacea”.

Sana accentua că scrisoarea Pontifului a fost încredinţată personal lui Assad, la Damasc, de nunţiul apostolic din Siria, cardinalul Mario Zenari.

În afară de asta agenţia publica o fotografie a aceluiaşi Zenari primit de preşedintele sirian în palatul prezidenţial pe colinele care se află deasupra capitalei siriene.

În comunicatul lui Sana se afirma că Assad l-a felicitat pe Zenari pentru recenta sa promovare de cardinal, observând faptul că Zenari a rămas nunţiu apostolic în Siria cu toate că numirea era ceva „fără precedent”, ceva ce „reafirmă marea importanţă pe care Papa o acordă Siriei şi poporului său”.

În afară de asta, Assad a afirmat, prezintă agenţia siriană, că „statul şi poporul sirian sunt hotărâţi în restabilirea siguranţei şi stabilităţii şi are intenţia de a continua pe drumul reformelor, pentru că aceasta este calea cea mai bună pentru a realiza acest obiectiv (de a restabili siguranţa şi stabilitatea)”.

Chiar ieri Francisc a cerut din nou pacea pentru Siria şi angajarea tuturor pentru a proteja populaţia din Alep. „Din păcate ne-am obişnuit cu războiul”, a spus cu amărăciune Papa Bergoglio, război care „este un cumul de samavolnicii şi de falsităţi. Fac apel la angajarea tuturor, pentru ca să se facă o alegere de civilizaţie: nu distrugerii, da păcii, da oamenilor din Alep şi din Siria”.

Apoi, în această dimineaţă a fost făcut public Mesajul Papei pentru Ziua Mondială a Păcii pe care Biserica o celebrează la fiecare 1 ianuarie: „În 2007, să ne angajăm, cu rugăciunea şi cu acţiunea – este apelul papal – să devenim persoane care au alungat din inima lor, din cuvintele lor şi din gesturile lor violenţa, şi să construim comunităţi nonviolente, care se îngrijesc de casa comună”. Francisc subliniază că „nonviolenţa activă şi creativă” contribuie la construirea păcii în timp ce violenţa „nu este grijă faţă de lumea noastră fărâmiţată”, străbătută de un „al treilea război mondial pe bucăţi”, cu impunătoare fluxuri migratoare şi criză a mediului, şi are ca unic efect de „a dezlănţui represalii şi spirale de conflicte letale care aduc binefaceri numai câtorva «domni ai războiului»”.

Între timp, episcopul caldeu de Alep, Antoine Audo, informează că se asistă la o „îmbunătăţire sensibilă cu înaintarea forţelor guvernamentale şi retragerea miliţiilor”, în pofida „unor dificultăţi reprezentate de ciocniri armate şi explozii izolate care au influenţat negativ asupra civililor care fug dintr-o zonă în alta” şi care în acest mod „riscă moartea”.

Episcopul vorbeşte despre o „licărire de speranţă nouă în lumina înaintării armatei siriene, mai ales la marginile cartierului al-Shaar. De când armata siriană a început să reia controlul situaţiei siguranţei – comunică el – optimismul a început să se iradieze din nou în inimile cetăţenilor care văd aproape o întoarcere a situaţiei în cursul său şi posibilitatea de a regăsi o anumită stabilitate”.

Asta „ar facilita libertatea de mişcare a cetăţenilor şi intrarea de ajutoare umanitare, mai ales în zonele asediate de miliţiile terorismului”, susţine prelatul, a cărui biserică se află în partea de vest a oraşului controlată de regim, unde „ajutoarele umanitare ajung cu succes”, pe când „în zonele miliţiilor operaţiunea este extrem de dificilă”.

Episcopul caldeu aminteşte că „situaţia de urgenţă în care se află sute de familii creştine constrânse să fugă din zonele cucerite de bandele teroriste armate”, scoţând în evidenţă că „viaţa creştinilor de orice confesiune la Alep este aceeaşi a tuturor celorlalţi, trăiesc aceleaşi dificultăţi zilnice, sunt expuşi în orice moment la rafalele pe care teroriştii le lansează din zonele aflate sub controlul lor şi periodic au probleme de a găsi produsele alimentare, în pofida angajării multor asociaţii de a face să ajungă ajutoare în toate zonele”.

Totuşi „noi încercăm să-i ajutăm pe creştini, pe cât posibil, să persevereze şi să rămână în ţara lor, s-o apere şi s-o salvgardeze, pentru a menţine rolul nostru de creştini şi locuitori originari ai acestui ţinut şi a contribui la reconstruirea comunităţii noastre”. Audo precizează şi că „noi ca Biserică nu putem constrânge să se rămână sau să se plece, pentru războiul este încă în desfăşurare şi nimeni nu ştie când se va termina”. Însă „încercăm să ne ocupăm de cei care au rămas în patrie şi să le oferim o licărire de speranţă, probabil în viitor vom putea elabora un plan pentru a-i face pe creştinii care au fost constrânşi să emigreze să se întoarcă”.

În afară de asta, „nu ne amestecăm în chestiunile militare, ci ne rugăm ca aceste dificultăţi să se termine şi să revină stabilitatea în ţara noastră, pentru că acest război a fost dur pentru toţi, creştini şi musulmani”.

Cât priveşte comunitatea internaţională, ar trebui „să ajute poporul sirian ca să revină siguranţa în ţară, ca să se găsească o cale pentru o soluţie şi pentru un dialog şi să nu se alimenteze focul războiului”; toate aceste „cere un efort şi o luptă continuă pentru pace”.

De Domenico Agasso jr. şi Iacopo Scaramuzzi

(După Vatican Insider, 12 decembrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.