Categorii

Papa Francisc în Suedia pentru al cincilea centenar al reformei protestante La 31 octombrie la Lund participarea la comemorarea ecumenică unită cu Federaţia Luterană Mondială

Papa-SuediaPapa Francisc va merge la 31 octombrie în Suedia, pentru a comemora aniversarea a cinci sute de ani ai reformei protestante. Vestea evenimentului istoric a fost dată în această dimineaţă, luni 25 ianuarie, sărbătoarea convertirii sfântului Paul şi ziua de încheiere a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, printr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun. „Sanctitatea Sa Francisc – se citeşte în el – are în suflet să ia parte la o ceremonie unită între Biserica catolică şi Federaţia Luterană Mondială, pentru a comemora a 500-a aniversare a Reformei, programată la Lund, Suedia, luni 31 octombrie 2016”.

Contextual a fost dat un comunicat comun al Federaţiei Luterane Mondiale (LWF) şi al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, în care se specifică faptul că acea comemorare ecumenică va fi prezidată de Francisc împreună cu episcopul Munib A. Younan şi reverendul Martin Junge, respectiv preşedintele şi secretarul general al LWF, în colaborare cu Biserica din Suedia şi dieceza catolică de Stockholm.

Comemorarea comună – explică promotorii în comunicat – va da importanţă deosebită progreselor ecumenice solide dintre catolici şi luterani şi darurilor reciproce derivate din dialog. Evenimentul prevede o celebrare comună bazată pe ghidul liturgic catolico-luterană Common Prayer („Rugăciune comună”), publicat recent.

La rândul său, „Federaţia Luterană Mondială se pregăteşte să comemoreze aniversarea Reformei” – programată în 2017 – „într-un spirit de responsabilitate ecumenică”, aşa cum s-a afirmat de secretarul general Junge, care se declară „profund convins că străduindu-ne pentru reconcilierea dintre luterani şi catolici, lucrăm pentru dreptatea, pacea şi reconcilierea într-o lume sfâşiată de conflicte şi de violenţă”. Cel care dă glas aşteptărilor Bisericii catolice este în schimb cardinalul Kurt Koch, preşedinte al dicasterului ecumenic: „Concentrându-se împreună asupra centralităţii chestiunii lui Dumnezeu şi asupra unei abordări cristocentrice – explică el – luteranii şi catolicii vor avea posibilitatea de a celebra o comemorare ecumenică a reformei, nu pur şi simplu în mod pragmatic, ci cu un profund simţ al credinţei în Cristos răstignit şi înviat”.

Şi la nivel local nu lipsesc consensurile: „Cu bucurie şi speranţă vom primi LWF şi Biserica catolică la Lund”, afirmă arhiepiscopul Antje Jackelén al Bisericii din Suedia, explicând: „Ne vom ruga împreună cu toată familia ecumenică din Suedia pentru ca această comemorare să contribuie la unitatea creştinilor în ţara noastră şi în lumea întreagă”.

Declaraţii la care face ecou episcopul catolic de Stockholm, carmelitanul desculţ Anders Arborelius, care observă: „Situaţia ecumenică în partea noastră de lume este unică şi interesantă. Sper că această întâlnire să ne ajute să privim la viitor în aşa fel încât să fim martori ai lui Isus Cristos şi ai Evangheliei sale în lumea noastră secularizată”.

Evenimentul programat la Lund, de altfel, se încadrează în procesul de receptare a documentului de studiu From Conflict to Communion, („De la conflict la comuniune”) publicat în 2013, care de atunci a fost răspândită pe larg printre comunităţile luterane şi catolice. Este vorba despre prima tentativă a celor două părţi de a descrie împreună, la nivel internaţional, istoria reformei şi a motivaţiilor sale. În afară de asta, recent LWF şi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor au trimis Bisericilor care aparţin Federaţiei Luterane şi Conferinţelor Episcopale Catolice textul Common Prayer pregătită împreună: un ghid liturgic pentru a ajuta să se comemoreze împreună aniversarea, care va fi bază şi pentru celebrarea de la Lund. Ea se întemeiază pe documentul de studiu From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017 („De la conflict la comuniune: comemorare comună luterană-catolică a reformei în 2017”) şi tratează diferite teme – între care aducerea de mulţumire, căinţa şi angajarea la mărturia comună – cu scopul de a exprima darurile reformei şi de a cere iertare pentru diviziunile care au urmat după disputele teologice.

În sfârşit, de amintit că în 2017 va fi şi a cincizecea aniversare a dialogului internaţional luteran-catolic, din care au provenit rezultate ecumenice relevante, între care cel mai semnificativ este Joint Declaration on the Doctrine of Justification („Declaraţie comună despre doctrina justificării”), semnată de LWF şi de Biserica catolică în 1999, şi primită şi de Consiliul Metodist Mondial în 2006. Declaraţia a avut meritul de a anula dispute vechi de secole între catolici şi luterani despre adevărurile fundamentale din doctrina justificării, în centrul reformei din secolul al şaisprezecelea.

(După L’Osservatore Romano, 26 ianuarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.