Categorii

Papa Francisc dedică o duminică Bibliei, „cartea poporului lui Dumnezeu”

Papa Francisc a decis să dedice duminica a treia din timpul de peste an Sfintelor Scripturi, „cartea poporului lui Dumnezeu”, pentru ca, mergând pe urma Conciliului al II-lea din Vatican, să crească tot mai mult în rândul credincioşilor „familiaritatea religioasă şi asiduă” cu Biblia, care nu poate să fie monopolizată de „câteva cercuri sau la grupuri preferate” nici nu poate fi obiect de „interpretare fundamentalistă” ci ar trebui în schimb să-i inducă pe păstori să facă „orice efort pentru ca să pregătească unii credincioşi să fie adevăraţi vestitori ai Cuvântului cu o pregătire adecvată” având conştiinţa, deja indicată de papa în timpul Jubileului milostivirii, că Cuvântul lui Dumnezeu „deschide larg drumul împărtăşirii şi solidarităţii”.

Jorge Mario Bergoglio a semnat un motu proprio, publicat astăzi de Vatican, al cărui titlu Aperuit illis preia versetul din Evanghelia lui Luca 24,45, „Le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile”. „Este unul din ultimele gesturi făcute de Domnul înviat, înainte de Înălţarea sa”, explică Francisc în incipit. „Se arată discipolilor în timp ce sunt adunaţi împreună, frânge pâinea cu ei şi le deschide mintea spre înţelegerea Sfintelor Scripturi”.

Biblia, scrie papa iezuit, „nu poate să fie numai patrimoniul câtorva şi cu atât mai puţin o culegere de cărţi pentru câţiva privilegiaţi. Ea aparţine, înainte de toate, poporului convocat pentru a o asculta şi a se recunoaşte în acel Cuvânt. Adesea, se observă tendinţe care încearcă să monopolizeze textul sacru izolându-l la câteva cercuri sau la grupuri preferate. Nu poate să fie aşa. Biblia este cartea poporului Domnului care în ascultarea sa trece de la împrăştiere şi de la dezbinare la unitate. Cuvântul lui Dumnezeu îi uneşte pe credincioşi şi îi face un singur popor” şi „pentru că ea este cartea poporului, cei care au vocaţia de a fi slujitori ai Cuvântului trebuie să simtă puternic exigenţa de a-l face accesibil pentru propria comunitate”.

„Marea majoritate a creştinilor noştri nu cunoaşte Sfânta Scriptură şi singura dată este atunci când o ascultă în timpul celebrării euharistice de duminică sau din alte oportunităţi”, a explicat într-un interviu la Vatican News monseniorul Rino Fisichella, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări. „Biblia este cartea cea mai răspândită dar este probabil şi cea mai încărcată de praf pentru că nu este ţinută în mâinile noastre. Papa ne invită cu această Scrisoare să ţinem în mâini zilnic pe cât este posibil Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l face să devină rugăciunea noastră”.

La încheierea Jubileului extraordinar al milostivirii, aminteşte Francisc în motu proprio, „am cerut ca să se gândească la «o duminică dedicată în întregime Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a înţelege bogăţia inepuizabilă care provine din acel dialog constant al lui Dumnezeu cu poporul său»”, aminteşte papa însuşi citând scrisoarea apostolică Misericordia et misera. „De aceea, cu această Scrisoare, vreau să răspund la atâtea cereri care au venit la mine din partea poporului lui Dumnezeu, pentru ca în toată Biserica să se poată celebra în unitate de intenţii Duminica Bibliei”.

Papa stabileşte „ca Duminica a III-a din timpul de peste an să fie dedicată celebrării, reflecţiei şi divulgării Cuvântului lui Dumnezeu” şi subliniază că această duminică „se va situa într-un moment oportun din acea perioadă a anului, când suntem invitaţi să întărim legăturile cu evreii şi să ne rugăm pentru unitatea creştinilor. Nu este vorba de o simplă coincidenţă temporală: a celebra Duminica Bibliei exprimă o valenţă ecumenică, pentru că Sfânta Scriptură arată celor care se pun în ascultare drumul care trebuie urmat pentru a ajunge la o unitate autentică şi solidă”. Măsura a fost semnată de episcopul de Roma „la Sfântul Ioan din Lateran”, la 30 septembrie, comemorarea liturgică a sfântului Ieronim la începutul celei de-a 1600-a aniversări a morţii sale.

Papa Francisc subliniază continuitatea iniţiativei sale cu Conciliul, şi îndeosebi cu constituţia dogmatică Dei Verbum, ale cărei pagini „merită mereu să fie meditate şi trăite” şi aminteşte de asemenea exortaţia apostolică post-sinodală Verbum Domini a lui Benedict al XVI-lea, „care constituie o învăţătură pentru comunităţile noastre de care nu se poate face abstracţie”.

„A asculta Sfintele Scripturi pentru a practica milostivirea: aceasta este o mare provocare în faţa vieţii noastre”, scrie papa. „Cuvântul lui Dumnezeu este în măsură să deschidă ochii noştri pentru a ne permite să ieşim din individualismul care conduce la asfixie şi la sterilitate în timp ce deschide larg drumul împărtăşirii şi al solidarităţii”.

Papa indică unele riscuri care trebuie evitate atunci când este vorba de Sfintele Scripturi: „Adesea se riscă să se separe între ele Sfânta Scriptură şi Tradiţia, fără a înţelege că împreună sunt singurul izvor al Revelaţiei”, subliniază papa, dar „înainte de a deveni un text scris, Sfânta Scriptură a fost transmisă oral şi menţinută vie de credinţa unui popor care o recunoştea ca istoria sa şi principiu de identitate în mijlocul atâtor alte popoare. De aceea, credinţa biblică se întemeiază pe Cuvântul viu, nu pe o carte”. În afară de asta, „Rolul Duhului Sfânt în Sfânta Scriptură este fundamental. Fără acţiunea sa, riscul de a rămâne închişi numai în textul scris ar fi mereu alarmant, făcând uşoară interpretarea fundamentalistă, de care trebuie să rămânem departe pentru a nu trăda caracterul inspirat, dinamic şi spiritual pe care îl are textul sacru”. Pontiful latinoamerican mai subliniază că „acela care se hrăneşte în fiecare zi din Cuvântul lui Dumnezeu devine, ca Isus, contemporan al persoanelor pe care le întâlneşte; nu este tentat să cadă în nostalgii sterile în privinţa trecutului, nici în utopii lipsite de fundament în privinţa viitorului”.

În motu proprio papa se limitează să dea câteva indicaţii de maximă pentru celebrarea duminicii dedicate Sfintelor Scripturi: „va fi important – scrie el – ca în celebrarea euharistică să poată fi întronat textul sacru, aşa încât să fie clar pentru adunare valoarea normativă pe care o posedă Cuvântul lui Dumnezeu. În această duminică, în mod deosebit, va fi util să se evidenţieze proclamarea sa şi să se adapteze omilia pentru a scoate în evidenţă slujirea care se aduce Cuvântului Domnului. În această duminică episcopii vor putea să celebreze ritul lectoratului sau să încredinţeze o slujire asemănătoare, pentru a aminti importanţa proclamării Cuvântului lui Dumnezeu în liturgie. De fapt, este fundamental ca să nu dispară orice efort pentru ca să se pregătească unii credincioşi ca să fie adevăraţi vestitori ai Cuvântului cu o pregătire corespunzătoare, aşa cum se întâmplă de acum în manieră obişnuită pentru acoliţi sau pentru slujitorii extraordinari ai Împărtăşaniei. În acelaşi mod, parohii vor putea găsi formele pentru înmânarea Bibliei, sau a unei cărţi din ea, întregii adunări în aşa fel încât să se evidenţieze importanţa de a continua în viaţa zilnică citirea, aprofundarea şi rugăciunea cu Sfânta Scriptură, cu o referinţă deosebită la lectio divina”.

Pontiful le aminteşte preoţilor că este necesar ca „să se dedice timp oportun pentru pregătirea omiliei. Nu se poate improviza comentariul la lecturile sacre. Nouă, predicatorilor, ni se cere, mai degrabă, angajarea de a nu ne lungi peste măsură cu omilii înfumurate sau argumente străine. A face să se intre în profunzimea Cuvântului lui Dumnezeu, cu un limbaj simplu şi adaptat la cel care ascultă, îi permite preotului să ducă şi la descoperirea «frumuseţii imaginilor pe care Domnul le folosea pentru a stimula practicarea binelui» (ibid.)”. Şi „este bine ca şi cateheţii, prin slujirea pe care o ocupă de a ajuta să se crească în credinţă, să simtă urgenţa de a se reînnoi prin familiaritatea şi studierea Sfintelor Scripturi, care să le permită să favorizeze un adevărat dialog între cei care-i ascultă şi Cuvântul lui Dumnezeu”.

Desigur, precizează papa Bergoglio, „ziua dedicată Bibliei vrea să fie nu «o dată pe an», ci o dată pentru tot anul, pentru că avem nevoie urgentă să devenim familiari şi intimi ai Sfintei Scripturi şi ai Celui Înviat, care nu încetează să frângă Cuvântul şi Pâinea în comunitatea credincioşilor. Pentru aceasta avem nevoie să intrăm în familiaritate constantă cu Sfânta Scriptură, altminteri inima rămâne rece şi ochii rămân închişi, afectaţi cum suntem de nenumărate forme de orbire”.

De Iacopo Scaramuzzi

(După Vatican Insider, 30 septembrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.