Categorii

Papa către Bartolomeu I: nicio piedică în calea împărtăşirii euharistice

   În sărbătoarea de astăzi a sfântului Andrei, patron al Bisericii ortodoxe, Papa la sfârşitul Liturghiei celebrate pe terenul sportiv din Bangui a adresat o urare specială patriarhului ecumenic Bartolomeu, căruia i-a trimis şi un mesaj, care a fost citit astăzi dimineaţă în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” la Fanar de cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, care a condus o delegaţie a Sfântului Scaun în cadrul tradiţionalului schimb de vizite pentru sărbătorile respective la sfinţilor patroni, Petru şi Paul la 29 iunie la Roma şi Andrei la 30 noiembrie la Istanbul. Reportaj de Roberta Gisotti.

   „De aici din inima Africii, aş vrea să mă adresez preaiubitului meu frate Bartolomeu, patriarh ecumenic. Îi adresez urările de fericire, de fraternitate şi îi cer Domnului să binecuvânteze Bisericile noastre surori”.

   După aceea Francisc exprimă – în mesajul autograf – „afectul fratern şi apropierea spirituală” arhiepiscopului de Constantinopol, în „profundă comuniune de credinţă şi de caritate”.

   „Astăzi lumea are mare nevoie de reconciliere – scrie Francisc – în special în lumina la atâta sânge vărsat în recentele atacuri teroriste. Putem noi să însoţim victimele cu rugăciunea noastră şi să reînnoim angajarea noastră pentru o pace durabilă promovând dialogul dintre credinţe religioase”, pentru că „indiferenţa şi ignoranţa reciprocă pot să aducă numai neîncredere şi din nefericire şi conflicte”.

   „Pentru a înainta pe drumul nostru spre comuniunea deplină”, observă Francisc, „trebuie să continuăm să luăm inspiraţie din gestul de reconciliere şi de pace” al Papei Paul al VI-lea şi al Patriarhului Atenagora, care în urmă cu 50 de ani la 7 decembrie 1965 au semnat Declaraţia comună catolică-ortodoxă, cu care se ştergeau excomunicările din 1054.

   Chiar dacă de atunci nu toate diferenţele dintre cele două Biserici au fost anulate, observă Francisc, „restabilind relaţii de iubire şi fraternitate, într-un spirit de încredere reciprocă, respect şi caritate, nu mai există impedimente în calea împărtăşirii euharistice, care nu poate să vină decât prin rugăciune, purificarea inimilor, dialog şi afirmarea adevărului”.

   Francisc îl felicită pe Bartolomeu, „martor exemplar pentru catolici” datorită „sensibilităţii”, „conştiinţei” şi „angajării sale fervente” pentru salvgardarea creaţiei, indicând ca „semn de speranţă” celebrarea comună a Zilei de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei, la 1 septembrie, urmând lunga experienţă a Patriarhiei ecumenice.

   Rugăciuni, Papa cele în sfârşit lui Bartolomeu şi tuturor credincioşilor ortodocşi pentru Jubileul extraordinar al Milostivirii, asigurând la rândul său rugăciuni pentru evenimentele care vor fi celebrate anul acesta în Biserica ortodoxă, în special pentru Marele Sinod Panortodox.

 (După Radio Vaticana, 30 noiembrie 2015)

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.