Categorii

Migranţii, „nu există un viitor paşnic decât în solidaritate”

„Munca creează demnitate, ajutoarele, când nu sunt legate de obiectivul precis de a reda muncă şi ocupaţie, creează dependenţă şi deresponsabilizează”. Guido Gentili, director al Sole 24 Ore, Radio 24 şi RadiocorPlus  a dialogat îndelung cu Francisc pentru primul interviu al pontifului cu un ziar economico-financiar. Amplul colocviu este prezentat în paginile cotidianului de vineri 7 septembrie 2018. Iată câteva pasaje relevante.

Finanţele care domină economia reală

„Actuala centralitate a activităţii financiare faţă de economia reală nu este întâmplătoare: în spatele acestui fapt este alegerea vreunuia care crede, greşind, că banii se fac cu banii. Banii, cei adevăraţi, se fac cu munca. Munca este cea care conferă omului demnitatea nu banul. Şomajul cu care se confruntă diferite ţări europene este consecinţa unui sistem economic care nu mai este capabil să creeze loc de muncă, pentru că a pus în centru un idol, care se numeşte ban. (…) Spun adesea şi tinerilor să nu lăsaţi să vi se fure speranţa. Trebuie să fim şi vicleni, pentru că Domnul ne face să înţelegem că idolii sunt mai vicleni decât noi, ne invită să avem viclenia şarpelui cu bunătatea porumbelului”.

O reţetă pentru dezvoltare

„În acest moment în sistemul nostru economic în centru este un idol şi asta nu e bine: luptăm cu toţii împreună pentru ca în centru să fie mai degrabă familia şi persoanele şi să se poată merge înainte fără a pierde speranţa. Distribuirea şi participarea la bogăţia produsă, inserarea firmei într-un teritoriu, responsabilitatea socială, welfare-ul firmei, paritatea de tratament salarial între bărbat şi femeie, conjugarea între timpii de muncă şi timpii de viaţă, respectarea mediului, recunoaşterea importanţei omului faţă de maşină şi recunoaşterea salariului corect, capacitatea de inovare sunt elemente importante care ţin vie dimensiunea comunitară a unei firme. A urmări o dezvoltare integrală cere atenţia faţă de temele pe care tocmai le-am prezentat”.

Rolul antreprenorilor

„Cred că este important a munci împreună pentru a construi binele comun şi un nou umanism al muncii, a promova o muncă respectuoasă faţă de demnitatea persoanei care nu priveşte numai la profit sau la exigenţele productive ci promovează o viaţă demnă ştiind că binele persoanelor şi binele firmei merg în acelaşi pas. Să ne ajutăm să dezvoltăm solidaritatea şi să realizăm o nouă ordine economică care să nu genereze mai multe rebuturi îmbogăţind acţiunea economică avânt atenţie faţă de săraci şi faţă de diminuarea inegalităţilor. Avem nevoie de curaj şi de creativitate genială”.

A munci face bine

„Ideea că munca este numai trudă este destul de răspândită, dar toţi experimentează că a nu avea un loc de muncă este mult mai rău decât a munci. De câte ori am adunat lacrimi de disperare ale taţilor şi mamelor care nu mai au un loc de muncă! A munci face bine pentru că este legat de demnitatea persoanei, de capacitatea sa de a asuma responsabilităţi pentru sine şi pentru alţii (…). Persoana care se menţine pe sine însăşi şi familia sa cu propria muncă dezvoltă demnitatea sa; munca creează demnitate, ajutoarele, când nu sunt legate de obiectivul precis de a reda muncă şi ocupaţie, creează dependenţă şi deresponsabilizează. În afară de asta, a munci are o înaltă semnificaţie spirituală deoarece este modul cu care noi dăm continuitate creaţiei respectând-o şi îngrijindu-ne de ea”.

Migranţii care provoacă frică

„Migranţii reprezintă astăzi o mare provocare pentru toţi. Săracii care se mişcă provoacă frică în special popoarelor care trăiesc în bunăstare. Şi totuşi nu există viitor paşnic pentru omenire decât în primirea diversităţii, în solidaritate, în a gândi la omenire ca o singură familie. Este natural pentru un creştin a recunoaşte în fiecare persoană pe Isus. Cristos însuşi ne cere să-i primim pe fraţii şi surorile migranţi şi refugiaţi cu braţele larg deschise”.

Europa şi speranţa

„Europa are nevoie de speranţă şi de viitor. Deschiderea, împinşi de vântul speranţei, faţă de noile provocări făcute de migraţii poate ajuta la construirea unei lumi în care nu se vorbeşte numai despre numere sau instituţii, ci despre persoane. Printre migranţi sunt persoane în căutarea de «condiţii pentru a trăi sau a supravieţui». Pentru aceste persoane care fug de mizerie şi de foame, mulţi antreprenori şi tot atâtea instituţii europene cărora nu le lipsesc genialitatea şi curajul, vor putea întreprinde parcursuri de investiţie, în ţările lor, în formare, de la şcoală la dezvoltarea de adevărate sisteme culturale şi, mai ales în muncă”.

Strigătul celui care emigrează şi prea multele tăceri

„Răspunsurile la cererile de ajutor, chiar dacă generoase, probabil n-au fost suficiente şi am ajuns astăzi să plângem mii de morţi. Au existat prea multe tăceri. Tăcerea sensului comun, tăcerea acelui mereu s-a făcut aşa, tăcerea acelui noi mereu opus lor. Domnul promite odihnă şi eliberare tuturor celor asupriţi din lume, dar are nevoie de noi pentru a face eficace promisiunea sa. Are nevoie de mâinile noastre pentru a ajuta. Are nevoie de glasul nostru pentru a denunţa nedreptăţile comise în tăcerea, uneori complice, a multora. Mai ales, Domnul are nevoie de inima noastră pentru a manifesta iubirea milostivă a lui Dumnezeu faţă de cei din urmă, cei respinşi, cei abandonaţi, cei marginalizaţi”.

A primi şi a integra

„Să nu încetăm să fim martori de speranţă, să lărgim orizonturile noastre fără a ne consuma în preocuparea prezentului. Aşa cum este necesar ca migranţii să respecte cultura şi legile ţării care îi primeşte pentru a pune astfel pe teren împreună un parcurs de integrare şi pentru a depăşi toate fricile şi neliniştile. Încredinţez aceste responsabilităţi şi prudenţei guvernelor, pentru ca să găsească modalităţi comune pentru a da primire demnă atâtor fraţi şi surori care invocă ajutor. Se poate primi un anumit număr de persoane, fără a neglija posibilitatea de a le integra şi a le aranja în mod demn. Este necesar să se aibă atenţie faţă de traficurile ilegitime, conştienţi că primirea nu este uşoară”.

De Andrea Tornielli

(După Vatican Insider, 7 septembrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.