Categorii

Mesajul urbi et orbi de Paşti 2019

Iubiţi fraţi şi surori, Paşte fericit!

Astăzi Biserica reînnoieşte vestea primilor discipoli: „Isus a înviat!”. Şi din gură în gură, de la inimă la inimă răsună invitaţia la laudă: „Aleluia!… Aleluia!”. În această dimineaţă de Paşte, tinereţe perenă a Bisericii şi a întregii omeniri, aş vrea să ajungă la fiecare dintre voi cuvintele iniţiale ale recentei Exortaţii apostolice dedicate îndeosebi tinerilor:

„Cristos trăieşte. El este speranţa noastră şi ceam mai frumoasă tinereţe din această lume. Tot ceea ce atinge El devine tânăr, devine nou, se umple de viaţă. De aceea, primele cuvinte pe care vreau să le adreseze fiecărui tânăr creştin sunt: El trăieşte şi te vrea viu! El este în tine, El este cu tine şi nu pleacă niciodată. Oricât te-ai putea îndepărta tu, alături de tine este Cel Înviat, care te cheamă şi te aşteaptă pentru a reîncepe. Când te simţi bătrân datorită tristeţii, supărărilor, fricilor, îndoielilor sau eşecurilor, El va fi acolo pentru a-ţi reda forţa şi speranţa” (Christus vivit, 1-2).

Iubiţi fraţi şi surori, acest mesaj este adresat în acelaşi timp fiecărei persoane şi lumii. Învierea lui Cristos este principiu de viaţă nouă pentru fiecare bărbat şi fiecare femeie, pentru că adevărata reînnoire porneşte mereu de la inimă, de la conştiinţă. Însă Paştele este şi începutul lumii noi, eliberate din sclavia păcatului şi a morţii: lumea în sfârşit deschisă la Împărăţia lui Dumnezeu, Împărăţia iubirii, a păcii şi a fraternităţii.

Cristos trăieşte şi rămâne cu noi. El arată lumina feţei sale de Înviat şi nu-i abandonează pe cei care sunt în încercare, în durere şi în doliu. El, Cel Viu, să fie speranţă pentru iubitul popor sirian, victimă a unui conflict care durează şi care riscă să ne găsească tot mai resemnaţi şi chiar indiferenţi. În schimb este momentul de a reînnoi angajarea pentru o soluţie politică aptă să răspunde la aspiraţiile juste de libertate, pace şi dreptate, să înfrunte criza umanitară şi să favorizeze întoarcerea sigură a evacuaţilor, precum şi a celor care s-au refugiat în ţările limitrofe, în special în Liban şi în Iordania.

Paştele ne face să ţinem privirea îndreptată spre Orientul Mijlociu, sfâşiat de diviziuni şi tensiuni continue. Creştinii din regiune să nu înceteze să-l mărturisească cu perseverenţă răbdătoare pe Domnul înviat şi victoria vieţii asupra morţii. Un gând deosebit adresez populaţiei din Yemen, în special copiilor, extenuaţi de foame şi de război. Lumina pascală să-i lumineze pe toţi guvernanţii şi popoarele din Orientul Mijlociu, începând de la israelieni şi palestinieni, şi să-i determine să aline atâtea suferinţe şi să urmărească un viitor de pace şi de stabilitate.

Armele să înceteze să însângereze Libia, unde persoane lipsite de apărare au reînceput să moară în aceste ultime săptămâni şi multe familii sunt constrânse să părăsească propriile case. Îndemn părţile interesate să aleagă mai degrabă dialogul decât samavolnicia, evitând ca să se deschidă rănile unui deceniu de conflicte şi instabilitate politică.

Cristos Viu să dăruiască pacea sa întregului continent african, încă presărat de tensiuni sociale, conflicte şi uneori de extremisme violente care lasă nesiguranţă, distrugere şi moarte, în special în Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria şi Camerun. Gândul meu se îndreaptă şi spre Sudan, care trece printr-un moment de incertitudine politică şi unde doresc ca toate instanţele să poată găsi glas şi fiecare să se străduiască pentru a permite ţării să găsească libertatea, dezvoltarea şi bunăstarea la care aspiră de timp îndelungat.

Domnul înviat să însoţească eforturile făcute de autorităţile civile şi religioase din Sudanul de Sud, susţinute de roadele reculegerii spirituale ţinute în urmă cu câteva zile aici în Vatican. Fie ca să se poată deschide o nouă pagină a istoriei ţării, în care toate componentele politice, sociale şi religioase să se angajeze activ pentru binele comun şi reconcilierea naţiunii.

La acest Paşte să găsească consolare populaţia din regiunile estice ale Ucrainei, care continuă să sufere datorită conflictului aflat încă în desfăşurare. Domnul să încurajeze iniţiativele umanitare şi pe cele menite să urmărească o pace durabilă.

Bucuria Învierii să umple inimile celor care în continentul american îndură consecinţele situaţiilor politice şi economice dificile. Mă gândesc îndeosebi la poporul venezuelean: la atâţia oameni lipsiţi de condiţiile minime pentru a trăi o viaţă demnă şi sigură, din cauza unei crize care durează şi se aprofundează. Domnul să dăruiască celor care au responsabilităţi politice să se străduiască pentru a pune capăt nedreptăţilor sociale, abuzurilor şi violenţelor şi să facă paşi concreţi care să permită vindecarea diviziunilor şi să ofere populaţiei ajutoarele de care are nevoie.

Domnul înviat să lumineze eforturile care se fac în Nicaragua pentru a găsi cât mai curând o soluţie paşnică şi negociată în folosul tuturor nicaraguanilor.

În faţa atâtor suferinţe din timpul nostru, Stăpânul vieţii să nu ne găsească reci şi indiferenţi. Să facă din noi constructori de punţi, nu de ziduri. El, care ne dăruieşte pacea sa, să facă să înceteze zgomotul armelor, atât în contextele de război cât şi în oraşele noastre, şi să-i inspire pe liderii naţiunilor pentru ca să se străduiască pentru a pune capăt cursei înarmărilor şi răspândirii îngrijorătoare a armelor, în special în ţările mai avansate din punct de vedere economic. Cel Înviat, care a deschis larg porţile mormântului, să deschidă inimile noastre la necesităţile celor nevoiaşi, ale celor lipsiţi de apărare, ale săracilor, ale şomerilor, ale celor marginalizaţi, ale celui care bate la uşa noastră în căutare de pâine, de un refugiu şi de recunoaştere a demnităţii sale.

Iubiţi fraţi şi surori, Cristos trăieşte! El este speranţă şi tinereţe pentru fiecare dintre noi şi pentru lumea întreagă. Să ne lăsăm reînnoiţi de El! Paşte fericit!

________________

Iubiţi fraţi şi surori,

Am aflat cu tristeţe şi durere ştirea despre gravele atentate care, chiar astăzi, în ziua de Paşte, au adus doliu şi durere în unele biserici şi alte locuri de întâlnire din Sri Lanka. Doresc să manifest apropierea mea afectuoasă de comunitatea creştină, lovită în timp ce era adunată în rugăciune, şi de toate victimele unei violenţe aşa de crude. Încredinţez Domnului pe cei care au murit în mod tragic şi mă rog pentru răniţi şi pentru toţi cei care suferă din cauza acestui eveniment dramatic.

Reînnoiesc urările mele de Paşte fericit vouă tuturor, care proveniţi din Italia şi din diferite ţări, precum şi celor care sunt uniţi cu noi prin televiziune, radio şi celelalte mijloace de comunicare. În această privinţă, îmi place să amintesc că în urmă cu şaptezeci de ani, chiar la Paştele din 1949, un papă vorbea pentru prima dată la televiziune. Venerabilul Pius al XII-lea se adresa telespectatorilor de la televiziunea franceză, subliniind că privirile Succesorului lui Petru şi ale credincioşilor se putea întâlni şi printr-un nou mijloc de comunicare. Această aniversare îmi oferă ocazia pentru a încuraja comunităţile creştine să folosească toate instrumentele pe care tehnica le pune la dispoziţie pentru a anunţa vestea bună a lui Cristos înviat, pentru a ne comunica, nu numai pentru a se contacta.

Luminaţi de lumina Paştelui, să ducem mireasma lui Cristos Înviat în singurătatea, în mizeria, în durerea atâtor fraţi ai noştri, dând la o parte piatra indiferenţei. În această Piaţă, bucuria Învierii este simbolizată de florile care şi în acest an provin din Olanda, în timp ce acelea din Bazilica „Sfântul Petru” sunt din Slovenia. O mare mulţumire specială donatorilor acestor splendide aranjamente florale!

Şi nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună la masa pascală şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.