Categorii

Mesajul Urbi et Orbi al Sanctității Sale Francisc Crăciun 2019

„Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare” (Is 9,1)

Iubiţi fraţi şi surori, Crăciun fericit!

Din sânul maicii Biserici, în această noapte s-a născut din nou Fiul lui Dumnezeu făcut om. Numele său este Isus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Tatăl, Iubire veșnică şi infinită, l-a trimis în lume nu pentru a o condamna, ci pentru a o mântui (cf. In 3,17). Tatăl l-a dat, cu milostivire imensă. L-a dat pentru toţi. L-a dat pentru totdeauna. Şi El s-a născut, ca mică flacără aprinsă în întunericul şi în frigul nopții.

Acel Prunc, născut din Fecioara Maria, este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. Cuvântul care a orientat inima şi pașii lui Abraham spre ţara promisă, şi continuă să atragă pe cei care se încred în promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul care i-a condus pe evrei pe drumul de la sclavie la libertate, şi continuă să-i cheme pe sclavii din orice timp, şi de astăzi, să iasă din închisorile lor. Este Cuvântul mai luminos decât soarele, întrupat într-un mic fiu al omului, Isus, lumină a lumii.

Pentru aceasta profetul exclamă: „Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare” (Is 9,1). Da, există întuneric în inimile umane, dar este mai mare lumina lui Cristos. Există întuneric în relațiile personale, familiale, sociale, dar este mai mare lumina lui Cristos. Există întuneric în conflictele economice, geopolitice şi ecologice, dar este mai mare lumina lui Cristos.

Cristos să fie lumină pentru atâția copii care îndură războiul şi conflictele în Orientul Mijlociu şi în diferite țări din lume. Să fie întărire pentru iubitul popor sirian care încă nu vede sfârşitul ostilităților care au sfâșiat ţara în acest deceniu. Să zdruncine conștiințele oamenilor de bunăvoință. Să inspire astăzi pe guvernanți şi comunitatea internațională să găsească soluții care să garanteze siguranța şi conviețuirea pașnică a popoarelor din regiune şi să pună capăt suferințelor lor inexprimabile. Să fie sprijin pentru poporul libanez, pentru ca să poată ieşi din actuala criză şi să redescopere vocația sa de a fi un mesaj de libertate şi de coexistență armonioasă pentru toţi.

Domnul Isus să fie lumină pentru Ţara Sfântă unde El s-a născut, Mântuitor al omului şi unde continuă așteptarea atâtora care, deşi în trudă dar fără a se descuraja, aşteaptă zile de pace, de siguranță şi de prosperitate. Să fie mângâiere pentru Irak, străbătut de tensiuni sociale, şi pentru Yemen, încercat de o gravă criză umanitară.

Micul Prunc din Betleem să fie speranţă pentru tot continentul american, în care diferite naţiuni trec printr-o perioadă de agitații sociale şi politice. Să încurajeze iubitul popor venezuelean, îndelung încercat de tensiuni politice şi sociale şi să facă să nu-i lipsească ajutorul de care are nevoie. Să binecuvânteze eforturile celor care se străduiesc pentru a favoriza dreptatea şi reconcilierea şi se implică pentru a depăși diferitele crize şi multele forme de sărăcie care ofensează demnitatea fiecărei persoane.

Să fie lumină, Răscumpărătorul lumii, pentru iubita Ucraina, care năzuiește la soluții concrete pentru o pace durabilă.

Domnul care s-a născut să fie lumină pentru popoarele din Africa, unde persistă situaţii sociale şi politice care adesea constrâng persoanele să emigreze, privându-le de o casă şi de o familie. Să fie pace pentru populația care trăieşte în regiunile orientale ale Republicii Democratice din Congo, martirizată de conflicte persistente. Să fie întărire pentru cei care pătimesc din cauza violențelor, a calamităților naturale sau a urgențelor sanitare. Să fie întărire pentru cei care sunt persecutați din cauza credinţei lor religioase, în special misionarii şi credincioşii răpiți, şi pentru cei care cad victime ale atacurilor din partea grupurilor extremiste, mai ales în Burkina Faso, Mali, Niger şi Nigeria.

Fiul lui Dumnezeu, coborât din cer pe pământ, să fie apărare şi sprijin pentru cei care, din cauza acestor nedreptăți şi a altora, trebuie să emigreze în speranţa unei vieți sigure. Nedreptatea este cea care-i obligă să străbată deșerturi şi mări, transformate în cimitire. Nedreptatea este cea care-i constrânge să îndure abuzuri inexprimabile, sclavii de orice tip şi torturi în lagăre de detenție inumane. Nedreptatea este cea care-i respinge din locuri unde ar putea să aibă speranţa unei vieți demne şi îi face să găsească ziduri de indiferență.

Emanuel să fie lumină pentru toată omenirea rănită. Să topească inima noastră adesea împietrită şi egoistă şi să ne facă instrumente ale iubirii sale. Prin fețele noastre sărace, să dăruiască zâmbetul său copiilor din toată lumea: celor abandonați şi celor care au îndurat violenţe. Prin brațele noastre sărace, să-i îmbrace pe săracii care nu au cu ce să se acopere, să dea pâine celor flămânzi, să-i îngrijească pe cei bolnavi. Prin compania noastră fragilă, să fie aproape de persoanele în vârstă şi de cele singure, de migranţi şi de marginalizați. În această zi de sărbătoare, să dăruiască tuturor duioșia sa şi să lumineze întunericul din această lume.

________________

Iubiţi fraţi şi surori,

Reînnoiesc urările mele de Crăciun Fericit vouă tuturor, veniţi din orice parte a lumii în această piață, şi celor care din diferite țări sunt conectați prin radio, televiziune şi celelalte mijloace de comunicare. Vă mulţumesc pentru prezența voastră în această zi de bucurie.

Toţi suntem chemaţi să dăm speranţă lumii, vestind cu cuvintele şi mai ales cu mărturia vieţii noastre că Isus, pacea noastră, s-a născut.

Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună la masa de Crăciun şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.