Categorii

Mesajul Urbi et Orbi al Sanctităţii Sale Francisc Crăciun 2018

Iubiţi fraţi şi surori, Crăciun fericit!

Vouă, credincioşi din Roma, vouă, pelerini, şi vouă tuturor care sunteţi conectaţi din orice parte a lumii, reînnoiesc vestea bucuroasă de la Betleem: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!” (Lc 2,14).

Ca păstorii, ajunşi cei dintâi la peşteră, rămânem uimiţi în faţa semnului pe care ni l-a dat Dumnezeu: „Un copil înfăşat şi culcat în iesle” (Lc 2,12). În tăcere, să ne îngenunchem şi să adorăm.

Şi ce anume ne spune acel Prunc, născut pentru noi din Fecioara Maria? Care este mesajul universal al Crăciunului? Ne spune că Dumnezeu este Tată bun şi noi toţi suntem fraţi.

Acest adevăr stă la baza viziunii creştine despre umanitate. Fără fraternitatea pe care ne-a dăruit-o Isus Cristos, eforturile noastre pentru o lume mai dreaptă au respiraţia scurtă, şi chiar şi cele mai bune proiecte riscă să devină structuri fără suflet.

Pentru aceasta urarea mea de Crăciun fericit este o urare de fraternitate.

Fraternitate între persoane din orice naţiune şi cultură.

Fraternitate între persoane cu idei diferite, dar capabile să se respecte şi să-l asculte pe celălalt.

Fraternitate între persoane de religii diferite. Isus a venit să reveleze faţa lui Dumnezeu tuturor celor care-l caută.

Şi faţa lui Dumnezeu s-a manifesta într-o faţă umană concretă. N-a apărut într-un înger, ci într-un om, născut într-un timp şi într-un loc. Şi astfel, cu întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne arată că mântuirea trece prin iubirea, primirea, respectul faţă de această sărmană umanitate a noastră pe care toţi o împărtăşim într-o mare varietate de etnii, de limbi, de culturi…, dar toţi fraţi în umanitate!

Atunci diferenţele noastre nu sunt o daună sau un pericol, sunt o bogăţie. Ca în cazul unui artist care vrea să facă un mozaic: este mai bine să aibă la dispoziţie pietricele mai degrabă de multe culori, decât de puţine!

Experienţa familiei ne învaţă asta: între fraţi şi surori suntem diferiţi unul de altul şi nu întotdeauna suntem de acord, dar există o legătură indisolubilă care ne leagă şi iubirea părinţilor ne ajută să ne iubim. Acelaşi lucru este valabil pentru familia umană, dar aici Dumnezeu este „părintele”, fundamentul şi forţa fraternităţii noastre.

Acest Crăciun să ne facă să redescoperim legăturile de fraternitate care ne unesc ca fiinţe umane şi leagă toate popoarele. Să le permită israelienilor şi palestinienilor să reia dialogul şi să întreprindă un drum de pace care să pună capăt unui conflict care de peste şaptezeci de ani sfâşie Ţara aleasă de Domnul pentru a arăta faţa sa de iubire.

Pruncul Isus să permită iubitei şi martirizatei Siria să regăsească fraternitatea după aceşti ani lungi de război. Comunitatea internaţională să se străduiască în mod decis pentru o soluţie politică care să pună deoparte diviziunile şi interesele de parte, aşa încât poporul sirian, în special cei care au trebuit să-şi părăsească propriile ţări şi să caute refugiu în altă parte, să se poată întoarce să trăiască în pace în propria patrie.

Mă gândesc la Yemen, cu speranţa că armistiţiul mediat de comunitatea internaţională să poată aduce în sfârşit alinare atâtor copii şi populaţiilor extenuate de război şi de foamete.

Apoi, mă gândesc la Africa, unde milioane de persoane sunt refugiate sau evacuate şi au nevoie de asistenţă umanitară şi de siguranţă alimentară. Pruncul Divin, Regele păcii, să facă să tacă armele şi să răsară zori noi de fraternitate în tot continentul, binecuvântând eforturile celor care se străduiesc pentru a favoriza parcursuri de reconciliere la nivel politic şi social.

Crăciunul să întărească legăturile fraterne care unesc Peninsula coreeană şi să permită continuarea drumului de apropiere întreprins şi ajungerea la soluţii împărtăşite să asigure tuturor dezvoltare şi bunăstare.

Acest timp de binecuvântare să permită Venezuelei să regăsească înţelegerea şi tuturor componentelor sociale să lucreze fratern pentru dezvoltarea ţării şi pentru a asista părţile mai slabe ale populaţiei.

Domnul care se naşte să aducă alinare iubitei Ucraina, doritoare să recucerească o pace durabilă care întârzie să vină. Numai cu pacea, care respectă drepturile fiecărei naţiuni, ţara îşi poate reveni din suferinţele îndurate şi restabili condiţii de viaţă demne pentru proprii cetăţeni. Sunt aproape de comunităţile creştine din acea regiune şi mă rog ca să poată ţese raporturi de fraternitate şi de prietenie.

În faţa Pruncului Isus să se redescopere fraţi locuitorii din îndrăgita Nicaragua, pentru ca să nu prevaleze diviziunile şi discordiile, ci toţi să se străduiască pentru a favoriza reconcilierea şi a construi împreună viitorul ţării.

Doresc să amintesc popoarele care îndură colonizări ideologice, culturale şi economice văzând sfâşiată libertatea lor şi identitatea lor şi care suferă datorită foametei şi a lipsei de servicii educative şi sanitare.

Un gând special se îndreaptă spre fraţii noştri şi surorile noastre care sărbătoresc Naşterea Domnului în contexte dificile, ca să nu spunem ostile, în special acolo unde comunitatea creştină este o minoritate, uneori vulnerabilă sau neluată în considerare. Domnul să le dăruiască lor şi tuturor minorităţilor să trăiască în pace şi să vadă recunoscute propriile drepturi, mai ales libertatea religioasă.

Pruncul mic şi înfrigurat pe care-l contemplăm astăzi în iesle să-i ocrotească pe toţi copiii de pe pământ şi pe fiecare persoană fragilă, lipsită de apărare şi rebutată. Fie ca toţi să putem primi pace şi întărire de la naşterea Mântuitorului şi, simţindu-ne iubiţi de unicul Tată ceresc, să ne întâlnim şi să trăim ca fraţi!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.