Categorii

Mesajul Urbi et Orbi al Sanctităţii Sale Francisc Crăciun 2016

papa-urbietorbi2016Iubiţi fraţi şi surori, Crăciun fericit!

Astăzi Biserica retrăieşte uimirea Fecioarei Maria, a sfântului Iosif şi a păstorilor din Betleem contemplându-l pe Pruncul care s-a născut şi care zace într-o iesle: pe Isus, Mântuitorul.

În această zi plină de lumină răsună vestea profetică:

„Pentru că un copil ni s-a născut,

un fiu ni s-a dat nouă.

Stăpânirea va fi pe umerii lui

şi va fi numit

sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,

părinte veşnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Puterea acestui Prunc, Fiu al lui Dumnezeu şi al Mariei, nu este puterea din această lume, bazată pe forţă şi pe bogăţie; este puterea iubirii. Este puterea care a creat cerul şi pământul, care dă viaţă oricărei creaturi: mineralelor, plantelor, animalelor; este forţa care atrage bărbatul şi femeia şi face din ei un singur trup, o singură existenţă; este puterea care regenerează viaţa, care iartă păcatele, îi reconciliază pe duşmani, transformă răul în bine. Este puterea lui Dumnezeu. Această putere a iubirii l-a dus pe Isus Cristos să se despoaie de gloria sa şi să se facă om; şi îl va conduce să-şi dea viaţa pe cruce şi să învie din morţi. Este puterea slujirii, care instaurează în lume împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia dreptăţii şi a păcii.

Pentru aceasta naşterea lui Isus este însoţită de cântarea îngerilor care vestesc:

„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu,

şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte” (Lc 2,14).

Astăzi această veste străbate tot pământul şi vrea să ajungă la toate popoarele, în special cele rănite de război şi de conflicte aspre şic are simt mai puternică dorinţa păcii.

Pace bărbaţilor şi femeilor în martirizata Sirie, unde prea mult sânge a fost vărsat. Mai ales în oraşul Alep, teatru în ultimele săptămâni al uneia dintre bătăliile cele mai atroce, este mai urgent ca oricând ca, respectând dreptul umanitar, să se garanteze asistenţă şi întărire populaţiei civile epuizate, care se află încă într-o situaţie disperată şi de mare suferinţă şi mizerie. Este timpul ca armele să tacă definitiv şi comunitatea internaţională să se străduiască activ pentru ca să se ajungă la o soluţie negociată şi să se restabilească în ţară convieţuirea civilă.

Pace femeilor şi bărbaţilor din iubita Ţară Sfântă, aleasă şi preaiubită de Dumnezeu. Israelienii şi palestinienii să aibă curajul şi determinarea de a scrie o nouă pagină a istoriei, în care ura şi răzbunarea să cedeze locul voinţei de a construi împreună un viitor de înţelegere reciprocă şi armonie. Să poată regăsi unitate şi înţelegere Irakul, Libia, Yemenul, unde populaţiile îndură războiul şi acţiuni teroriste violente.

Pace bărbaţilor şi femeilor din diferite regiuni ale Africii, îndeosebi în Nigeria, unde terorismul fundamentalist exploatează şi copiii pentru a provoca oroare şi moarte. Pace în Sud Sudan şi în Republica Democratică Congo, pentru ca să se vindece diviziunile şi toate persoanele de bunăvoinţă să se străduiască pentru a întreprinde un drum de dezvoltare şi de împărtăşire, preferând cultura dialogului în locul logicii ciocnirii.

Pace femeilor şi bărbaţilor care încă îndură consecinţele conflictului din estul Ucrainei, unde este urgentă o voinţă comună în a aduce alinare populaţiei şi a îndeplini angajamentele asumate.

Înţelegere invocăm pentru iubitul popor columbian, care vrea să parcurgă un nou şi curajos drum de dialog şi de reconciliere. Acest curaj să însufleţească şi iubita Venezuela în a întreprinde paşii necesari pentru a pune capăt actualelor tensiuni şi a edifica împreună un viitor de speranţă pentru toată populaţia.

Pace celor care, în diferite zone, înfruntă suferinţe din cauza pericolelor constante şi a nedreptăţilor persistente. Fie ca Myanmar să consolideze eforturile pentru a favoriza convieţuirea paşnică şi, cu ajutorul comunităţii internaţionale, să presteze necesara protecţie şi asistenţă umanitară celor care au necesitate gravă şi urgentă. Fie ca peninsula coreeană să vadă depăşite tensiunile care o străbat într-un reînnoit spirit de colaborare.

Pace celui care a fost rănit sau a pierdut o persoană dragă din cauza actelor violente de terorism, care au semănat frică şi moarte în inima atâtor ţări şi oraşe. Pace – nu în cuvinte, ci reală şi concretă – fraţilor noştri şi surorilor noastre abandonaţi şi excluşi, celor care îndură foamea şic elor care sunt victime ale violenţelor. Pace exilaţilor, migranţilor şi refugiaţilor, celor care astăzi sunt obiect al traficului de persoane. Pace popoarelor care suferă datorită ambiţiilor economice ale câtorva şi datorită lăcomiei avide a zeului ban care duce la sclavie. Pace celui care este marcat de lipsa socială şi economică şi celui care îndură consecinţele cutremurelor sau ale altor catastrofe naturale.

Şi pace copiilor, în această zi specială în care Dumnezeu se face prunc, mai ales celor privaţi de bucuriile copilăriei din cauza foamei, a războaielor şi a egoismului adulţilor.

Pace pe pământ tuturor oamenilor de bunăvoinţă, care astăzi lucrează, cu discreţie şi răbdare, în familie şi în societate pentru a construi o lume mai umană şi mai dreaptă, susţinuţi de convingerea că numai cu pacea există posibilitatea unui viitor mai prosper pentru toţi.

Iubiţi fraţi şi surori,

„un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă”: este „Principele păcii”. Să-l primim!

***

[după binecuvântare]

Vouă, iubiţi fraţi şi surori, veniţi din orice parte a lumii în această Piaţă, şi celor care din diferite ţări sunteţi în legătură prin radio, televiziune şi celelalte mijloace de comunicare, adresez urarea mea.

În această zi de bucurie suntem chemaţi toţi să-l contemplăm pe Pruncul Isus, care redă speranţa fiecărui om pe faţa pământului. Cu harul său, să dăm glas şi să dăm trup acestei speranţe, mărturisind solidaritatea şi pacea. Crăciun fericit tuturor!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.