Categorii

Mesajul Urbi et Orbi al Sanctităţii Sale Francisc, Crăciun 2015

Francisc-binecuvantare-Craciun-2015Iubiţi fraţi şi surori, Crăciun fericit!

Cristos s-a născut pentru noi, să tresăltăm de bucurie în ziua mântuirii noastre!

Să deschidem inimile noastre ca să primească harul acestei zile, care este El însuşi: Isus este „ziua” luminoasă care a răsărit la orizontul umanităţii. Zi de milostivire, în care Dumnezeu Tatăl a revelat omenirii duioşia sa imensă. Zi de lumină care risipeşte întunericul fricii şi al neliniştii. Zi de pace, în care devine posibil să ne întâlnim, să dialogăm şi mai ales să ne reconciliem. Zi de bucurie: o „bucurie mare” pentru cei mici şi cei umili şi pentru tot poporul (cf. Lc 2,10).

În această zi, din Fecioara Maria, s-a născut Isus, Mântuitorul. Ieslea ne face să vedem „semnul” pe care ni l-a dat Dumnezeu: „un prunci înfăşat în scutece şi aşezat în iesle” (Lc 2,12). Ca păstorii din Betleem, să mergem şi noi ca să vedem acest semn, acest eveniment care în fiecare an se reînnoieşte în Biserică. Crăciunul este un eveniment care se reînnoieşte în fiecare familie, în fiecare parohie, în fiecare comunitate care primeşte iubirea lui Dumnezeu întrupată în Isus Cristos. Ca Maria, Biserica arată tuturor „semnul” lui Dumnezeu: Pruncul pe care ea l-a purtat în sân şi l-a adus pe lume, dar care este Fiul Celui Preaînalt, pentru că „vine de la Duhul Sfânt” (Mt 1,20). Pentru aceasta El este Mântuitorul, pentru că este Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatul lumii (cf. In 1,29). Împreună cu păstorii, să ne prosternăm în faţa Mielului, să adorăm Bunătatea lui Dumnezeu făcută trup şi să lăsăm ca lacrimi de căinţă să umple ochii noştri şi să spele inima noastră. Toţi avem nevoie de asta!

Numai El, numai El ne poate mântui. Numai Milostivirea lui Dumnezeu poate elibera omenirea de atâtea forme de rău, uneori monstruoase, pe care egoismul le generează în ea. Harul lui Dumnezeu poate să convertească inimile şi să deschidă căi de ieşire din situaţii omeneşte irezolvabile.

Acolo unde se naşte Dumnezeu, se naşte speranţa: El aduce speranţa. Acolo unde se naşte Dumnezeu, se naşte pacea. Şi acolo unde se naşte pacea, nu mai este loc pentru ură şi pentru război. Şi totuşi chiar acolo unde a venit pe lume Fiul lui Dumnezeu făcut trup, continuă tensiuni şi violenţe şi pacea rămâne un dar care trebuie invocat şi construit. Fie ca israelienii şi palestinienii să reia un dialog direct şi să ajungă la o înţelegere care să permită celor două popoare să convieţuiască în armonie, depăşind un conflict care i-a opus îndelung, cu grave repercusiuni asupra întregii regiuni.

Domnului îi cerem ca înţelegerea la care s-a ajuns în sânul Naţiunilor Unite să reuşească să reducă la tăcere cât mai curând zgomotul armelor în Siria şi să remedieze situaţia umanitară foarte gravă a populaţiei extenuate. Este la fel de urgent ca acordul cu privire la Libia să aibă sprijinul tuturor, pentru ca să se depăşească gravele diviziuni şi violenţe care chinuiesc ţara. Atenţia comunităţii internaţionale să fie îndreptată unanim ca să se înceteze atrocităţile care, atât în acele ţări cât şi în Irak, Yemen şi în Africa subsahariană, încă seceră numeroase victime, provoacă suferinţe uriaşe şi nu cruţă nici patrimoniul istoric şi cultural al unor popoare întregi. Gândul meu se îndreaptă şi spre cei care au fost loviţi de acţiuni teroriste sângeroase, îndeosebi de măcelurile recente care au avut loc pe cerurile din Egipt, la Beirut, Paris, Bamako şi Tunis.

Fraţilor noştri, persecutaţi în atâtea părţi ale lumii din cauza credinţei, Pruncul Isus să le dăruiască mângâiere şi forţă. Sunt martirii noştri de astăzi.

Pace şi înţelegere cerem pentru iubitele populaţii din Republica Democratică din Congo, din Burundi şi din Sud Sudan pentru ca, prin dialog, să se întărească angajarea comună pentru edificarea de societăţi civile însufleţite de un sincer spirit de reconciliere şi de înţelegere reciprocă.

Crăciunul să aducă adevărată pace şi în Ucraina, să ofere alinare celui care îndură consecinţele conflictului şi să inspire voinţa de a duce la împlinire angajamentele luate, pentru a restabili înţelegerea în întreaga ţară.

Bucuria acestei zile să lumineze eforturile poporului columbian pentru ca, însufleţit de speranţă, să continue cu angajare să urmărească pacea dorită.

Acolo unde se naşte Dumnezeu, se naşte speranţa; şi acolo unde se naşte speranţa, persoanele regăsesc demnitatea. Şi totuşi, şi astăzi cete de bărbaţi şi femei sunt private de demnitatea lor umană şi, ca Pruncul Isus, îndură frigul, sărăcia şi refuzul oamenilor. Să ajungă astăzi apropierea noastră la cei mai lipsiţi de apărare, mai ales la copiii-soldat, la femeile care îndură violenţă, la victimele traficului de persoane şi ale traficului de droguri.

Să nu lipsească întărirea noastră celor care fug de mizerie sau de război, călătorind în condiţii prea adesea inumane şi adesea riscându-şi viaţa. Să fie răsplătiţi cu binecuvântări îmbelşugate cei care, indivizi şi state, se străduiesc cu generozitate pentru a ajuta şi a primi pe numeroşii migranţi şi refugiaţi, ajutându-i să construiască un viitor demn pentru ei şi pentru cei dragi ai lor şi să se integreze în cadrul societăţilor care le primesc.

În această zi de sărbătoare, Domnul să redea speranţă celor care nu au loc de muncă – şi sunt atâţia! – şi să susţină angajarea celor care au responsabilităţi publice în domeniul politic şi economic pentru ca să se străduiască pentru a urmări binele comun şi să tuteleze demnitatea fiecărei vieţi umane.

Acolo unde se naşte Dumnezeu, înfloreşte milostivirea. Ea este darul cel mai preţios pe care ni-l oferă Dumnezeu, îndeosebi în acest an jubiliar, în care suntem chemaţi să descoperim duioşia pe care Tatăl nostru ceresc o are faţă de fiecare dintre noi. Domnul să dăruiască îndeosebi celor închişi să experimenteze iubirea sa milostivă care vindecă rănile şi învinge răul.

Şi astfel astăzi împreună tresăltăm de bucurie în ziua mântuirii noastre. Contemplând ieslea, să ne îndreptăm privirea spre braţele deschise ale lui Isus care ne arată îmbrăţişarea milostivă a lui Dumnezeu, în timp ce ascultăm scâncetul Pruncului care ne şopteşte: „Pentru fraţii mei şi prietenii mei eu voi spune: «Să fie pace asupra ta!»” (Ps 121 [122],8).

__________

Urare de Crăciun după Mesajul Urbi et Orbi

Vouă, iubiţi fraţi şi surori, veniţi din toate părţile lumii în această Piaţă, şi celor care din diferite ţări sunteţi în legătură prin radio, televiziune şi celelalte mijloace de comunicare, adresez urarea mea cea mai cordială.

Este Crăciunul din Anul Sfânt al Milostivirii, de aceea urez tuturor să poată primi în propria viaţă milostivirea lui Dumnezeu, pe care Isus Cristos ne-a dăruit-o, pentru a fi milostivi cu fraţii noştri. Astfel vom face să crească pacea!

Crăciun fericit!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.