Categorii

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru Jubileul Milostivirii al băieţilor şi fetelor (Roma, 23-25 aprilie 2016)

Jubileu-tineriA creşte milostivi precum Tatăl

Dragi băieţi şi fete,

Biserica trăieşte Anul Sfânt al Milostivirii, un timp de har, de pace, de convertire şi bucurie care implică pe toţi: mici şi mari, de aproape şi de departe. Nu există graniţe sau distanţe care să poată împiedica milostivirea Tatălui să ajungă la noi şi să se facă prezentă în mijlocul nostru. De acum Poarta Sfântă este deschisă la Roma şi în toate diecezele din lume.

Acest timp preţios vă implică şi pe voi, dragi băieţi şi fete, şi eu mă adresez vouă pentru a vă invita să luaţi parte la el, să-i deveniţi protagonişti, descoperindu-vă copii ai lui Dumnezeu (cf. 1In 3,1). Aş vrea să vă chem pe unul câte unul, aş vrea să vă chem pe nume, aşa cum face Isus în fiecare zi, pentru că ştiţi bine că numele voastre sunt scrise în cer (Lc 10,20), sunt sculptate în inima Tatălui care este Inima Milostivă din care se naşte orice reconciliere şi orice dulceaţă.

Jubileul este un an întreg în care fiecare moment este numit sfânt pentru ca existenţa noastră să devină toată sfântă. Este o ocazie în care vom descoperi că a trăi ca fraţi este o mare sărbătoare, cea mai frumoasă pe care o putem visa, sărbătoarea fără de sfârşit pe care Isus ne-a învăţat s-o cântăm prin Duhul său. Jubileul este sărbătoarea la care Isus îi invită chiar pe toţi, fără deosebiri şi fără a exclude pe nimeni. Pentru aceasta am dorit să trăiesc şi cu voi câteva zile de rugăciune şi de sărbătoare. Deci, vă aştept numeroşi în luna aprilie.

„A creşte milostivi precum Tatăl” este titlul Jubileului vostru, dar este şi rugăciunea pe care o facem pentru voi toţi, primindu-vă în numele lui Isus. A creşte milostivi înseamnă a învăţa să fim curajoşi în iubirea concretă şi dezinteresată, înseamnă a deveni mari atât în fizic, cât şi în interior. Voi vă pregătiţi să deveniţi creştini capabili de alegeri şi gesturi curajoase, în măsură să construiască în fiecare zi, şi în lucrurile mici, o lume a păcii.

Vârsta voastră este una de schimbări incredibile, în care totul pare posibil şi imposibil în acelaşi timp. Vă repet cu atâta forţă: „Rămâneţi tari în drumul credinţei cu speranţa puternică în Domnul. Aici se află secretul drumului nostru! El ne dă curajul de a merge împotriva curentului. Ascultaţi bine, tinerilor: a merge împotriva curentului; acest lucru face bine inimii, dar este nevoie de curaj pentru a merge împotriva curentului şi El ne dă acest curaj! Cu El putem face lucruri mari; ne va face să simţim bucuria de a fi discipolii săi, martorii săi. Pariaţi pe idealurile mari, pe lucrurile mari. Noi creştinii nu am fost aleşi de Domnul pentru lucruşoare mici, mergeţi tot mai departe, spre lucrurile mari. Jucaţi viaţa pentru idealurile mari, tinerilor!” (Omilie în Ziua Candidaţilor la Mir şi a Miruiţilor din Anul Credinţei, 28 aprilie 2013).

Nu pot să vă uit pe voi, băieţi şi fete care trăiţi în contexte de război, de extremă sărăcie, de trudă zilnică, de abandonare. Nu pierdeţi speranţa, Domnul are un vis mare de realizat împreună cu voi! Prietenii voştri de aceeaşi vârstă care trăiesc în condiţii mai puţin dramatice decât voi îşi amintesc de voi şi se angajează pentru ca pacea şi dreptatea să poată aparţine tuturor. Nu credeţi în cuvintele de ură şi de teroare care sunt adesea repetate; construiţi în schimb prietenii noi. Oferiţi timpul vostru, preocupaţi-vă mereu de cel care vă cere ajutor. Fiţi curajoşi şi împotriva curentului, fiţi prieteni ai lui Isus, care este Principele păcii (cf. Is 9,6), „totul în El vorbeşte despre milostivire. Nimic în El nu este lipsit de compasiune” (Misericordiae vultus, 8).

Ştiu că nu toţi veţi putea veni la Roma, dar Jubileul este cu adevărat pentru toţi şi va fi celebrat şi în Bisericile voastre locale. Sunteţi cu toţii invitaţi pentru acest moment de bucurie! Nu pregătiţi numai rucsacurile şi pancartele, pregătiţi mai ales inima voastră şi mintea voastră. Meditaţi bine dorinţele pe care le veţi încredinţa lui Isus în Sacramentul Reconcilierii şi în Euharistia pe care o vom celebra împreună. Când veţi trece prin Poarta Sfântă, amintiţi-vă că vă angajaţi să faceţi sfântă viaţa voastră, să vă hrăniţi din Evanghelie şi din Euharistie, care sunt Cuvântul şi Pâinea vieţii, pentru a putea construi o lume mai dreaptă şi fraternă.

Domnul să binecuvânteze fiecare pas al vostru spre Poarta Sfântă. Îl rog pentru voi pe Duhul Sfânt, pentru ca să vă conducă şi să vă lumineze. Fecioara Maria, care este Mama tuturor, să fie pentru voi, pentru familiile voastre şi pentru toţi cei care vă ajută să creşteţi în bunătate şi har, o adevărată Poartă a Milostivirii.

Din Vatican, 6 ianuarie 2016, Solemnitatea Epifaniei Domnului

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.