Categorii

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a 101-a Zi a Credincioşilor Catolici Germani (Münster, 9-13 mai 2018)

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut cordial pe voi toţi cu ocazia celei de-a 101-a Katholikentag care se desfăşoară la Münster şi sunt bucuros că aţi venit aşa de numeroşi. Participarea voastră este un semn clar de cât de mult aveţi la inimă motoul acestei Katholikentag, „Caută pacea”.

Acest cuvânt este luat din Psalmul 34: „Evită răul şi fă binele, caută pacea şi urmeaz-o” (versetul 15). Este un imperativ şi o cerere de ajutor de extremă actualitate. Astăzi nu există temă mai importantă în dezbaterea publică despre religie ca problema fanatismului şi a înclinaţiei spre violenţă. Observăm asta în sfera familială, la locurile de muncă, în asociaţii, în cartiere, în regiuni şi în naţiuni: peste tot unde omul ca atare nu este considerat un dar al lui Dumnezeu există dezacord, resentiment şi ură. Sunt profund preocupat faţă de persoanele, în special faţă de copii şi tineri, care sunt constrânse să fugă din cauza războiului şi violenţei din ţara lor pentru a-şi salva viaţa. Bat la uşile noastre cerând ajutor şi primire. În ochii lor vedem nostalgia păcii.

În urmă cu 370 de ani, oraşul Münster a fost scena unei păci semnificative după un război devastator. A fost concordat ca omuciderea de război, comisă de om abuzând şi de numele unei religii, să se termine. Katholikentag care se desfăşoară aici la Münster ne îndeamnă să învăţăm calea păcii pentru viitorul nostru şi al istoriei noastre. Un instrument-cheie pentru a ajunge la asta este angajarea noastră creştină în familie, în şcolile şi instituţiile noastre de formare, dar şi mai ales în politică.

Pacea continuă să crească şi atunci când creştinii de diferite confesiuni se manifestă public uniţi în mărturia adusă lui Cristos şi se angajează împreună în societate, pentru că Cristos este pacea noastră (Ef 2,14). Pacea cere convieţuirea respectuoasă a tuturor persoanelor de bunăvoinţă a tuturor religiilor şi a tuturor confesiunilor. Toţi pot să fie pietre preţioase pentru construirea unei societăţi care iubeşte pacea. A căuta pacea şi a o face aşa este misiunea tuturor oamenilor. Fiţi mesageri ai păcii, ai responsabilităţii şi milostivirii, mai ales pentru tinerele generaţii! În fiecare copil, în orice ţară s-ar fi născut, este Cristos care ne priveşte, Cristos care a venit în lumea noastră ca un prunc lipsit de apărare. Copiii sunt viitorul!

Participarea egală a tuturor bărbaţilor şi femeilor la bunăstarea societăţii lor este fundamentul unei păci durabile. Totuşi, participarea egală a tuturor este valabilă şi pentru toţi oamenii din toate societăţile din toată lumea. Marile opere de ajutor ale Bisericii, asociaţiile şi multe parohii dau o contribuţie preţioasă în acest domeniu. Însă pacea începe şi în mod simplu şi modest în limbajul nostru, în alegerea cuvintelor pe care le folosim. Cu cuvinte care sunt precum pâinea, fortificante, de apreciere, bune, clarificatoare şi credibile: aşa începe pacea. Cuvinte care iubesc adevărul rostite de gura noastră – în societate şi în Biserică, în familie şi în cercul de prieteni, la locul de muncă sau în timpul liber – slujesc pacea. Tot aşa şi cuvintele rugăciunilor noastre.

Vă urez ca această Katholikentag să fie o mare sărbătoare a credinţei şi un semn de pace vizibilă de departe. Zilele de la Înălţare până la Rusalii ne amintesc că trebuie să-l rugăm neîncetat pe Duhul Sfânt pentru ca să ne dea darurile sale şi să facă să crească pacea Domnului. Să privim şi la Maria, care ca Mamă a Bisericii s-a rugat împreună cu apostolii pentru venirea Duhului Sfânt. Fie ca Maria să însoţească şi să susţină şi căutarea păcii din partea noastră. Să ne încredinţăm mijlocirii sale şi ajutorului său!

Sunt unit cu voi în rugăciune. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine! Împart din inimă binecuvântarea apostolică vouă care sunteţi reuniţi la Münster şi tuturor credincioşilor din poporul lui Dumnezeu din Germania.

Din Vatican, 1 mai 2018

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.