Categorii

Mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Infirmierelor (12 mai 2020)

Iubiți fraţi şi surori!

Celebrăm astăzi Ziua Internațională a Infirmierelor, în contextul Anului Internațional al Infirmierelor şi al Obstetricelor stabilit de Organizația Mondială a Sănătății. Tot în această zi amintim şi bicentenarul nașterii lui Florence Nightingale, cea care a început infirmeria modernă.

În acest moment istoric, marcat de urgenţa sanitară mondială provocată de pandemia virusului Covid-19, am redescoperit cât de mult figura infirmierului, dar şi cea a obstetricei, au un rol de importanță fundamentală. Zilnic asistăm la mărturia de curaj şi de sacrificiu a lucrătorilor sanitari, îndeosebi a infirmierelor şi a infirmierilor, care cu profesionalism, abnegație, simț de responsabilitate şi iubire faţă de aproapele asistă persoanele afectate de virus, chiar cu riscul propriei sănătăţi. Este dovadă faptul că, din păcate, a crescut numărul lucrătorilor sanitari care au murit în îndeplinirea fidelă a slujirii lor. Mă rog pentru ei – Domnul îi cunoaște pe fiecare pe nume – şi pentru toate victimele acestei epidemii. Cel Înviat să dea fiecăruia lumina paradisului, iar familiilor lor întărirea credinţei.

Dintotdeauna infirmierii desfășoară un rol central în asistența sanitară. În fiecare zi, în contact cu bolnavii, experimentează trauma pe care o provoacă suferința în viaţa unei persoane. Sunt bărbați şi femei care au ales să răspundă „da” unei vocaţii deosebite: aceea de a fi buni samariteni care iau asupra lor viaţa şi rănile aproapelui. Păzitori şi slujitori ai vieţii, în timp ce administrează terapiile necesare, insuflă curaj, speranţă şi încredere[1].

Dragi infirmiere şi dragi infirmieri, responsabilitatea morală să conducă profesionalismul vostru, care nu se reduce la cunoștințele ştiinţifico-teoretice, ci este luminat constant de relația umană şi umanizatoare cu bolnavul. „Îngrijindu-vă de femei şi de bărbați, de copii şi de bătrâni, în orice fază a vieţii lor, de la naștere la moarte, sunteți angajați într-o ascultare continuă, menită să înțeleagă care sunt exigențele acelui bolnav, în faza prin care trece. De fapt, în faţa singularității fiecărei situaţii, niciodată nu este suficient a urma un protocol, ci se cere un continuu – şi obositor! – efort de discernământ şi de atenţie faţă de fiecare persoană”[2].

Voi – şi mă gândesc şi la obstetrice – sunteți aproape de persoane în momentele cruciale ale existenței lor, nașterea şi moartea, boala şi vindecarea, pentru a le ajuta să depășească situațiile mai traumatice. Uneori vă aflați alături de ele în timp ce mor, dând întărire şi alinare în ultimele clipe. Prin această dăruire a voastră, voi sunteți printre „sfinții de la ușa de alături”[3]. Sunteți imaginea Bisericii „spital de campanie”, care continuă să desfășoare misiunea lui Isus Cristos, care s-a apropiat şi a vindecat persoane de tot soiul de rău şi s-a aplecat ca să spele picioarele discipolilor săi. Mulţumesc pentru această slujire a voastră adusă omenirii!

În multe țări, pandemia a scos la iveală şi multe carenţe la nivel de asistență sanitară. Pentru aceasta, mă adresez responsabililor națiunilor din toată lumea pentru ca să investească în sănătate ca bun comun primar, potenţând structurile şi angajând mai mulţi infirmieri, aşa încât să garanteze tuturor o îngrijire corespunzătoare, respectând demnitatea fiecărei persoane. Este important a recunoaște în mod activ rolul esenţial pe care această profesie îl are pentru îngrijirea pacienților, activitatea de urgență teritorială, prevenirea bolilor, promovarea sănătății, asistența în domeniul familial, comunitar, școlar.

Infirmierii şi infirmierele, precum şi obstetricele, au drept şi merită să fie mai bine valorizate şi implicate în procesele care se referă la sănătatea persoanelor şi a comunităţii. Este demonstrat că a investi în ele îmbunătăţeşte rezultatele în privința asistenței şi sănătății în ansamblu. De aceea, trebuie crescut profilul lor profesional, furnizând instrumente potrivite la nivel științific, uman, psihologic şi spiritual pentru formarea lor; de asemenea trebuie îmbunătățite condițiile lor de muncă şi garantate drepturile lor pentru ca să poată desfășura slujirea lor în demnitate deplină.

În acest sens, asociațiile lucrătorilor sanitari au un rol important, deoarece, în afară de a oferi o formare organică, însoțesc pe fiecare aderent făcându-l să se simtă parte dintr-un corp unic şi niciodată rătăcit şi singur în faţa provocărilor etice, economice şi umane pe care le comportă profesia.

Îndeosebi obstetricelor, care asistă femeile însărcinate şi le ajută să aducă pe lume pe copiii lor, le spun: munca voastră este una dintre cele mai nobile care există, fiind dedicată direct în slujba vieţii şi a maternității. În Biblie, numele a două moaşe eroice, Şifra şi Pua, sunt imortalizate la începutul cărții Exodului (cf. 1,15-21). Şi astăzi Tatăl ceresc vă priveşte cu recunoștință.

Dragi infirmieri, dragi infirmiere şi obstetrice, fie ca această zi să pună în centru demnitatea muncii voastre, în folosul sănătății întregii societăți. Vouă, familiilor voastre şi celor pe care-i îngrijiți asigur rugăciunea mea şi împart din inimă Binecuvântarea Apostolică.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 12 mai 2020

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

[1] Cf. Noua Cartă a Lucrătorilor Sanitari, nr. 1-8.

[2] Discurs adresat membrilor Federației Colegiilor de Infirmieri Profesionali, 3 martie 2018.

[3] Cf. Omilie, 9 aprilie 2020.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.