Categorii

Mesaj al Sfântului Părinte adresat preşedintelui executiv al „World Economic Forum” cu ocazia întâlnirii anuale la Davos-Klosters (Elveţia), 20.01.2016

Mesaj-forum-mondialProfesorului Klaus Schwab

Preşedinte executiv al Forumului Economic Mondial

Înainte de toate aş vrea să vă mulţumesc pentru invitaţia respectuoasă ca să mă adresez reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, care va avea loc la Davos-Klosters la sfârşitul lui ianuarie despre tema „Mastering the Fourth Industrial Revolution” [„A patrona a patra revoluţie industrială”]. Vă adresez urările mele cordiale pentru o reuşită rodnică a întâlnirii, care încearcă să încurajeze o continuă responsabilitate socială şi ambientală printr-un dialog constructiv cu responsabilii de guvern, ai activităţii întreprinzătoare şi ai societăţii civile, precum şi cu distinşi reprezentanţi din domeniul politic, financiar şi cultural.

Apariţia aşa-numitei „a patra revoluţii industriale” a fost însoţită de o crescândă percepţie a inevitabilităţii unei reduceri drastice a numărului locurilor de muncă. Cele mai recente studii, făcute de Organizaţia Internaţională pentru Muncă, arată că actualmente şomajul se referă la sute de milioane de persoane. Finanţizarea şi tehnologizarea economiilor naţionale şi a celei globale au produs schimbări de amplă importanţă în domeniul muncii. Oportunităţile diminuate pentru o ocupaţie avantajoasă şi demnă, împreună cu o reducere a acoperirii preventive, provoacă o creştere îngrijorătoare a inegalităţii şi a sărăciei în diferite ţări. Reiese cu claritate nevoia de a da viaţă unor noi modele întreprinzătoare care, promovând dezvoltarea de tehnologii avansate, să fie în măsură să le utilizeze şi pentru a crea o muncă demnă pentru toţi, pentru a susţine şi a consolida drepturile sociale şi a ocroti mediul. Omul trebuie să conducă dezvoltarea tehnologică, fără a se lăsa dominat de el!

Fac apel încă o dată la voi toţi: „Nu-i uitaţi pe cei săraci!”. Aceasta este provocarea primară pe care, drept conducători în lumea afacerilor, o aveţi în faţa voastră. „Cel care are mijloacele pentru a trăi o viaţă demnă, în loc să fie preocupat pentru privilegii, trebuie să încerce să-i ajute pe cei mai săraci ca să aibă şi ei acces la condiţii de viaţă care respectă demnitatea umană, îndeosebi prin dezvoltarea potenţialului lor uman, cultural, economic şi social” (Discurs adresat clasei conducătoare şi Corpului Diplomatic, Bangui, 29 noiembrie 2015).

Niciodată nu trebuie să permitem ca să ne anestezieze cultura bunăstării şi să ne facă „incapabili să simţim milă în faţa strigătului de durere al altora”, aşa încât „să nu mai plângem în faţa dramei altora nici să nu ne intereseze să ne îngrijim de ei, ca şi cum totul ar fi o responsabilitate străină nouă care nu ne revine” (Evangelii gaudium, 54).

A plânge în faţa dramei altora nu înseamnă numai a participa la suferinţele lor, ci şi, mai ales, să ne dăm seama că înseşi acţiunile noastre sunt motiv de nedreptate şi de inegalitate. De aceea „să deschidem ochii noştri pentru a privi mizeriile lumii, rănile atâtor fraţi şi surori privaţi de demnitate şi să ne simţim provocaţi să ascultăm strigătul lor de ajutor. Mâinile noastre să strângă mâna lor şi să le tragem spre noi pentru ca să simtă căldura prezenţei noastre, a prieteniei şi a fraternităţii. Strigătul lor să devină strigătul nostru şi împreună să putem frânge bariera de indiferenţa care adesea domneşte suverană pentru a ascunde ipocrizia şi egoismul” (Bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii, Misericordiae vultus, 15).

Când ne dăm seama de asta, devenim mai deplin umani, din moment ce responsabilitatea faţă de fraţii noştri şi de surorile noastre este o parte esenţială a umanităţii noastre comune. Nu vă fie frică să deschideţi minţile şi inimile la săraci. În acest mod veţi da completă libertate de acţiune talentelor voastre economice şi tehnice şi veţi descoperi fericirea unei vieţi depline, pe care consumismul de la sine nu o poate procura.

În faţa schimbărilor profunde şi epocale, liderii mondiali sunt chemaţi la provocarea de a asigura ca iminenta „a patra revoluţie industrială”, efectele roboticii şi ale inovaţiilor ştiinţifice şi tehnologice să nu conducă la distrugerea persoanei umane – să fie înlocuită de o maşină fără suflet – sau la transformarea planetei noastre într-o grădină goală din iubire pentru câţiva aleşi.

Dimpotrivă, momentul prezent oferă o oportunitate preţioasă pentru a dirija şi a conduce procesele în desfăşurare şi pentru a edifica societăţi inclusive, bazate pe respectarea demnităţii umane, pe toleranţă, pe compătimire şi pe milostivire. Vă îndemn, de aceea, să reluaţi din nou conversaţia voastră despre modul în care trebuie construit viitorul planetei, „casa noastră comună”, şi vă cer să faceţi un efort unit cu scopul de a urmări o dezvoltare sustenabilă şi integrală.

Aşa cum am spus adesea, şi acum cu plăcere repet, activitatea întreprinzătoare este „o nobilă vocaţie orientată să producă bogăţie şi să îmbunătăţească lumea pentru toţi”, mai ales „dacă înţelege că crearea de locuri de muncă este parte a slujirii sale aduse binelui comun de care nu se poate face abstracţie” (Laudato si’, 129). Ca atare, ea are responsabilitatea de a ajuta la depăşirea complexei crize sociale şi de mediu şi de a combate sărăcia. Acest lucru va face posibilă îmbunătăţirea condiţiilor precare de viaţă ale milioanelor de persoane şi umplerea prăpastiei sociale, care dă naştere la numeroase nedreptăţi şi erodează valorile fundamentale ale societăţii, între care egalitatea, dreptatea şi solidaritatea.

În acest sens, prin mijloace de dialog preferenţiale, Forumul Economic Mondial poate deveni o platformă pentru apărarea şi tutelarea creaţiei şi pentru obţinerea unui progres care să fie „mai sănătos, mai uman, mai social şi mai integral” (Laudato si’, 112), şi cu atenţia cuvenită faţă de obiectivele de mediu şi faţă de necesitatea de a maximiza eforturile cu scopul de a dezrădăcina sărăcia, aşa cum s-a stabilit în Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă şi în Acordul de la Paris în contextul Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite despre schimbările climatice.

Domnule preşedinte, reînnoind urarea pentru succesul întâlnirii iminente de la Davos, invoc asupra dumneavoastră, asupra tuturor participanţilor la Forum şi asupra familiilor lor îmbelşugate binecuvântări divine.

Din Vatican, 30 decembrie 2015

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.