Categorii

Mesaj adresat patriarhului Bartolomeu pentru sărbătoarea sfântului Andrei

În cadrul schimbului tradiţional de delegaţii pentru sărbătorile respective ale sfinţilor patroni – 29 iunie la Roma pentru celebrarea sfinţilor Petru şi Paul şi 30 noiembrie la Istanbul pentru celebrarea sfântul Andrei – cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, conduce delegaţia Sfântului Scaun pentru sărbătoarea Patriarhiei ecumenice. Cardinalul este însoţit de episcopul Brian Farrell, secretar al dicasterului, şi de monsenior Andrea Palmieri, subsecretar. La Istanbul s-a unit la delegaţie nunţiul apostolic din Turcia, arhiepiscopul Paul F. Russell. Delegaţia Sfântului Scaun a luat parte la solemna Dumnezeiască Liturghie prezidată de Bartolomeu în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” la Fanar şi a avut o întâlnire cu patriarhul şi conversaţii cu comisia sinodală care se ocupă de relaţiile cu Biserica catolică. Cardinalul Koch a încredinţat patriarhului ecumenic un mesaj autograf al Papei Francisc pe care l-a citit la încheierea Dumnezeieştii Liturghii. Iată o traducere a mesajului pontifical.

Sanctităţii Sale Bartolomeu

Arhiepiscop de Constantinopol

Patriarh ecumenic

Cu bucurie specială, în sărbătoarea sfântului apostol Andrei, patron al patriarhiei ecumenice, transmit sentimentele mele de afect profund, împreună cu siguranţa rugăciunilor mele pentru Sanctitatea Voastră, frate iubit în Cristos, şi pentru Biserica încredinţa îngrijirii voastre pastorale de Domnul nostru. De asemenea extind salutări cordiale membrilor Sfântului Sinod al patriarhiei ecumenice, clerului, monahilor şi monahiilor şi tuturor credincioşilor reuniţi în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” pentru celebrarea solemnă în cinstea sfântului Andrei, primul chemat şi frate al sfântului Petru.

Interschimbul de delegaţii între Biserica de Roma şi Biserica de Constantinopol, cu ocazia respectivelor zile de sărbătoare, s-a transformat într-un obicei bucuros de-a lungul anilor şi exprimă legătura profundă care uneşte cele două sedii ale noastre. Deşi secolele de neînţelegeri reciproce, diferenţele şli tăcerea poate că au compromis această relaţie, Duhul Sfânt, Duh al unităţii, ne-a permis să reîncepe un dialog fratern. Un dialog care a fost reînnodat definitiv de venerabilii noştri predecesori, patriarhul Atenagoras şi sfântul papă Paul al VI-lea, şi ne-a permis să redescoperim legăturile de comuniune care au existat mereu între noi.

Bisericile noastre au salvgardat cu mare grijă tradiţia apostolică, împreună cu învăţăturile primelor Concilii Ecumenice şi ale Părinţilor Bisericii, dincolo de diferenţele dezvoltate în tradiţiile locale şi în formulările teologice, care trebuie să fie înţelese şi clarificate cu profunzime mai mare. În acelaşi timp, ambele Biserici, cu un simţ de responsabilitate faţă de lume, a simţit această chemare urgentă, care locuiește în fiecare dintre noi care am fost botezaţi, de a proclama Evanghelia la toţi bărbaţii şi femeile. Pentru acest motiv, astăzi putem lucra împreună în căutarea păcii între popoare, pentru abolirea tuturor formelor de sclavie, pentru respectarea şi demnitatea fiecărei fiinţe umane şi pentru îngrijirea creaţiei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin întâlnire şi dialog pe drumul nostru împreună în timpul ultimilor cincizeci de ani, deja experimentăm că suntem în comuniune, cu toate că încă nu este deplină şi completă.

Căutarea restabilirii comuniunii depline este înainte de toate un răspuns la voinţa Domnului nostru Isus Cristos, care în seara Pătimirii sale s-a rugat pentru ca discipolii săi „toţi să fie una” (In 17,21). Uniţi, dăm un răspuns mai efectiv la necesităţilor atâtor bărbaţi şi femei din timpul nostru, în special aceia care suferă de sărăcie, foame, boli şi război. Aici aş exprima profunda mea recunoştinţă faţă de Sanctitatea Voastră pentru prezenţa dumneavoastră la Ziua de Rugăciune şi Reflecţie pentru Pace în Orientul Mijlociu, celebrată la 7 iulie la Bari, la care au asistat conducătorii Bisericilor, sau reprezentanţii lor, din această zonă atât de problematică. Este un izvor de mare mângâiere să împărtăşesc cu Sanctitatea Voastră aceleaşi preocupări faţă de situaţia tragică a fraţilor noştri şi surorilor noastre din regiune.

În lumea rănită de conflict, unitatea creştinilor este un semn de speranţă care trebuie să iradieze în manieră mai vizibilă. Având asta în minte, de asemenea asigur Sanctitatea Voastră de rugăciunea mea pentru ca Dumnezeu, izvor de reconciliere şi pace, să ne dea nouă creştinilor să fim „toţi într-un gând, compătimitori, plini de iubire faţă de fraţi” (1Pt 3,8). Dumnezeu ne-a chemat pentru asta, pentru ca să putem „moşteni binecuvântarea” (1Pt 3,9).

Având încredere în mijlocirea patronilor noştri, sfântul Petru şi sfântul Andrei, vă asigur pe dumneavoastră şi pe toţi credincioşii din patriarhia ecumenică de dorinţele mele reînnoite şi cele mai bune, în numele întregii Biserici catolice. Cu sentimente de profundă stimă şi afect fratern, având încredere şi în rugăciunile dumneavoastră, schimb cu Sanctitatea Voastră o îmbrăţişare de pace în Cristos Domnul nostru.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.