Categorii

Mesaj adresat patriarhului Bartolomeu pentru sărbătoarea sfântului Andrei (30 noiembrie 2019)

În cadrul schimbului tradițional de delegații pentru sărbătorile respective ale sfinților patroni – 29 iunie la Roma pentru celebrarea sfinților Petru şi Paul şi 30 noiembrie la Istanbul pentru celebrarea sfântul Andrei – cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creştinilor, conduce delegația Sfântului Scaun pentru sărbătoarea Patriarhiei ecumenice. Cardinalul este însoţit de episcopul Brian Farrell, secretar al dicasterului, şi de monsenior Andrea Palmieri, subsecretar. La Istanbul s-a unit la delegație nunțiul apostolic din Turcia, arhiepiscopul Paul F. Russell. Delegația Sfântului Scaun a luat parte la solemna Dumnezeiască Liturghie prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe” la Fanar şi a avut o întâlnire cu patriarhul şi conversații cu comisia sinodală care se ocupă de relațiile cu Biserica catolică. Cardinalul Koch a încredințat patriarhului ecumenic un mesaj autograf al Papei Francisc pe care l-a citit la încheierea Dumnezeieștii Liturghii. Iată o traducere a mesajului pontifical.

Sanctității Sale Bartolomeu

Arhiepiscop de Constantinopol

Patriarh ecumenic

Cu mare bucurie duhovnicească și în profundă comuniune de credință și caritate mă alătur rugăciunii Bisericii din Constantinopol pentru celebrarea sărbătorii sfântului său patron, apostolul Andrei, cel dintâi chemat și fratele apostolului Petru. Apropierea mea spirituală se manifestă încă o dată în acest an cu prezența unei delegații a Bisericii Romei, căreia i-am încredințat exprimarea salutărilor mele cele mai calde și cele mai bune urări Sanctității Voastre, membrilor Sfântului Sinod, clerului, călugărilor și tuturor credincioșii adunaţi la solemna Dumnezeiasca Liturghie în biserica patriarhală „Sfântul Gheorghe”. Prin delegație, transmit asigurarea intenției de neclintit a Bisericii catolice, precum și a mea, de a continua în angajamentul nostru de a lucra pentru restabilirea comuniunii depline între creștinii din Orient și Occident.

În acest an se împlinesc 40 de ani de la înființarea Comisiei Internaționale Mixte pentru Dialog Teologic între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, inaugurată în comun de patriarhul Dimitrios I și sfântul papă Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei acestuia din urmă în Fanar cu ocazia sărbătorii sfântului Andrei. În acești ani, Comisia Internațională Mixtă a făcut numeroși pași importanți înainte. Prin urmare, transmit mulțumirile mele sincere tuturor membrilor săi trecuți și actuali pentru angajamentul lor dedicat. În special, îmi amintesc cu recunoștință de mitropolitul Stylianos, care a fost mulți ani copreședinte ortodox al Comisiei și care la începutul acestui an a murit în speranța Învierii promise tuturor celor care și-au pus încrederea în Dumnezeu. În timpul vizitei sale la Fanar, sfântul papă Ioan Paul al II-lea a declarat că „întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem nu este dacă putem restabili comuniunea deplină, ci mai degrabă dacă avem dreptul să rămânem despărțiți” (Adresa către Sanctitatea Sa Dimitrios I, Sfântul Gheorghe la Fanar, 30 noiembrie 1979). Această întrebare, care este doar aparent retorică, continuă să provoace Bisericile noastre și cere ca toți credincioșii să răspundă printr-o reînnoire atât a atitudinii cât și a conduitei.

Căutarea restabilirii comuniunii depline între catolici și ortodocși nu se limitează cu siguranță la dialogul teologic, ci se realizează și prin alte canale ale vieții ecleziale. Relațiile noastre sunt hrănite mai presus de toate prin gesturi autentice de respect și stimă reciprocă (cf. Rom 12,9). Astfel de acțiuni arată o fidelitate împărtășită față de cuvântul unicului nostru Domn Isus Cristos și voința de a rămâne împreună în iubirea sa (cf. In 15,10). Această caritate este un rod al Duhului Sfânt (cf. Gal 5,22) și o marcă a vieții creștine autentice (cf. In 13,35). Mai mult decât atât, amintindu-ne de unicul botez în care ne-am renăscut, de singura credință care ne însuflețește și de unicul Duh Sfânt care ne călăuzește (cf. Ef 4,4-5), apropierea noastră crește și se intensifică de fiecare dată când ne rugăm unii pentru alții (cf. Iac 5,16) și ne rugăm împreună ca frați (cf. Mt 18,19-20). În sfârşit, relația noastră se vede matură atunci când, ascultând de mandatul lui Cristos Înviat de a duce Evanghelia la toată făptura și de a vindeca pe cei bolnavi (cf. Mc 16,15-18), catolici și ortodocși lucrează împreună pentru a anunța Vestea Bună și pentru a sluji pe cei nevoiași. Biserica catolică și Biserica ortodoxă au început deja această călătorie promițătoare, așa cum atestă inițiativele noastre comune. Am încredere și că, în contexte locale, toți vom consolida din ce în ce mai mult dialogul zilnic al iubirii și al vieții în proiecte spirituale, pastorale, culturale și caritabile comune.

Frate preaiubit în Cristos, de care sunt legat de o prietenie sinceră și fraternă, acestea sunt doar câteva dintre speranțele și sentimentele care îmi umplu inima și pe care doresc să le împărtășesc cu voi cu această ocazie fericită. Unit în rugăciunea către apostolul Andrei, reînnoiesc ţie și tuturor celor prezenți cele mai calde urări ale mele și schimb cu tine o sfântă îmbrățișare în Cristos, Domnul nostru.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.