Categorii

Mesaj adresat participanţilor la întâlnirea organizată de Congregaţia pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică (CIVCSVA) cu ocazia Zilei Pro Orantibus

Iubiţi fraţi şi surori,

În sărbătoarea liturgică a Prezentării Mariei, celebrăm astăzi, în a 65-a ediţie, Ziua Pro Orantibus. Anul acesta Ziua, celebrată în Universitatea Pontificală Laterană şi în bazilica papală „Sfântul Ioan din Lateran”, este dedicată prezentării a două documente care se referă direct la viaţa contemplativă feminină: constituţia apostolică Vultum Dei quaerere şi instrucţiunea aplicativă Cor orans.

Cu această ocazie îmi face plăcere să vă salut pe voi toţi care participaţi la Zi. În voi salut toţi călugării şi călugăriţele care-l urmează pe Cristos în viaţa contemplativă, căutând faţa lui Dumnezeu, şi participă la misiunea Bisericii fiind în ea inima care se roagă.

Mulţumesc pentru că aţi răspuns la invitaţia de a participa la această întâlnire şi la această celebrare pe care la timpul său v-au adresat-o, cu încurajarea mea, cardinalul prefect şi arhiepiscopul secretar. Şi mulţumesc şi secretariatului Pro Monialibus care cu mare grijă pregăteşte această Zi şi se ocupă de surorile care au necesităţi speciale în Vila Meditaţiei şi ajută mănăstirile aflate în dificultate.

Profitând de această Zi doresc, încă o dată, să vă manifest marea apreciere a Bisericii faţă de forma voastră de viaţă. Ce ar fi Biserica fără viaţa contemplativă? Ce ar fi membrele mai slabe ale Bisericii care găsesc în voi un sprijin pentru a continua drumul? Ce ar fi Biserica şi lumea fără farurile care semnalează portul pentru cel care este pierdut în largul mării, fără candelele care luminează noaptea întunecată pe care o străbatem, fără santinelele care anunţă noua zi când este încă noapte? Mulţumesc, surori şi fraţi contemplativi, pentru că sunteţi toate acestea pentru lume: sprijin pentru cei slabi, faruri, candele şi santinele (cf. Constituţia apostolică Vultum Dei quaerere, I, 6). Mulţumesc pentru că ne îmbogăţiţi cu atâtea roade de sfinţenie, de milostivire şi de har (cf. ibid., I, 5).

Cu toată Biserica mă rog şi eu pentru ca „Domnul să poată realiza în inimile voastre lucrarea sa şi să vă transforme în întregime în El, scop ultim al vieţii contemplative; şi comunităţile sau fraternităţile voastre să fie adevărate şcoli de contemplaţie şi rugăciune. Lumea şi Biserica are nevoie de voi, […]. Aceasta să fie profeţia voastră” (ibid., I, 36).

În această circumstanţă vă invit să luaţi în serios provocarea formării, care, aşa cum ştiţi bine, constă într-un „itinerar de asimilare progresivă a sentimentelor lui Cristos faţă de Tatăl” (Sfântul Ioan Paul al II-lea, Exortaţia apostolică Vita consecrata, 65). Pentru aceasta, formarea durând în mod clar toată viaţa, trebuie acceptat cu responsabilitate şi că formarea este un proces lent, pentru care este important să nu ne grăbim. În acest context vă amintesc şi importanţa discernământului şi a însoţirii spirituale şi vocaţionale a candidatelor, fără a vă lăsa cuprinse vreodată de nelinişte datorită numerelor şi eficienţei (cf. CIVCSVA, A porni din nou de la Cristos, 19 mai 2002, 18), precum şi formarea formatoarelor şi a surorilor chemate să presteze slujirea autorităţii.

Pentru ca viaţa voastră contemplativă să fie semnificativă pentru Biserică şi pentru lumea de astăzi este necesar să se insiste asupra unei formări adaptate la exigenţele momentului prezent: o formare integrală, personalizată şi bine însoţită. O astfel de formare va hrăni şi va păzi fidelitatea voastră creativă faţă de carisma primită, fie a fiecăreia dintre surori fie a întregii comunităţi.

Iubiţi surori şi fraţi, această Zi petrecută în fraternitate să aducă lumină şi viaţă comunităţilor voastre; Fecioara Maria, model de contemplaţie, să vă înveţe să căutaţi constant faţa lui Dumnezeu şi să rămâneţi fideli faţă de misiunea voastră de a fi inima Bisericii care se roagă. Vă împart cu afect Binecuvântarea Apostolică şi vă cer cu rugăminte să vă rugaţi pentru mine.

Din Vatican, 21 noiembrie 2018

Comemorarea Prezentării Sfintei Fecioare Maria

Ziua Pro Orantibus

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.