Categorii

Mesaj adresat participanţilor la Conferinţa „Gestionarea unui bun comun: accesul la apă potabilă pentru toţi” (Universitatea Pontificală Urbaniana, 8 noiembrie 2018)

Domnule cardinal,

Rector al Universităţii,

Fraţi şi surori,

Vă felicit pentru organizarea Conferinţei Gestionarea unui bun comun: accesul la apă potabilă pentru toţi.

Apa este fundamentală pentru viaţă. În atâtea zone ale lumii, fraţi şi surori ai noştri nu pot să aibă o viaţă demnă tocmai datorită lipsei de acces la apă curată. Statisticile dramatice ale setei, mai ales situaţia acelor persoane care se îmbolnăvesc şi adesea mor din cauza apei insalubre, este o ruşine enormă pentru umanitatea din secolul al XXI-lea.

Din păcate, în multe din ţările în care populaţia nu are un acces obişnuit la apa potabilă nu lipseşte furnizarea de arme şi muniţii care continuă să deterioreze situaţia! Corupţia şi interesele unei economii care exclude şi care ucide prevalează prea des asupra eforturilor care, în mod solidar, ar trebui să garanteze accesul la apă. Statisticile setei cer voinţă şi determinare şi toate eforturile instituţionale, organizatoare, educative, tehnologice şi financiare nu pot să dispară.

Deja am propus unele consideraţii despre această temă în enciclica Laudato si’ şi în recentul Mesaj cu ocazia Zilei de rugăciune pentru salvgardarea creaţiei. Sper ca aceia care intervin şi participă la această Conferinţă să poată împărtăşi în locurile lor profesionale şi politice urgenţa, voinţa şi determinarea necesare. Sfântul Scaun şi Biserica sunt angajate în favoarea accesului la apa potabilă pentru toţi. Această angajare se manifestă în multiple iniţiative cum ar fi realizarea de infrastructuri, formarea, advocacy, asistenţa dată populaţiilor aflate în pericol a căror aprovizionare cu apă este compromisă, între care migranţii, şi trimiterea la acel ansamblu de referinţe etice şi de principii care provin din Evanghelie şi dintr-o antropologie sănătoasă.

De fapt, o antropologie adecvată este indispensabilă pentru stiluri de viaţă responsabile şi solidare, pentru o adevărată ecologie (cf. Laudato si’, 118; 122), precum şi pentru recunoaşterea accesului la apă potabilă ca drept care provine din demnitatea umană, aşadar incompatibil cu concepţia despre apă ca o marfă oarecare. Principiile şi valorile evanghelice trebuie să conducă la angajarea concretă a fiecăruia spre obţinerea bunului comun al întregii familii umane (cf. Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 179-183). Din punctul de vedere al credinţei, în fiecare om însetat percepem înseşi imaginea lui Dumnezeu, aşa cum citim în Evanghelia lui Matei: „am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau” (Mt 25,42). Această Conferinţă implică în mod oportun exponenţi din diferite credinţe şi culturi; dubla dimensiune spirituală şi culturală a apei nu trebuie neglijată niciodată, deoarece ea este centrală în plăsmuirea ţesutului social, a convieţuirii şi a organizării comunitare.

Vă invit să meditaţi asupra simbologiei apei în principalele tradiţii religioase, îndemnându-vă de asemenea la contemplarea acestei resurse care, aşa cum scria sfântul Francisc de Assisi, este „foarte folositoare şi umilă şi preţioasă şi curată”.

Implor binecuvântarea Creatorului Preaînalt asupra fiecăruia dintre voi, asupra familiilor voastre, asupra iniţiativelor menite pentru o mai bună gestionare a apei. Urez tot binele pentru lucrările voastre şi vă cer cu rugăminte să vă rugaţi pentru mine.

Din Vatican, 7 noiembrie 2018

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.