Categorii

Mesaj adresat membrilor lui Catholic Press Association cu ocazia celei de-a 2020 Virtual Catholic Media Conference

Membrilor lui Catholic Press Association

Anul acesta, pentru prima dată în istorie, Asociația Presei Catolice va ține conferința sa anuală în modalitate virtuală, din cauza actualei situaţii sanitare. Permiteți-mi înainte de toate să exprim apropierea mea de cei care au fost loviți de virus şi de cei care, chiar cu riscul propriei vieți, s-au dedicat şi continuă să se angajeze pentru a-i asista pe fraţii şi surorile noastre în momentul de necesitate.

Tema aleasă pentru conferința din acest an, Together While Apart, exprimă în mod elocvent sensul de unire reieșit, în mod paradoxal, din experienţa distanţei sociale impuse de pandemie. În Mesajul pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale de anul trecut reflectam asupra modului în care comunicarea ne permite să fim, aşa cum spune sfântul Paul, „membre unii pentru alţii” (cf. Ef 4,25), chemaţi să trăim în comuniune în cadrul unei rețele de relaţii în continuă expansiune. Un adevăr pe care, din cauza pandemiei, noi toţi am apreciat mai deplin. De fapt, experienţa din aceste ultime luni a demonstrat cât de esențială este misiunea mass-media pentru a ține unite persoanele, micşorând distanțele, furnizând informațiile necesare şi deschizând mințile şi inimile la adevăr.

Tocmai această conștientizare a dus la crearea primelor ziare catolice în ţara voastră, în afară de încurajarea constantă oferită de păstorii Bisericii. Acest lucru este evident în cazul lui Catholic Miscellany, publicat în 1822 la Charleston de episcopul John England urmat de multe ziare şi periodice. Astăzi, ca atunci, comunitățile noastre au nevoie de ziare, radio, tv şi social media pentru a împărtăși, a comunica, a informa şi a uni.

E pluribus unum, idealul unității în mijlocul diversității, în motoul Statelor Unite, trebuie să inspire şi slujirea pe care o oferiți binelui comun. Această necesitate este şi mai urgentă astăzi, într-o perioadă caracterizată de conflicte şi polarizări de care nu pare să fie imună nici comunitatea catolică. Avem nevoie de mass-media capabile să construiască punţi, să apere viaţa şi să dărâme zidurile, vizibile şi invizibile, care împiedică dialogul sincer şi adevărata comunicare între persoane şi comunităţi. Avem nevoie de mass-media care să poată ajuta persoanele, mai ales pe tineri, să distingă binele de rău, să elaboreze judecăți corecte, bazate pe o prezentare clară şi imparţială a faptelor, să înțeleagă importanţa de a se angaja pentru dreptate, înțelegere socială şi respectare a casei comune. Avem nevoie de bărbați şi femei de principiu care să protejeze comunicarea de tot ceea ar putea s-o deformeze sau s-o subjuge altor scopuri.

Așadar, vă cer să fiți uniţi şi semn de unitate şi între voi. Mass-media pot fi mari sau mici, însă în Biserică nu acestea sunt categoriile care contează. În Biserică toţi am fost botezați într-un singur Duh şi făcuți membre ale unui singur trup (cf. 1Cor 12,13). Ca în orice trup, adesea membrele mai mici sunt cele care până la urmă sunt necesare. Aşa este cu trupul lui Cristos. Fiecare dintre noi, oriunde s-ar afla, este chemat să contribuie, prin practicarea adevărului în iubire, la creșterea Bisericii spre maturitatea deplină în Cristos (cf. Ef 4,15).

Ştim că o comunicare nu este numai o problemă de competență profesională. Adevăratul comunicator se dedică în întregime pe sine însuși sau pe sine însăși bunăstării celorlalți, la fiecare nivel, de la viaţa fiecărui individ la viaţa întregii familii umane. Nu putem comunica într-adevăr dacă nu suntem implicați personal, dacă nu atestăm personal adevărul mesajului pe care-l transmitem. Fiecare comunicare îşi are izvorul ultim în viaţa lui Dumnezeu unul şi întreit, care împărtășește cu noi bogăția vieţii sale divine şi ne cere, la rândul nostru, să comunicăm acea comoară altora, uniţi în slujba adevărului său.

Dragi prieteni, invoc asupra voastră şi asupra lucrării conferinței voastre darurile de înţelepciune, înțelegere şi bun sfat ale Duhului Sfânt. Numai privirea Duhului ne permite să nu închidem ochii în faţa celor care suferă şi să căutăm adevăratul bine pentru toţi. Numai cu acea privire putem lucra eficient pentru a depăși bolile rasismului, nedreptății şi indiferenței care desfigurează faţa familiei noastre comune. Prin dăruirea voastră şi munca voastră zilnică, puteți să-i ajutați pe alţii să contemple situaţii şi persoane cu ochii Duhului. Acolo unde lumea noastră vorbește prea des cu adjective şi adverbe, fie ca toţi comunicatorii creştini să poată vorbi cu substantive care să recunoască şi să promoveze revendicarea tăcută a adevărului şi să favorizeze demnitatea umană. Acolo unde lumea vede conflicte şi diviziuni, priviți la suferință şi la săraci pentru a da glas cererii fraților noştri şi surorilor noastre care au nevoie de milostivire şi înțelegere.

Ieri Biserica a celebrat solemnitatea apostolilor Petru şi Paul. Fie ca spiritul de comuniune cu episcopul de Roma, care a fost mereu un semn distinctiv al presei catolice în țările voastre, să vă mențină pe voi toţi uniţi în credinţă şi puternici faţă de modele culturale trecătoare care nu au mireasma adevărului evanghelic. Să continuăm să ne rugăm împreună pentru reconciliere şi pace în lume. Asigur sprijinul meu şi rugăciunile mele pentru voi şi pentru familiile voastre. Şi vă cer, cu rugăminte, să mă amintiţi în rugăciunile voastre.

Vatican, 30 iunie 2020

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.