Categorii

Mesaj adresat Forumului Social Mondial al Migraţiilor (Ciudad de Mexico – 2 noiembrie 2018)

Iubiţi fraţi şi surori,

Mulţumesc pentru invitaţia adresată de organizatorii Forumului Social Mondial al Migraţiilor de a adresa câteva cuvinte de salut la începutul sesiunilor de lucru.

Programul de acţiune al celei de-a opta ediţii a Forumului Social Mondial al Migraţiilor aminteşte mandatul profetului Ieremia, trimis de Dumnezeu „ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să dobori, să construieşti şi să plantezi” (Ier 1,10). Ca în timpul profetului, astăzi există rele de smuls, nedreptăţi de dărâmat, discriminări de distrus, privilegii de doborât, demnităţi de construit şi valori de plantat.

Transformarea pozitivă a societăţilor noastre începe prin respingerea tuturor nedreptăţilor, care astăzi îşi caută justificare în „cultura rebutului” – o infirmitate „pandemică” a lumii contemporane –. Această opoziţie este ca o primă realizare a dreptăţii, mai ales când ea ajunge să dea glas celor „fără glas”. Şi între aceştia din urmă sunt migranţii, refugiaţii şi evacuaţii, care sunt ignoraţi, exploataţi, violentaţi şi abuzaţi în tăcerea vinovată a multora.

Totuşi, acţiunea transformatoare nu se limitează la denunţarea nedreptăţilor. Este necesar să fie identificate linii de soluţionare concrete şi viabile, clarificând roluri şi responsabilităţi ale tuturor actorilor. În domeniul migrator (a migra), transformarea (a transforma) se alimentează din rezilienţa (a rezista) migranţilor, refugiaţilor şi evacuaţilor, şi profită de capacităţile şi aspiraţiile lor pentru construirea (a construi) „societăţi inclusive, drepte şi solidare, capabile să redea demnitate celor care trăiesc cu mare incertitudine şi care nu ajung să viseze o lume mai bună” (Mesaj adresat preşedintelui executiv al Forumului Economic Mondial, 23-26 ianuarie 2018).

Acest forum îşi propune să abordeze şapte teme importante legate direct cu migraţiile contemporane: drepturi umane, graniţe, incidenţă politică, capitalism, gen, schimbare climatică şi dinamici transnaţionale. Este vorba despre teme foarte importante, care merită o reflecţie atentă şi împărtăşită între toţi actorii, o reflecţie care caută integrarea diferitelor perspective, recunoscând complexitatea fenomenului migrator.

Şi tocmai la rădăcina acestei complexităţi cam de doi ani comunitatea internaţională s-a angajat în desfăşurarea a două procese de consultări şi negocieri, care au ca obiectiv adoptarea a două pacte mondiale, unul pentru o migraţiune sigură, ordonată şi în regulă, şi altul cu privire la refugiaţi. Drept contribuţie la aceste procese, Secţiunea Migranţi şi Refugiaţi, sub conducerea mea, a pregătit un document, intitulat 20 de puncte de acţiune pentru pactele mondiale, care pledează pentru o serie de măsuri eficace şi acreditate care, în ansamblul lor, constituie un răspuns coerent cu obiectivele care se urmăresc actualmente. Cele 20 de puncte se articulează în jurul a patru verbe – a primi, a proteja, a promova şi a integra – care sintetizează răspunsul la „provocările făcute comunităţii politice, societăţii civile şi Bisericii” (Discurs adresat participanţilor la Forumul Internaţional despre „Migraţie şi Pace”, 21 februarie 2017) pentru fenomenul migrator de astăzi.

Multe dintre principiile declarate şi dintre măsurile sugerate în cele 20 de Puncte de Acţiune coincid cu declaraţiile pe care organizaţiile din societatea civilă le-au semnat cu dorinţa de a contribui la procesul început de Naţiunile Unite în vederea Pactelor Mondiale. De asemenea, sunt cunoscute coincidenţele de principii şi măsuri între cele 20 de Puncte şi textele finale ale pactelor înseşi.

Dincolo de limitările lor, pe care Sfântul Scaun n-a încetat să le semnaleze, şi de natura lor neobligatorie, Pactele Mondiale constituie „un cadru de referinţă pentru propuneri politice şi măsuri practice” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 2018, 13 noiembrie 2017). Ca pentru orice acţiune de acoperire globală, implementarea recomandărilor şi sugestiilor conţinute în Pactele Mondiale cere coordonarea „eforturilor tuturor actorilor, între care, puteţi să fiţi siguri, va fi mereu Biserica” (Discurs adresat participanţilor la Forumul Internaţional despre „Migraţie şi Pace”, 21 februarie 2017). Pentru asta, aştept să pot conta pe colaborarea voastră a tuturor şi a organizaţiilor pe care voi le reprezentaţi în acest forum.

Aceeaşi colaborare se cere pentru a îmbunătăţi acordurile bilaterale şi multilaterale în domeniul migrator şi care să fie mereu pentru mai mare beneficiu al tuturor: migranţi, refugiaţi, evacuaţi, familiile lor, comunităţile lor de origine şi societăţile care îi primesc. Asta se va putea obţine numai într-un dialog transparent, sincer şi constructiv între toţi actorii, respectând rolurile lor şi responsabilităţile fiecăruia.

Vreau să profit de această ocazie pentru a încuraja organizaţiile din societatea civilă şi mişcările populare să colaboreze în difuzarea masivă a acelor puncte din Pactele Globale care tind la promovarea umană integrală a migranţilor şi refugiaţilor – precum şi a comunităţilor care le primesc – evidenţiind iniţiativele bune propuse. Aceleaşi organizaţii şi mişcări sunt invitate să se angajeze pentru a promova o repartizare a responsabilităţilor mai echitabilă în asistenţa dată celor care solicită azil şi refugiaţilor. De asemenea, este determinantă realizarea sa pentru a identifica prompt victimele traficului de persoane, realizând toate eforturile necesare pentru a le elibera şi a le reabilita.

În sfârşit, cer mijlocirea Fecioarei Maria, sub apărarea Stăpânei Noastre de Guadalupe, ca să îngrijească şi să vă susţină cu ajutorul său matern în activităţile voastre în favoarea migranţilor, refugiaţilor şi evacuaţilor.

Dumnezeu să binecuvânteze munca voastră în următoarele zile.

Vatican, 26 octombrie 2018

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.