Categorii

Martirii din San Salvador: stagnează canonizarea lui Romero, Rutilio Grande în curând fericit

Martiri-San-SalvadorÎncă stagnează procesul de canonizare a fericitului Oscar Romero, deşi arhiepiscopul de San Salvador este universal recunoscut ca martor al credinţei. De fapt, se aşteaptă găsirea unei minuni care să poată fi recunoscută că a avut loc prin mijlocirea fericitului. Dimpotrivă, înaintează zvelt, deşi deocamdată la nivel diecezan, procesul de beatificare tot ca martir a unui alt prelat salvadorian: iezuitul Rutilio Grande García care a fost colaborat şi prieten apropiat al lui Romero când era arhiepiscop de San Salvador.

Cel care a furnizat aceste informaţii detaliate este monseniorul Vincenzo Paglia, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Familie şi postulator al cauzei lui Romero, la cunoscutul blog al lui Alver Metalli Terre d’America. „Nu este îndoială că Romero este martor al unui creştinism puternic, popular în sensul profund al termenului, şi în zilele noastre”, subliniază Paglia, „a intuit asta Biserica anglicană când în 2000 l-a pus pe Romero printre cei 10 martiri din secolul al XX-lea; au intuit asta Naţiunile Unite care au făcut din ziua de 24 martie [data morţii sale] ziua apărării libertăţii şi a drepturilor; au intuit asta milioanele de creştini care pretutindeni în lume l-au considerat sfântul martir contemporan”.

„Romero este semnul unei Evanghelii pentru zilele noastre care este impregnată de martiriu”, afirmă prelatul, el „este primul dintre noii martiri pentru că a arătat calea Evangheliei care este aceea de a se dărui în întregime pe sine însuşi pentru binele poporului. În acest sens Romero este fără îndoială o figură universală, pe deplin salvadoriană”.

„Ca şi cubanezul Felix Varela – continuă monseniorul Paglia – este vorba despre figuri care sunt în faţa noastră şi trasează calea: şi Romero, ca Varela, este pe deplin franciscan [în sensul Papei Francisc]. Sunt sigur că Romero şi Varela sunt «suporteri» ai Papei Francisc în paradis. Romeră rămâne foarte important pentru El Salvador astăzi distrus nu numai de gherilă ca atunci, ci şi datorită tragediei lui maras, grupurile criminale care sfâşie viaţa ţării. Biserica din Salvador trebuie să se întoarcă la Romero pentru a porni din nou”.

La întrebarea dacă procesul de canonizare va înregistra paşi înainte anul viitor, cu ocazia centenarului naşterii arhiepiscopului, preşedintele dicasterului pentru familie explică: „deja procesul pentru beatificare a fost un miracol. A fost foarte greu de depăşit obiecţiile, cele mai diversificate şi toate convergente în împiedicarea procesului. Papa Francisc a ajuns să spună că Romero a fost martirizat şi după moarte. A învins adevărul iubirii, a învins mărturia unui om care nu s-a cruţat în nimic pentru binele poporului său şi care cu simplitate, desigur nu banalitate, a arătat ce înseamnă a fi episcop, discipol al lui Isus şi om până la capăt”.

Problema rămâne totuşi aceea a minunii, şi pentru că Romero a fost beatificat în virtutea martiriului său. „Am examinat câteva propuneri de vindecări dar nu pot fi propuse, motiv pentru care nici nu le-am prezentat: am considerat oportun să evităm picările”, relatează postulatorul.

Care în schimb se declară sigur că „merge înainte mai zvelt cu procesul părintelui Rutilio Grande”, a cărui fază diecezană a fost demarată acum. Mare prieten al lui Romero, profesor universitar care a coborât ca să locuiască împreună cu campesinos într-un sat, a suferit şi el martiriul in odium fidei pe linia arhiepiscopului de San Salvador.

A fost asasinat la 12 martie 1977, cu trei ani înaintea lui Romero, în timp ce mergea în parohia sa pentru a celebra Liturghia. Rutilio Grande – conclude Paglia – „este desigur printre martorii care au atins inima arhiepiscopului de San Salvador. Îmi vine să spun că figura lui Romero, pasiunea sa faţă de săraci este minunea cea mai mare”.

(După Zenit, 18 iulie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.