Categorii

Întrunirea noului Consiliu Prezbiteral al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi la Bacău

Cansiliul-prezbiteralNoii membri ai Consiliului Prezbiteral (episcopi, decani, vicedecani, responsabili ai diferitelor sectoare din cadrul diecezei, reprezentanţi ai preoţilor parohi şi călugări) s-au întrunit joi, 10 martie 2016, la ora 10.30, la sediul Decanatului de Bacău. Printre temele care s-au discutat se numără Anul Jubiliar al Milostivirii – programul şi insistenţe pentru viitor, pelerinaje la poarta sfântă a celor trei centre: Iaşi, Bacău şi Cacica, programarea şi desfăşurarea misiunilor populare, consultări pentru responsabilii Oficiilor Curiei Episcopale, Radio Maria şi aria de acoperire prin antena de la Rotunda.

Prezentăm în continuare un rezumat al procesului verbal întocmit de pr. Alois Moraru.

Întâlnirea a fost deschisă, cu o rugăciune, de Preasfinţitul Petru Gherghel, care a moderat şedinţa la care au fost prezenţi PS Aurel Percă, precum şi 29 de preoţi.

După enunţarea agendei reuniunii, a luat cuvântul pr. Benone Lucaci, decan de Iaşi, care a prezentat conferinţa „Anul Jubiliar al Milostivirii şi desfăşurarea manifestărilor legate de programul anunţat şi noi insistenţe pentru viitor”. Părintele decan a prezentat 10 repere pentru acest an jubiliar din bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii, Misericordiae vultus (contemplarea misterului milostivirii, meditarea parabolelor milostivirii, redescoperirea faptelor de milostenie trupească şi sufletească, organizarea de misiuni populare etc), cinci iniţiative preluate din scrisoarea pastorală „Anul Jubiliar al Milostivirii”, emisă de Preasfinţitul Petru Gherghel la 1 decembrie 2015 (organizarea de pelerinaje la centrele de spiritualitate din dieceză şi la hramurile bisericilor, elaborarea de teme catehetice din partea Oficiului pentru Cateheză, organizarea unor momente de rugăciune mariană etc.) şi câteva iniţiative practice pentru Anul Jubiliar al Milostivirii, preluate din scrisoarea trimisă de episcopul diecezan la 1 martie 2016 (adoraţia euharistică în ultima duminică a fiecărei luni, promovarea novenei de pregătire a sărbătorii Milostivirii, mediatizarea devoţiunilor Divinei Îndurări etc.) În final, au fost propuse şi alte iniţiative: promovarea de către grupările parohiale a faptelor de milostenie trupească şi sufletească, disponibilitatea preoţilor pentru Spovada credincioşilor, distribuirea unor pliante de pregătire pentru Spovadă, cateheze speciale etc.

Pr. Daniel Iacobuţ a prezentat tema „Pelerinajul pentru trecerea prin poarta sfântă în cele trei centre: Iaşi, Bacău şi Cacica”. Părintele profesor a analizat „pelerinajul” din trei perspective: biblic, liturgic şi jubiliar. S-a subliniat faptul că în anii jubliari, „poarta sfântă” are un rol important de conştientizare a faptului că Isus este „poarta” şi „calea” prin care beneficiem de milostivirea lui Dumnezeu. De asemenea, s-a vorbit despre noutatea acestui Jubileu al Milostivirii: posibilitatea ca fiecare Biserică locală să promoveze una sau mai multe „porţi sfinte”, pentru promovarea pelerinajelor şi a angajării comunităţilor parohiale.

Pr. Iosif Păuleţ a prezentat „programarea şi desfăşurarea misiunilor populare în Anul Milostivirii”. S-a pornit de insistenţa papei Francisc din bula Misericordiae vultus, care cere organizarea unor asemenea zile de har, dar şi de la iniţiativele sugerate de episcopul diecezan. Cele mai multe dintre parohiile diecezei au programat deja predicatorii şi perioada în care vor avea loc misiunile populare, dar s-a cerut: predicatorii să aleagă bine temele pe care le vor aborda, să fie invitaţi preoţi oaspeţi pentru Spovadă şi să se vorbească credincioşilor despre „roadele” pe care le pot culege în acest an jubiliar.

S-a vorbit şi despre înştiinţarea celor interesaţi de facultăţile speciale cu care a fost investit pr. Marius-Petru Bîlha, OFMConv., care a fost numit de papa Francisc misionar al milostivirii.

PS Aurel Percă a făcut o prezentare a Curiei Diecezane şi a Consiliului Pastoral Diecezan. Preasfinţitul Aurel Percă a prezentat unele puncte din Statutul şi Regulamentul Oficiilor Dicezane şi a analizat organigrama existentă. S-au făcut propuneri pentru unele sectoare pastorale, şi s-au solicitat şi unele propuneri care se vor face în cadrul şedinţelor decanale.

Despre „Radio Maria şi aria de acoperire prin antena de la Rotunda” a vorbit pr. Iosif Dorcu. După ce s-a prezentat un scurt istoric al acestui post de radio, au fost apreciate eforturile depuse de unele persoane şi comunităţi pentru răspândirea acestui mijloc de comunicare socială şi s-a cerut colaborarea la strângerea fondurilor necesare unei bune funcţionări. S-a insistat ca şi alte parohii să transmită Liturghiile şi alte celebrări liturgice, dar şi ca preoţii să se implice în emisiunile Radio Maria.

Ultimul punct supus dezbaterii a vizat unele probleme administrative, financiare şi organizatorice.

În final, Preasfinţitul Petru Gherghel a mulţumit preoţilor pentru participare şi implicare şi le-a cerut să fie disponibili în slujirea ce le-a fost încredinţată. Întâlnirea s-a încheiat cu rugăciunea Angelus.

Pr. Claudiu Bulai

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.