Categorii

Întâlnirea cu autorităţile şi cu Corpul Diplomatic, Sala de Conferinţe din State House, Entebbe (Uganda), Vineri, 27 noiembrie 2015

Papa-Uganda-autoritatiDomnule preşedinte,

Stimaţi membrii ai guvernului,

Stimaţi membrii ai Corpului Diplomatic,

Iubiţi fraţi episcopi,

Doamnelor şi domnilor,

Vă mulţumesc pentru bun-venitul vostru cordial şi sunt bucuros că sunt în Uganda. Vizita mea în ţara voastră îşi propune înainte de toate să comemoreze a cincizecea aniversare a canonizării martirilor ugandezi, care a fost făcută de predecesorului meu, Paul al VI-lea. Totuşi, sper ca prezenţa mea aici să fie văzută şi ca un semn de prietenie, de stimă şi de încurajare pentru locuitorii din această mare naţiune.

Martirii, atât catolici cât şi anglicani, sunt eroi naţionali autentici. Ei dau mărturie principiilor-călăuză exprimate în motoul ugandez: Pentru Dumnezeu şi pentru ţara mea. Ele ne amintesc de importanţa pe care credinţa, corectitudinea morală şi angajarea pentru binele comun le-au reprezentat şi continuă să le reprezinte în viaţa culturală, economică şi politică a acestei ţări. În afară de asta, ele ne amintesc, în pofida credinţelor noastre religioase şi a convingerilor noastre, că toţi suntem chemaţi să căutăm adevărul, să lucrăm pentru dreptate şi reconciliere şi să ne respectăm, să ne ocrotim şi să ne ajutăm reciproc ca membri ai unicei familii umane. Aceste idealuri umane sunt cerute în mod deosebit bărbaţilor şi femeilor ca voi, care aveţi misiunea de a asigura cu criterii de transparenţă buna guvernare, o dezvoltare umană integrală, o amplă participare la viaţa publică a naţiunii, precum şi o distribuire înţeleaptă şi egală a resurselor pe care Creatorul le-a dăruit în mod aşa de bogat acestor ţinuturi.

Vizita mea intenţionează să atragă atenţia şi spre Africa în ansamblul său, cu privire la promisiunea pe care o reprezintă, cu privire la speranţele sale, luptele sale şi cuceririle sale. Lumea priveşte la Africa precum la continentul speranţei. Uganda a fost într-adevăr binecuvântată de Dumnezeu cu îmbelşugate resurse naturale, pe care sunteţi chemaţi să le administraţi ca păzitori responsabili. Însă naţiunea a fost binecuvântată mai ales prin poporul său: familiile sale solide, tinerii săi şi bătrânii săi. Sunt foarte doritor să mă întâlnesc mâine cu tinerii, pentru care voi avea cuvinte de încurajare şi de stimulare. Cât de important este ca să le fie oferite speranţa, posibilitatea de a primi o instruire corespunzătoare şi o muncă retribuită, şi mai ales oportunitatea de a participa pe deplin la viaţa societăţii! Însă vreau să menţionez şi binecuvântarea pe care o primiţi prin bătrânii voştri. Ei sunt amintirea vie a oricărui popor. Înţelepciunea şi experienţa lor ar trebui să fie valorizate mereu ca o busolă care poate permite societăţii să găsească direcţia corectă în înfruntarea provocărilor timpului prezent cu integritate, înţelepciune şi clarviziune.

Aici în Africa de Est, Uganda a arătat o angajare excepţională în primirea refugiaţilor, permiţându-le să reconstruiască existenţele lor în siguranţă şi făcându-i să perceapă demnitatea care derivă din câştigarea existenţei cu o muncă onestă. Lumea noastră, marcată de războaie, violenţe şi diferite forme de nedreptate, este martoră a unei mişcări migratoare de popoare fără precedent. Modul în care înfruntăm acest fenomen este o dovadă a umanităţii noastre, a respectului nostru faţă de demnitatea umană şi, mai înainte încă, a solidarităţii noastre cu fraţii şi surorile aflaţi în nevoie.

Deşi vizita mea este scurtă, sper să încurajez multele eforturi silenţioase făcute pentru a-i asista pe cei săraci, pe bolnavi şi persoanele aflate în orice dificultate. În aceste semne putem vedea adevăratul suflet al unui popor. În multe moduri lumea noastră devine mai solidară; totuşi, în acelaşi timp, asistăm cu preocupare la globalizarea „culturii rebutului”, care ne face orbi în faţa valorilor spirituale, împietreşte inimile noastre în faţa necesităţilor săracilor şi îi privează pe tinerii noştri de speranţă.

Doresc să vă întâlnesc şi să petrec acest timp cu voi şi mă rog ca voi şi tot poporul iubit din Uganda să fiţi mereu la înălţimea valorilor care au dat formă sufletului naţiunii voastre. Invoc asupra voastră a tuturor belşugul binecuvântărilor Domnului.

Mungu awabariki! (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.