Categorii

Întâlnire familială. Papa Francisc în vizită la Academia Ecleziastică Pontificală.

Academia-ecleziasticaO întâlnire foarte frumoasă, intensă şi familială, aceea pe care Academia Ecleziastică Pontificală a trăit-o la 12 mai cu Papa Francisc, într-un climat de simplitate şi de destăinuire; un semn concret al apropierii şi atenţiei deosebite pe care succesorul lui Petru le rezervă acestei comunităţi în care se formează preoţi care vor exercita slujirea lor în reprezentanţele pontificale răspândite în toată lumea. De fapt, Pontiful a voit să facă vizita la academie în formă privată, petrecând întreaga seară de joi 12 mai cu comunitatea, formată anul acesta din 33 de preoţi, care provin din 14 ţări diferite*.

Papa Francisc, ca şi cum ar fi un tată care îi vizitează pe fiii săi, a sosit în academie pe la ora 18.00 primit de preşedinte, arhiepiscopul Giampiero Gloder, de superiori, de studenţi şi de surorile din congregaţia „Marta şi Maria”, care de câteva luni prestează preţioasa lor slujire în comunitate. Urcând în capelă, Pontiful a prezidat rugăciunea vesperelor în forma în care are loc zilnic în casă; apoi i-a salutat personal pe studenţi, oprindu-se pe scurt cu fiecare pentru a le cunoaşte numele şi dieceza de provenienţă. Apoi s-a întreţinut peste o oră cu comunitatea instaurând un dialog deschis şi spontan, în care s-au putut trata diferite tematici. Papa Francisc nu a ţinut un discurs oficial, ci a voit să răspundă la numeroasele întrebări pe care i le-au adresat studenţii, oferind elemente de reflecţie pentru slujirea la care se pregătesc.

Sfântul Părinte, referindu-se la serviciul diplomatic al Sfântului Scaun, a subliniat frumuseţea şi utilitatea sa pentru viaţa Bisericii, precum şi dificultăţile şi provocările pe care le comportă; a asigurat grija deosebită pe care, ca succesor al lui Petru, o rezervă şi doreşte s-o rezerve celor care fac parte din el; a evidenţiat cum, într-un serviciu care implică a înfrunta şi încercări şi sacrificii, este nevoie să fie întemeiaţi pe o rugăciune constantă şi încrezătoare.

Celui care îl întreba ce aşteaptă de la cei care trăiesc propria slujire în reprezentanţele pontificale, Papa Francisc a schiţat trei elemente fundamentale: o diplomaţie inteligentă formată din artă şi caritate, care să construiască punţi cu culturile, societăţile şi guvernele, făcând prezentă Biserică şi dând glas Evangheliei; o dimensiune pastorală a slujirii – caracterizată de contactul viu şi concret cu poporul credincios al lui Dumnezeu – care, printr-o mărturie coerentă şi generoasă de viaţă sacerdotală, să ştie să creeze un climat de încredere; capacitatea de a oferi ceva Domnului în pocăinţă, o virtute care nu este demodată, ci care ajută să se întărească raportul cu El, centrând propria viaţă sacerdotală pe ceea ce este esenţial.

Chemaţi să lucreze şi să trăiască propria preoţie într-o lume care apare adesea indiferentă şi departe de mesajul creştin, Papa a amintit cuvântul lui Cristos „eu am învins lumea” (In 16,33): o invitaţie de a nu avea teamă de neînţelegeri şi de persecuţii şi de a avea încredere mereu în forţa învierii Domnului. În acest context, a evidenţiat prezenţa şi acţiunea duhului celui rău, care-i determină pe oameni la diviziuni şi la războaie, îi face sclavi ai banului şi ai puterii, ajungând să-i înşele că pot să ia locul lui Dumnezeu Creatorul, repetând experienţa turnului Babel.

Vorbind tinerilor preoţi a reafirmat necesitatea unei reforme personale şi ecleziale, care să pornească de la dimensiunea spirituală pentru ca ea să impregneze fiecare aspect al vieţii. Acest lucru este deosebit de important pentru păstori, care, în special în contextul de astăzi, sunt expuşi riscului comodităţii, mondenităţii şi lâncezelii. Însă, în acelaşi timp, Papa Francisc a invitat să urmeze multele exemple de dăruire, de slujire şi de sfinţenie a vieţii, care există în Biserică, în cler şi în Curia Romană.

La întâlnire, Pontiful s-a oprit apoi asupra altor teme actuale, cum ar fi angajarea ecumenică, fundamentalismul religios, raportul dintre milostivire şi dreptate, situaţia europeană şi reconcilierea ca misiune a Bisericii.

Vizita la academie a fost o ocazie pentru a-i încuraja cu afect pe studenţi pe drumul lor de formare şi a reafirma importanţa nunţiaturilor apostolice pentru slujirea petrină şi pentru slujirea adusă Bisericilor locale. Climatul bucuros şi familial care a caracterizat toate momentele seratei de neuitat, dialogul sincer şi profund, cordialitatea cu care Papa Francisc s-a întreţinut cu studenţii, au arătat încă o dată cât este de relevant pentru fiecare păstor să aibă o atitudine de mare atenţie, de apropiere concretă şi de autentică iubire, caracteristică ce valorează în mod deosebit pentru cel care lucrează în reprezentanţele pontificale.

La încheierea seratei, Papa Francisc a împărtăşit cina cu comunitatea, înainte de a se întoarce în Vatican.

(După L’Osservatore Romano, 14 mai 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

* În cadrul Academiei Ecleziastice Pontificale se află și un preot al Diecezei de Iași: pr. dr. Ciprian Bejan-Piser.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.