Categorii

Întâlnire cu asistaţii şi cu lucrătorii din operele de caritate ale Bisericii, Centrul de asistenţă al camillienilor – Tbilisi, Sâmbătă, 1 octombrie 2016

papa-georgia-bolnaviIubiţi fraţi şi surori,

Vă salut cu afect şi sunt bucuros să mă întâlnesc cu voi, lucrători ai carităţii aici în Georgia, care prin grija voastră exprimaţi în manieră elocventă iubirea faţă de aproapele, distinctiv al discipolilor lui Cristos. Îi mulţumesc părintelui Zurab pentru cuvintele pe care mi le-a adresat în numele tuturor. Voi reprezentaţi diferitele centre caritative din ţară: Institute călugăreşti masculine şi feminine, Caritas, Asociaţii ecleziale şi alte organizaţii, grupuri de voluntariat. Spre fiecare se îndreaptă aprecierea mea pentru angajarea generoasă în slujba celor mai nevoiaşi.

Activitatea voastră este un drum de colaborare fraternă dintre creştinii din această ţară şi dintre credincioşi de diferite rituri. Această întâlnire sub semnul carităţii evanghelice este mărturie de comuniune şi favorizează drumul unităţii. Vă încurajez să continuaţi pe acest drum exigent şi rodnic: persoanele sărace şi slabe sunt „trupul lui Cristos” care îi interpelează pe creştinii de orice confesiune, determinându-i să acţioneze fără interese personale, ci numai urmând imboldul Duhului Sfânt.

Un salut special adresez bătrânilor, bolnavilor, celor suferinzi şi celor asistaţi de diferitele realităţi caritative. Mă îmbucură să pot fi un pic cu voi şi să vă încurajez: Dumnezeu nu vă abandonează niciodată, este mereu aproape de voi, gata să vă asculte, să vă dea forţă în momentele de dificultate. Voi sunteţi preaiubiţi de Isus, care a voit să se întruchipeze în persoanele suferinde, suferind El însuşi în pătimirea sa.

Iniţiativele carităţii sunt rodul copt al unei Biserici care slujeşte, care oferă speranţă şi care manifestă milostivirea lui Dumnezeu. De aceea, iubiţi fraţi şi surori, misiunea voastră este mare! Continuaţi să trăiţi caritatea în Biserică şi să o manifestaţi în toată societatea cu entuziasmul iubirii care vine de la Dumnezeu. Fecioara Maria, icoană a iubirii gratuite, să vă conducă şi să vă ocrotească. Să vă susţină şi binecuvântarea Domnului pe care din inimă o invoc asupra voastră a tuturor.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.