Categorii

Inaugurarea muzeului etnologic „Anima mundi” şi a expoziției despre Amazonia în Muzeele Vaticane (18 octombrie 2019)

Dragi prieteni,

Vă salut cordial pe voi toţi şi îi mulţumesc cardinalului Bertello pentru cuvintele sale.

Îmi place să cred că ceea ce inaugurăm astăzi nu este pur şi simplu un muzeu, în concepția sa tradițională. De fapt, am considerată că este oportun numele care a fost ales pentru această culegere, aşa de evocativ: Anima mundi. Anima mundi. Cred că Muzeele Vaticane sunt chemate să devină tot mai mult o „casă” vie, locuită şi deschisă tuturor, cu ușile deschise pentru popoarele din lumea întreagă. Muzee Vaticane deschise, pentru toţi, fără închidere. Un loc unde toţi să se poată simți reprezentați; unde să perceapă concret că privirea Bisericii nu ştie de închideri.

Cine intră aici ar trebui să simtă că în această casă există spațiu şi pentru el, pentru poporul său, tradiția sa, cultura sa: europeanul ca şi indianul, chinezul ca şi cel născut în pădurea amazoniană sau congoleză, din Alaska sau din deșerturile australiene sau din insulele din Pacific. Toate popoarele sunt aici, la umbra cupolei de la „Sfântul Petru”, aproape de inima Bisericii şi a papei. Şi asta pentru că arta nu este un lucru înrădăcinat: arta se naște din inima popoarelor. Este un mesaj: de la inima popoarelor la inima popoarelor.

Aici va trebui să simtă şi că arta „sa” are aceeași valoare şi este îngrijită şi păstrată cu aceeași pasiune care se rezervă capodoperelor din Renaștere sau sculpturilor imortale grecești şi romane, care aduc aici milioane de persoane în fiecare an. Aici va găsi un spațiu special: spațiul dialogului, al deschiderii spre celălalt, al întâlnirii.

Apreciez că expoziția realizată, şi pentru care le mulţumesc celor care au lucrat – responsabili, arhitecți, ingineri şi muncitori, toţi! – este sub semnul transparenței. Transparența este o valoare importantă, mai ales într-o instituție eclezială. Avem nevoie mereu de ea! În aceste vitrine vor găsi spațiu, în decursul timpului, mii de opere care provin din orice parte a lumii, şi acest tip de expoziție aproape că vrea să le pună în dialog între ele. Şi cum operele de artă sunt exprimare a spiritului popoarelor, mesajul care se primeşte este că trebui privit mereu la fiecare cultură, la celălalt, cu deschiderea sufletului şi cu bunăvoință.

Frumusețea ne unește. Ne invită să trăim fraternitatea umană, contrastând cultura supărării, a rasismului, a naționalismului, care stă mereu la pândă. Acestea sunt culturi selective, culturi cu numere închise.

În urmă cu câteva luni, din acest muzeu au plecat spre Pechin câteva opere de artă chineze. Şi mai înainte altele au ajuns în câteva țări islamice… Câte inițiative bune se pot face grație artei, reușind să se depășească şi barierele şi distanțele.

Aş vrea să le mulţumesc astăzi celor care în fiecare zi se îngrijesc de aceste opere aşa de prețioase: responsabilului Muzeului Anima Mundi, părintele Nicola Mapelli, care este un misionar de la PIME – şi acest lucru este foarte coerent! –; restauratoarelor de la Laboratorul Polimaterico şi tuturor celor care colaborează la această lucrare. Mulțumiri tuturor!

Şi mulţumesc şi pentru că aţi voit să inaugurați această nouă expoziție cu o expunere specială dedicată Amazoniei, chiar în zilele în care trăim Sinodul dedicat acestei regiuni. Şi pentru aceasta le mulţumesc şi Misionarilor Mângâierii, salezienilor, capucinilor, xaverienilor: diferite carisme care s-au întâlnit în numele Amazoniei.

Fie ca acest Muzeu Etnologic să păstreze în timp identitatea sa specifică şi să amintească tuturor valoarea armoniei şi a păcii dintre popoare şi naţiuni. Şi fie ca arta adunată aici să facă să răsune glasul lui Dumnezeu în cei care vor vizita această colecţie. Multe mulțumiri.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.