Categorii

În îmbrățișarea papei amintirea părintelui Malgesini

Erau săracii din orașul Como – deținuți, refugiaţi, victime ale traficului de persoane şi fără adăpost, „fraţii şi surorile pe care el i-a iubit mai mult”, a afirmat episcopul Oscar Cantoni – sâmbătă, 19 septembrie, în catedrală pentru Liturghia de înmormântare a părintelui şi prietenului lor, părintele Roberto Malgesini, ucis marțea trecută în timp ce-i slujea pe „cei din urmă”.

Papa Francisc, în unire spirituală cu ei, precum şi cu întreaga comunitate din Como, a voit să fie prezent în mod spiritual la concelebrare – cu episcopul diecezan erau alți şase prelați şi numeroşi preoţi – prin cardinalul elemoziner Konrad Krajewski care, după ce a prezidat Liturghia a mers să le înmâneze personal părinţilor părintelui Roberto – cu gestul de a săruta mâinile lor – un rozariu, cadou al pontifului. Alte rozarii au fost duse pentru „tânărul nefericit care este în închisoare”, pentru săracii şi voluntarii apropiați de părintele Roberto.

Îndeosebi, la Liturghie era prezent poporul din parohiile Regoledo di Cosio (unde s-a născut părintele Roberto), Gravedona, Lipomo (acolo a fost vicar) şi reprezentanții comunităţii Fericitul Giovanbattista Scalabrini unde a exercitat slujirea sa pastorală. Ofertele adunate în timpul celebrării – dar şi la ieșirea din catedrală şi în piețe (au fost montate trei ecrane mari în piețele Grimoldi, Verdi şi Cavour) – vor fi destinate carității papei şi săracilor din dieceză.

„Vă aduc un salut şi o îmbrățișare fraternă din partea Sfântului Părinte. El este cu noi. Se unește cu noi în rugăciune”, a spus cardinalul Krajewski. „Imediat ce a ajuns în Vatican știrea despre moartea părintelui Roberto – a afirmat el – Sfântul Părinte, la audiența generală de miercurea trecută, a reluat cuvintele episcopului vostru care au ieșit din inima bunului păstor şi a afirmat: «Aduc laudă lui Dumnezeu pentru mărturia, adică pentru martiriul părintelui Roberto, martor al carității faţă de cei mai săraci»”.

„Papa Francisc este cu noi şi se unește cu durerea şi cu rugăciunea celor din familia părintelui Robert, chiar le sărută mâinile”, a afirmat cardinalul. Şi „se unește cu credincioşii din parohia sa, cu fraţii nevoiași pe care i-a slujit cu toată inima până în ultima dimineață, şi cu toată comunitatea din Como”.

Apropierea papei a fost profund simţită de toţi: „Părintele Roberto a murit, deci trăieşte. Iubirea nu moare niciodată, nici măcar cu moartea. Pagina din Evanghelie pe care noi preoţii o citim des şi pe care părintele Roberto ne-o aminteşte chiar astăzi, pagina care nu se poate rupe niciodată din Evanghelie, ne aminteşte: «Nu este iubire mai mare decât aceasta, a-şi da viaţa pentru prietenii săi». Nu putem fi creştini până la capăt dacă această pagină nu este însușită de noi. Pentru ce s-a întâmplat asta părintelui Roberto şi nu mie? Nu știu. El în viaţa sa a încorporat rugăciunea lui Isus: «Tatăl nostru, fie voința ta nu a mea, sfințească-se numele tău, nu al meu, vie împărăția ta, nu a mea». Această pagină se referă îndeosebi la noi preoţii, care trebuie să trăim Evanghelia pură, care trebuie să răspândim mireasma lui Isus oriunde mergem. Este tocmai rugăciunea cardinalului Newman pe care Maica Tereza o recomanda surorilor sale care ies în fiecare zi ca să-i slujească pe săraci pentru a-l reprezenta pe Isus însuși: «Dragă Isuse, / ajută-mă să răspândesc mireasma ta oriunde merg, / inundă sufletul meu cu Duhul tău şi cu Viaţa ta. / Pătrunde şi posedă toată ființa mea, / aşa de complet încât viaţa mea / să nu fie decât o reflexie luminoasă a vieţii tale. / Strălucește prin mine şi fii aşa de prezent în mine, / încât fiecare suflet cu care vin în contact să experimenteze / prezența ta în sufletul meu. Să-şi ridice ochii şi să nu mă mai vadă pe mine, ci numai pe Isus! Rămâi cu mine, / şi atunci voi începe să strălucesc / aşa cum strălucești Tu; / să strălucesc în aşa fel încât să fiu lumină pentru alţii. / Lumina, o, Isuse, va proveni toată de la Tine; / nimic din ea nu va fi a mea. / Vei fi Tu care strălucești asupra altora prin mine. / Fă ca, astfel, eu să te laud în modul pe care-l iubești mai mult: / strălucind de lumină asupra celor care sunt în jurul meu. / Fă ca să te vestesc fără să predic, / nu prin cuvinte, ci cu exemplul, / cu forţa care trage după sine, / cu influența binevoitoare a ceea ce fac, / cu plinătatea tangibilă a iubirii / pe care inima mea o poartă faţă de Tine. Amin»”.

Tocmai această rugăciune face şi mai elocventă mărturia episcopului de Como, care a schițat profilul părintelui Roberto numindu-l „martir al carității şi al milostivirii”. Secretul său, a adăugat el, era „prezența lui Dumnezeu în el”. O constatare pe care monseniorul Cantoni a exprimat-o şi vineri, 18 septembrie, celebrând în formă privată înmormântarea părintelui Roberto la Regoledo di Cesio. Localitatea din Valtellina unde preotul a „învățat” credinţa. „Hirotonit preot în 1998 – a amintit episcopul – părintele Roberto s-a simţit chemat să dezvolte un dar care avea să se clarifice progresiv şi pe care l-a cultivat ca «o vocație în vocaţie»: aceea de a împărtăși, tot timpul, în orașul Como, viaţa celor mai săraci, a celor fără locuință, a refugiaților”.

Părintele Roberto, a continuat monseniorul Cantoni, „a ales, cu consimțământul şi în comuniune cu episcopul, să se îngrijească de cei din urmă, luați în mod singular, să accepte şi fragilităţile lor, oferind în schimb primire deplină şi afectuozitate, cu o delicată «atenţie de iubire» fiecăruia, atrași imediat de disponibilitatea sa singulară de a-i primi pe toţi cu gratuitate şi fără a judeca”.

Episcopul de Como a încheiat cu un adevărat mandat misionar: „Nouă tuturor ne revine misiunea de a continua cu afabilitatea şi duioșia părintelui Roberto faţă de cei nevoiași, de cei săraci în mod deosebit, recunoscuți şi primiți ca adevărata «carne a lui Cristos». O nouă primăvară de haruri ne pregătește Domnul prin martiriul părintelui Roberto: să nu irosim această extraordinară, nemeritată ocazie şi fiecare să facă partea sa!”.

(După L’Osservatore Romano, 20 septembrie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.