Categorii

Halloween este o sărbătoare periculoasă? Vorbesc exorciştii: „Nu este un joc nevinovat, ci un proiect împotriva creştinismului”

Un cifră de afaceri care, în timpuri de criză economică, depăşeşte 250 de milioane de euro şi implică până la 17 milioane de italieni. Este sărbătoarea de Halloween în cifrele furnizate de Confersercenti pentru 2017. Şi trendul nu pare însă să aibă inversări. Dar este numai un fenomen comercial sau, în spatele nopţii vrăjitoarelor, se ascunde ceva mai mult? „Halloween face parte dintr-un proiect mai vast, susţinut puternic de mass-media care nu este atât comercial, cât cel de a induce opinia publică, îndeosebi pe copii, pe adolescenţi şi pe tineri, să familiarizeze cu mentalităţi oculte şi magice, străine şi ostile credinţei şi culturii creştine. Vor ca să dispară viziunea creştină despre viaţă şi să ne întoarcem la cea păgână”. Cel care dă alarma este părintele Francesco Bamonte, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE): „Experienţa mea ca aceea a altor exorcişti arată că sărbătoarea Halloween inclusiv timpul care o pregăteşte, este de fapt pentru unii tineri un moment privilegiat de contact cu realităţi sectare sau legate oricum de lumea ocultismului, cu consecinţe chiar grave nu numai pe planul spiritual, dar şi planul integrităţii psiho-fizice”.

În mintea celor mai tineri, explică părintele Bamonte, Halloween „imprimă cel puţin urâţenia. Şi imprimând în copii urâţenia, gustul oribilului, al deformării, al monstruosului pus la acelaşi nivel cu frumosul, îi orientează într-un fel spre rău. În cer, unde domneşte numai bunătatea, totul este frumos. În iad, unde se respiră numai ură, totul este urât”. Conform exorcistului, „copiii au nevoie de frumuseţe, nu de urâţenie, pentru că au nevoie de bunătate, nu de răutate. Şi frumuseţea îi ajută să discearnă între ceea ce este bun şi ceea ce este rău”. Cu privire la asta, continuă el, reflectează „mamele, taţii, educatorii şi mai ales cei care continuă nu numai să susţină că Halloween este un joc nevinovat, ci chiar acuză de obscurantism pe cei care îi scot în evidenţă puternica valenţă negativă. Sunt obscurantişti cei care aduc la cunoştinţa noilor generaţii pe marii binefăcători ai omenirii, care sunt sfinţii în a căror privire se reflectă frumuseţea cerului, sau cei care antrenează noile generaţii la cultura morţii, desacralizează simbolurile credinţei creştine şi exaltă macabrul şi demoniacul?”.

Este bine cunoscut de acum, susţine preşedintele exorciştilor conform experienţei sale de slujire, că „sărbătoarea Halloween este în calendarul ocultiştilor, al vrăjitorilor, al lucrătorilor ocultului şi al adepţilor satanei, una dintre «festivităţile» cele mai importante motiv pentru care este pentru ei motiv de foarte mare complăcere ca mintea şi inimile atâtor copii, adolescenţi, tineri şi nu puţini adulţi, chiar dacă din joacă şi distracţie, să fie îndreptate spre macabru, spre demoniac, spre vampiri, spre fantome, spre vrăjitorie, spre sicrie, spre cranii, spre schelete şi spre derâderea zeflemitoare şi sinistră a momentului cel mai important şi decisiv al existenţei unei fiinţe umane care este cel al decesului său. În afară de asta, puţin ştiu că adepţii satanei, în noaptea aceea, în rituri perverse realizate de ei în cinstea sa, îi oferă jocurile şi «energiile» tuturor celor care, chiar şi din distracţie, tot după înţelegerea sataniştilor, evocă implicit cu acea sărbătoare lumea întunericului”.

Toate acestea nu înseamnă că aceia care sărbătoresc Halloween vor avea experienţe negative, însă „pentru adepţii celui rău cu siguranţă este motiv de mare satisfacţie că atâţia copii, adolescenţi, tineri şi adulţi, în noaptea aceea sunt orientaţi nu spre minunata lumină şi frumuseţe a lui Dumnezeu, ci într-un anumit fel spre lumea răului. Ei sunt convinşi că în acest mod se întăreşte puterea celui rău în societate şi în ei înşişi”.

Şi părintele Aldo Buonaiuto, animator al Serviciului Antisecte din Comunitatea „Ioan al XXIII-lea”, avertizează cu privire la seducţia lui Halloween: „Matricea ezoterică o face periculoasă. Nu este vorba despre o sărbătoare laică, aşa cum este adesea prezentată, ci mai degrabă despre un eveniment religios în sens negativ, o operaţiune păgânizatoare care reuşeşte să se camufleze în spatele aparentului caracter inofensiv al lui «dulcegărie şi glumiţă». Părintele Buonaiuto aminteşte că „rădăcinile Halloween-ului se află în festivitatea celtică Samhain  în timpul căreia erau făcute adevărate rituri care aveau şi jertfiri umane şi care trebuiau să folosească pentru a atrage bunătatea duhurilor rele. Pentru executarea acestor ritualuri macabre, erau purtate păşti şi erau făcute invocaţii. Elemente care se repropun şi astăzi având convingerea că este vorba numai despre un joc nevinovat. Din păcate nu este deloc aşa”.

Astăzi „partea obscură” a Halloween-ului este ţinută ascunsă pentru a nu strica „jucăria” comercială care s-a creat: „Datoria părinţilor, educatorilor, a mass-media şi a noastră a preoţilor este aceea de a ne angaja intens în parohii şi în şcoli pentru ca să iasă la iveală componenta anticreştină a acestui fenomen, fără teama de a fi etichetaţi ca bigoţi ci având mereu ca busolă a propriei acţiuni zilnice înrădăcinarea în Adevăr”. Copiilor, conclude părintele Buonaiuto, „în contrapoziţie cu distracţia periculoasă şi fără conţinut prospectată cu Halloween, trebuie prezentată cu convingere şi credibilitate frumuseţea mesajului creştin, deci valorile carităţii, solidarităţii şi sfinţeniei”.

(După agenţia SIR, 31 octombrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.