Categorii

„Fără decizie sinodală nu este declarat cineva eretic”

Bartolomeu-sinodEste scrisă de „Bartolomeu, prin harul lui Dumnezeu arhiepiscop de Constantinopol, noua Romă, şi Patriarh ecumenic”. Este enciclica prin care este în mod oficial anunţat şi convocat Sinodul panortodox, programat la Creta de la 18 la 27 iunie.

„Calea pentru a impune adevărul în faţa minciunii – scrie Patriarhul – a fost şi în această circumstanţă, aceea pe care Biserica a urmat-o încă de la început în timpul întregului curs al istoriei sale, şi asta nu era alta decât aceea a sinodalităţii. Discernământul între adevăr şi minciună, între ortodoxie şi erezie, nu este mereu uşor. Şi ereticii credeau şi cred că urmează adevărul şi vor exista mereu din aceia care îi vor caracteriza ca «eretici» pe cei care nu sunt de acord cu punctele lor de vedere. Biserica ortodoxă în acest caz recunoaşte una şi singura autenticitate: Sinodul episcopilor săi canonici”.

„Fără decizie sinodală – continuă Bartolomeu – discernământul între ortodoxie şi erezie nu este posibil. Toate dogmele Bisericii şi sfintele sale canoane poartă pecetea sinodalităţii. Ortodoxia este Biserica sinodalităţii. Biserica ortodoxă a scos mereu în evidenţă acest principiu ecleziologic şi l-a aplicat cu fidelitate pe planul local. Acest lucru a fost valabil timp de multe secole şi pe planul ecumenic şi panortodox, întrerupt totuşi pentru lung timp din cauza circumstanţelor istorice”.

Nu se poate exclude că patriarhul de Constantinopol s-a gândit, cu aceste cuvinte, să clarifice lucrurile în faţa unor grupuri minoritare extremiste care din interiorul ortodoxiei îi etichetează ca „eretici” pe catolici şi pe alţi creştini. Dar este posibil şi ca sublinierea puternică asupra sinodalităţii, în afară de a fi o indicaţie programatică pentru viitor, să reprezinte şi un răspuns la documentul Sinodului Bisericii ortodoxe ruse, care în ianuarie 2014 pusese propriile puncte pe „i”-uri cu privire la primatul papal, afirmând că în primul mileniu acest primat al Romei era „de onoare” şi „de ordin uman”, un soi de coordonare. Cu enciclica Bartolomeu pare să spună, simplificând mult, că în materie de sinodalitate Constantinopolul nu are nevoie de lecţia Moscovei.

„Principalul scop şi importanţa acestui Sinod panortodox – mai scrie patriarhul ecumenic în enciclică – este de a demonstra că Biserica ortodoxă este Biserica una, sfântă, catolică şi apostolică, unită în Taine şi desigur în Dumnezeiasca Euharistie şi în credinţa ortodoxă, dar şi în sinodalitate. Pentru aceasta el a fost pregătit o lungă perioadă de timp, printr-o serie de comisii pregătitoare şi conferinţe pre-sinodale, pentru ca documentele deciziilor sale să transpară la unison, iar motivul său pentru ca să se exprime «cu un singur glas şi cu o singură inimă»”.

Temele, de care se va ocupa „Sfântul şi Marele Sinod”, sunt „îndeosebi referitoare la problemele structurii şi vieţii exterioare a Bisericii ortodoxe, care au nevoie de o reaşezare imediată, cum sunt temele referitoare la relaţiile ortodoxiei cu lumea creştină şi misiunea Bisericii în epoca noastră”.

Bartolomeu admite că lumea „aşteaptă să audă glasul Bisericii ortodoxe cu privire la multe dintre problemele fierbinţi, care se referă la omul de astăzi”. Dar explică el că mai întâi „este necesar” pentru Biserica ortodoxă „se se reaşeze lucrurile din propria casă”. În acest sens, îşi doreşte patriarhul, primul Sinod panortodox după atâtea secole „constituie primul şi decisivul pas de la care se aşteaptă ca, prin harul lui Dumnezeu, nu mult după aceea să urmeze altele”.

„Timpurile sunt critice – conclude Bartolomeu – şi unitatea Bisericii trebuie să constituie exemplul de unitate a omenirii, sfâşiată de diviziuni şi de conflicte. Succesul Sfântului şi Marelui Sinod este o activitate a tuturor membrilor Bisericii, care sunt chemaşi şi să demonstreze interesul lor faţă de el”.

Enciclica poartă semnătura lui Bartolomeu, urmată de cea a celor doisprezece mitropoliţi ai Bisericilor din diaspora aleşi în fiecare an prin rotaţie în Sinodul permanent al Bisericii din Constantinopol.

De Andrea Tornielli

(După Vatican Insider, 18 martie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.