Categorii

Ep. Mihai Robu

episcopul-mihai-robu   S-a născut la Săbăoani, judeţul Neamţ, la 10 aprilie 1884. Clasele primare le-a urmat în satul natal, iar în toamna anului 1894 a intrat în seminarul din Iaşi. A primit hirotonirea diaconală la 19 noiembrie 1906, iar pe cea sacerdotală, la 7 aprilie 1907. Chiar înainte de fi sfinţit preot, Mihai Robu fusese numit prefect pentru seminariştii din Iaşi, la 10 ianuarie 1907, funcţie pe care a exercitat-o câţiva ani şi după prezbiterat. În perioada Primului Război Mondial, când seminarul din Iaşi a fost închis, a activat ca paroh la Văleni, Faraoani şi Bacău. În anul 1920 a fost numit secretar al episcopului Alexandru Theodor Cisar, activând, totodată, ca prefect şi profesor în seminarul din Iaşi, redeschis la 18 octombrie acelaşi an. În iunie 1922 a fost numit paroh de Horleşti. În acest timp a colaborat activ la revista Lumina creştinului şi a fost capelan la Mănăstirea „Notre Dame de Sion” din Iaşi.

   La 5 iulie 1925 a fost numit episcop de Iaşi de papa Pius al XI-lea, iar la 20 septembrie acelaşi an, a fost consacrat de episcopul Cisar în capela „Notre Dame de Sion” din Iaşi. Dintre activităţile cu care s-a remarcat amintim: ridicarea a numeroase biserici, grija deosebită pentru seminarul diecezan, multe vizite canonice însoţite de administrarea sfântului Mir, susţinerea presei catolice, ocrotirea celor greu încercaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial etc. La 19 martie 1944 a celebrat ultima sfântă Liturghie în seminarul din Iaşi, deoarece, din cauza operaţiunilor militare din Moldova, a fost nevoit să se refugieze, împreună cu seminariştii, la Beiuş. Înainte de a pleca, episcopul Robu i-a delegat pe preoţii Anton Trifaş şi Grigore Enariu să aibă grijă de parohiile din dieceză.

   Din cauza represiunilor armatelor germane şi ungare, la mijlocul lunii septembrie 1944, episcopul Robu a fost nevoit să se retragă în munţi, unde contractează o dublă pneumonie, în urma căreia a murit la 27 septembrie 1944. A fost înmormântat vineri, 29 septembrie, în cimitirul din Beiuş, iar în anul 1964, osemintele sale au fost aduse la Iaşi şi reînhumate în catedrala „Adormirea Maicii Domnului”.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.