Categorii

Duminica Sfintei Familii: Isus, Maria, Iosif – lectio divina – anul B

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ 

Tată Veşnic, în numele lui Isus Cristos şi prin mijlocirea pururea Fecioarei Maria,

trimite în inima mea Duhul Sfânt.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al iubirii infinite, dă-mă iubirea ta sfântă.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al virtuţilor, converteşte-mă.

Duhule Sfânt, izvor de lumini cereşti,

risipeşte ignoranţa mea.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al curăţiei infinite, sfinţeşte sufletul meu.

Duhule Sfânt, care locuieşte în sufletul meu, transformă-l şi fă-l în întregime al tău.

Duhule Sfânt, Iubire substanţială a Tatălui şi a Fiului, rămâi mereu în inima mea.  

TEXTUL BIBLIC: Luca 1,26-40

22 Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, 23 precum este scris în Legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, 24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, precum este poruncit în Legea Domnului. 25 Era în acel timp în Ierusalim un om numit Simeon. Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

29 Acum eliberează pe robul tău în pace,

Stăpâne, după cuvântul tău;

30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta,

31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,

32 lumină pentru luminarea neamurilor

şi slava poporului tău Israel.

33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus:

– Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire, 34 şi prin sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.

36 Mai era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, ea nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim.

39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, înainta în înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Conform cărei legi trebuiau să se purifice? La ce l-au dus pe Prunc pe Ierusalim? Cine trăia în acel timp în Ierusalim? Cine era cu Simeon? Conform lui Simeon pentru ce era rânduit Pruncul? Cum se numea profetesa? Cum îi slujea Domnului? Unde s-au întors după ce au împlinit legea? Ce se întâmpla cu Pruncul?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Pr. Daniel Kerber

După ce am celebrat Crăciunul, liturgia ne propune să luăm un pic de distanţă de ieslea în care stătea Pruncul şi să avem o privire de ansamblu. Şi pentru aceasta vrea să celebrăm în această duminică sărbătoarea Sfintei Familii a lui Isus, Maria şi Iosif.

Putem distinge patru părţi în text. Prima relatează prezentarea pruncului în templul din Ierusalim (v. 22-24); acolo se întâlnesc cu două personaje: Simeon (a doua parte, v. 25-35) şi profetesa Ana (a treia parte, v. 36-38). În sfârşit este întoarcerea la Nazaret şi creşterea pruncului (a patra parte, v. 39-40).

Prezentarea pruncului la templu indică docilitatea părinţilor şi a lui Isus însuşi faţă de legea Domnului. Ei îl prezintă pe Fiul în templul Tatălui său. În această circumstanţă există două întâlniri care marchează relatarea.

Simeon merge la templu condus de Duhului Sfânt (v. 27). Luca insistă în mod repetat asupra prezenţei Duhului în personaje la începutul Evanghelie, deja în Ioan Botezătorul în sânul mamei sale (1,15), în Maria (1,35), în Elisabeta (1,41), în Zaharia (1,67). Acelaşi lucru se va întâmpla la începutul Bisericii, relatat în Fapte (2,1-11). Simeon, care aştepta restaurarea Israelului, vede împlinite toate promisiunile sale în pruncul care este prezentat în templu. Este un prunc şi încă nu-şi începe activitatea sa, totuşi Simeon ştie să vadă cine este acest prunc şi descoperă în el mântuirea pe care Dumnezeu o aduce (v. 30), pentru că mântuirea nu există numai prin ceea ce face Isus, ci prin ceea ce este El.

În faţa acestei contestări, Simeon recunoaşte că viaţa este deja împlinită şi poate să moară în pace. Apoi îi binecuvântează pe părinţi şi îi vesteşte Mariei că Isus va fi prilej de dispută şi că şi ei o sabie îi va străpunge sufletul.

Prezenţa lui Simeon şi Ana în templu urmează forma frecventă a lui Luca de a face relatările referite la un bărbat şi la o femeie (a se vedea de exemplu, cererea lui Iair, şi femeie cu hemoragie, 8,40 şu, sau cele două parabole din capitolul 15, femeia care mătură casa şi păstorul care caută). Aici Ana îi aduce mulţumire lui Dumnezeu şi vorbeşte despre prunc. Prezentarea lui Simeon „om drept şi evlavios” (v. 25) şi a Anei care „slujea Domnului zi şi noapte” (v. 37) îi face pe cititori să vadă că dreptatea şi slujirea Domnului ne dispune să recunoaştem prezenţa lui Mesia în mijlocul nostru.

În sfârşit textul se încheie cu întoarcerea lui Isus împreună cu părinţii săi la Nazaret şi un comentariu despre creşterea lui Isus, ceea ce reflectă încă o dată dimensiunea sa umană.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune? Ce ne spune? 

Astăzi este prima duminică după Crăciun, imaginea Sfintei Familii, a lui Isus, Iosif şi Maria, o întâlnim în multe părţi din oraşele noastre, inclusiv în comerţ. Însă pentru un moment să analizăm ce înseamnă familia şi inclusiv pentru ce a voit Dumnezeu să se nască într-o familie.

Se poate întâmpla ca în unele momente din viaţa noastră să ne obişnuim aşa de mult cu familia noastră încât să uităm adevărata minune care se ascunde în ea şi este minunea iubirii. Acolo ne-au primit, s-au îngrijit de infirmitatea noastră, au tolerat fragilităţile noastre mai mari, acolo am ajuns atunci când ne simţeam rău, când uneori nu ştiam unde să mergem şi acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu.

Însă actualmente avem multe exemple de familii care sunt foarte departe de această realitatea şi care, dimpotrivă, trăiesc în contradicţie constantă, într-o convieţuire dificilă şi, inclusiv, familii care trăiesc într-o mare singurătate.

Însă ce ne poate spune despre aceste situaţii o familie tânără, ca aceea de la Nazaret? Este foarte clar. Mesajul pe care cu putere ni-l comunică această familie este că, în pofida situaţiilor prin care trece familia mea, mereu va fi în mijlocul ei Pruncul Isus plin de iubire, mereu va exista un motiv pentru a se iubi, pentru a ierta, pentru a mulţumi şi este prezenţa acestui prunc care s-a născut în fiecare dintre cei care o integrează.

Pentru acest motiv, invitaţia pe care ne-o adresează este, în primul rând, să recunoaştem prezenţa lui Isus care s-a născut în mijlocul nostru şi pentru aceasta trebuie să-l hrănim, să-l îngrijim, să-i permitem ca să crească, să se întărească, pentru ca să poată ajunge să fie Regele şi să aibă primul lor.

După aceea ne adresează o chemare specială de a ne ruga pentru familiile din lumea întreagă, pentru ca să poată ajunge să fie imagine a familiei din Nazaret, aşa cum ne aminteşte Papa Benedict al XVI-lea:

„De aceea astăzi este necesară o rugăciune specială către Domnul pentru toate familiile din lume. Imitând Sfânta Familie de la Nazaret, părinţii să se preocupe cu seriozitate de creşterea şi de educaţia proprii copii, pentru ca să se maturizeze ca oameni responsabili şi cetăţeni oneşti, fără a uita niciodată că credinţa este un dar preţios care trebuie alimentat în copiii lor cu exemplul personal. În acelaşi timp să ne rugăm pentru ca fiecare copil să fie primit ca un dar al lui Dumnezeu, să fie susţinut de iubirea tatălui şi a mamei, pentru a putea creşte ca Domnul Isus „în înţelepciune, vârstă şi har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor (Lc 2,52). Iubirea, fidelitatea şi dăruirea Mariei şi a lui Iosif să fie de exemplu pentru toţi soţii creştini, care nu sunt prietenii sau stăpânii vieţii copiilor lor, ci păzitorii acestui dar incomparabil al lui Dumnezeu.

Tăcerea lui Iosif, om drept (cf. Mt 1,19), şi exemplul Mariei, care păstra toate în inima sa (cf. Lc 2,51), să ne facă să intrăm în misterul plin de credinţă şi de umanitate al Sfintei Familii. Urez tuturor familiilor creştine să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu cu aceeaşi iubire şi cu aceeaşi bucurie a familiei lui Isus, Maria şi Iosif”.

Acum să ne întrebăm:

Urmez învăţăturile pe care le primesc, în creşterea şi formarea credinţei pe care o obţin în familia mea? Sunt un membru activ şi consecvent în familia mea? Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru persoanele pe care mi le-a dat ca familie? Ce fac pentru creşterea familiei mele? Mă rog pentru ca familia mea să ajungă la sfinţenie?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i spun? Ce-i spunem?

Isuse, Marie şi Iosife,

la voi, Sfântă Familie de la Nazaret,

astăzi privim cu admiraţie şi încredere;

în voi contemplăm

frumuseţea iubirii adevărate;

vouă vă încredinţăm toate familiile noastre,

pentru ca să fie cercuri de rugăciune.

Reînnoiţi în ele dorinţa de sfinţenie,

pentru a îndeplini sfânta misiune a muncii şi a educaţiei,

şi măriţi ascultarea, înţelegerea şi iertarea reciprocă.

Amin.

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Doamne Isuse, mulţumesc pentru cadoul familiei, doresc ca familia mea să fie exemplul familiei tale.

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez? La ce ne angajăm? 

Pe parcursul acestei săptămâni mă voi ruga pentru familia mea şi pentru toate familiile din lumea întreagă şi voi dedica un moment al zilei pentru a mă apropia de membrii familiei mele şi a le spune ce importanţi sunt ei pentru mine.

„Ce poţi să faci pentru a promova pacea mondială?

Mergi acasă şi iubeşte-ţi familia”

Fericita Maica Tereza de Calcutta

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.