Categorii

Duminica Rusaliilor – Lectio divina – Anul B

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ 

Duhule Sfânt, eşti sufletul sufletului meu,

te ador cu umilinţă.

Luminează-mă, întăreşte-mă, condu-mă, mângâie-mă.

Şi ceea ce corespunde planului veşnic, Dumnezeule Tată,

revelează-mi dorinţele tale.

Dă-mi să cunosc ceea ce Iubirea veşnică doreşte în mine.

Dă-mi să cunosc ceea ce trebuie să realizez.

Dă-mi să cunosc ceea ce trebuie să sufăr.

Dă-mi să cunosc ceea ce cu modestie tăcută şi în rugăciune

trebuie să accept, să port şi să suport.

Da, Duhule Sfânt, dă-mi să cunosc voinţa ta şi voinţa Tatălui.

Toată viaţa mea nu vreau să fie altceva decât un „Da” continuu şi perpetuu

spus dorinţelor tale şi voinţei lui Dumnezeu Tatăl cel veşnic. 

 

TEXTUL BIBLIC: Ioan 20,19-23

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis:

– Pace vouă!

Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou:

– Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis:

– Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.

1 – LECTURA: Ce spune textul? 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

De ce erau apostolii adunaţi cu uşile încuiate? Care este salutul pe care-l adresează Isus discipolilor? Cum s-au simţit discipolii? Ce le-a spus şi cum le-a comunicat darul Duhului?

Câteva piste pentru a înţelege textul

Pr. Cesar Buitrago

Cu acest text din In 20,19-23 Biserica celebrează sărbătoarea „Cincizecimii”. Cincizeci înseamnă ziua 50 sau „a cincizecea zi”. Sărbătoare iudaică, numită „sărbătoarea săptămânilor”. Are originea sa ca sărbătoare câmpenească. Ţăranul prezintă Creatorului său primele roade ale recoltei (Ex 26,16). Mai târziu a fost o sărbătoare creştină cu sensul de a celebra marele rod al Paştelui. Triumful lui Cristos asupra morţii, triumf pe care-l sigilează cu darul Duhului Sfânt pe care-l primesc discipolii (In 20,22).

După înmormântare, capitolul 20 din Evanghelia lui Ioan ne relatează apariţiile lui Isus înviat: Mariei Magdalena, lui Petru şi discipolului pe care-l iubea Isus (v. 1-18), şi discipolilor care s-au adunat cu uşile încuiate de teama autorităţilor iudaice (v. 19-23). Nu se spune locul, poate să fie cenacolul (Fap 1,4). Pe neaşteptate, Cristos apare în mijlocul lor cu darul păcii (v. 19b). Ca semn că este acelaşi care a murit pe cruce, le arată mâinile şi coasta (v. 20). Imediat, discipolii trec de la frică la veselie, la bucurie (v. 20b). Prezenţa Celui Înviat şi puterea Cuvântului realizează în ei o mare transformare. De la tristeţe la bucurie, de la frică la mărturie.

Odată ce frica este învinsă prin puterea Celui Înviat, sunt capacitaţi pentru misiune; acum Isus le poate spune: „Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi” (v. 21). Salutul „Pace vouă” înseamnă că Isus comunică discipolilor ceea ce este mai bun din Dumnezeu: viaţa care învinge moartea. Pacea este, prin excelenţă, darul Celui Înviat şi acum această pace este comunicată discipolilor. Discipolii primesc misiunea de a merge în lume comunicând „viaţa Celui Înviat”.

Este o misiune care porneşte de la o iniţiativă personală, nu se face cu puterea forţelor umane, nici numai cu instrumente materiale. Pentru ca toţi discipolii să poată fi purtători ai păcii, ei primesc darul Duhului: „Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: Primiţi pe Duhul Sfânt (v. 22). Asta înseamnă: primiţi viaţa mea de plinătate, primiţi „suflul divin” care vă va da viaţă pentru totdeauna. Când viaţa este ameninţată, redaţi-o; recreaţi cu această putere spiritele înfricoşate de păcat: „iertaţi păcatele” (v. 23).

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text? 

Această evanghelie ne vorbeşte despre sărbătoarea de Rusalii, este sărbătoare pentru că odată cu venirea Duhului Sfânt se împlineşte promisiunea lui Isus, „nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi” (In 14, 18). Duhul Sfânt este cel care ne însoţeşte în fiecare zi, ne ajută să creştem în credinţă, în caritate şi în speranţă.

Există circumstanţe în care Duhul va acţiona şi vom începe să facem lucruri la care nu credeam că vom ajunge, vom găsi cuvinte şi răspunsuri corecte, ideile vor circula şi persoanele se vor apropia de noi pentru a vedea „ceva” special şi vom descoperi că El ne-a dăruit un cadiu pentru a-l pune în slujba Bisericii. Pentru aceasta, trebuie să invocăm prezenţa sa, să cerem asistenţa sa, să-l lăsăm ca El să se roage pentru noi.

Papa Benedict al XVI-lea ne adresează o invitaţie să primim de la Isus pe acest sfânt întăritor al misiunii noastre:

„… Euharistia înseamnă „Rusalii perpetue”, deoarece de fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie îl primim pe Duhul Sfânt care ne uneşte mai profund cu Cristos şi în el ne transformă. Dragi tineri, dacă veţi participa frecvent la Celebrarea euharistică, dacă veţi consacra un pic din timpul vostru pentru adoraţia Preasfântului Sacrament, din Izvorul iubirii, care este Euharistia, vă va veni acea determinare bucuroasă de a dedica viaţa urmării Evangheliei. În acelaşi timp veţi experimenta că acolo unde nu ajung forţele noastre, Duhul Sfânt ne transformă, ne umple cu forţa sa şi ne face martori plini de ardoarea misionară a lui Cristos înviat”.

Cu El vom da răspuns la misiunea noastră, fie în familia noastră, cu prietenii noştri, sau într-un loc specific de misiune la care am fost trimişi; niciodată nu ne vom îndoi de asistenţa sa. 

Acum să ne întrebăm:

I-am cerut lui Isus să mă însoţească cu Duhul său Sfânt? În ce ocazii am experimentat asistenţa sa? Vreau să-l las să acţioneze în mine? Duhul Sfânt luminează acţiunea grupului meu parohial sau a comunităţii?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Am auzit vorbindu-se de tine,

ştiu că erai puterea lui Isus,

ştiu că i-ai liniştit pe discipoli

şi le-ai permis să folosească puterea ta minunată.

Ştiu că inunzi totul, că sufli la ureche

şi că arzi în inima celor care sunt fideli faţă de Isus,

şi ştiu că eşti promisiunea împlinită.

Duhule Sfânt,

duhului meu să nu fie mulţumit cu puţin din tine,

duhul meu să fie săturat de al tău,

credinţa mea să fie întărită zilnic

şi să dea ca rod ardoarea misionară

pe care au experimentat-o prietenii tăi la Rusalii.

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Duhule Sfânt, aici mă faci dispus să te primesc.

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez, ca răspuns la învăţătura de astăzi? 

Repet darurile Duhului Sfânt (înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, tăria, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu) şi în rugăciune personală îi cer lui Isus ca să-mi dea un spirit docil pentru a le lăsa să germineze în mine şi să acţioneze în mine.

„Duhul Sfânt, ca un uragan puternic,

face să înainteze mai mult într-o oră, corabia mică a sufletului nostru spre sfinţenie,

decât am reuşit noi să realizăm în luni şi ani vâslind numai cu forţele noastre”

Sfânta Tereza de Avila

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.