Categorii

Duminica I-a din Advent – Ciclul A – Lectio divina

duminica-i-advent-a-lectioPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino la mine, Duhule Sfânt,

Duh al înţelepciunii:

dă-mi privirea şi auzul interior

pentru ca să nu mă opresc la lucrurile materiale,

ci să caut mereu realităţile Duhului.

Vino la mine, Duhule Sfânt,

Duh al iubirii:

fă ca inima mea

să fie mereu capabilă de mai multă caritate.

Vino la mine, Duhul Sfânt,

Duh al adevărului:

dă-mi să ajung la cunoaşterea adevărului

în toată plinătatea sa.

Vino la mine, Duhule Sfânt,

apă vie care curge spre viaţa veşnică:

dă-mi harul de a ajunge

să contemplu faţa Tatălui

în viaţa şi în bucuria fără de sfârşit.

TEXTUL BIBLIC: Matei 24,37-44

În acel timp, Isus le-a răspuns discipolilor săi: „Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului Omului: 38 căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă 39 şi nu şi-au dat seama până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 40 Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; 41 două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă, lăsată.

42 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru! 43 Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la care strajă vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea, fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!”.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

La ce timpuri s-a referit Isus? Ce s-a întâmplat când puţini se aşteptau? Ce se va întâmpla cu cei doi oameni la câmp sau cu cele două femei? Cum trebuie să rămână? Ce ar face un om care ştie la ce oră vine hoţul? Pentru ce trebuie să fie pregătiţi?

Pr. Jorge Bustamante

Câteva piste pentru a înţelege textul

Cu această duminică începem un nou an liturgic, ne pregătim pentru a înţelege „venirile lui Isus”, cea în istorie din urmă cu 2016 ani când s-a născut la Betleem; şi mai ales să ne pregătim pentru cea pe care o numim „a doua sa venire” la sfârşitul timpurilor.

Evanghelia din această duminică se încadrează în aşa-numitul „discurs escatologic” (Mt 24-25), adică despre ceea ce se referă la ultimul sfârşit, sfârşitul timpurilor. Acest pasaj din evanghelie ne vorbeşte despre a doua venire a lui Isus, însă nu pentru a satisface curiozităţi despre cum şi când, dat fiind faptul că versetul 36 a lăsat clar că referitor la zi şi la oră NIMENI nu cunoaşte asta, numai Tatăl; răspunsul este clar – nimeni nu ştie nimic; această certitudine că nimeni nu ştie trebuie conjugată cu certitudinea că El, Isus, Fiul Omului va veni, din această unire de interese apare mesajul acestui pasaj: o chemare, un îndemn la veghere şi la fidelitate, a fi gata pentru a nu fi surprinşi de a doua venire a Domnului.

Versetul 37 prezintă tema reflecţiei cu expresia „venirea Fiului Omului”, asumând acest titlu pentru a-l prezenta pe Isus şi a se referi la a doua sa venire. Aceasta este tema de interes.

Versetele 37-39 sunt descrierea plastică a versetului 36 „nu ştie nimeni”; şi compară a doua venire a lui Isus cu timpurile lui Noe. Punctul de atenţie este indiferenţa, incertitudinea momentului, nimeni nu bănuieşte nimic, viaţa se scurge în manieră zilnică, oamenii mănâncă, beau, se căsătoresc… nimic nu vesteşte un eveniment extraordinar, însă dintr-un moment în altul se petrece neprevăzutul, în timpul lui Noe a fost potopul, la sfârşitul timpurilor va fi a doua venire a lui Isus, venirea nesperată ca potopul.

Versetele 40-41 întăresc ideea din cele două versete anterioare despre un eveniment neaşteptat, care are loc dintr-un moment în altul fără posibilitate de scăpare. Unul este luat şi altul este lăsat, asta presupune o alegere, care s-a numit „răpirea celor aleşi”, fără ca textul să intre ca să descrie motivele pentru care unii sunt luaţi şi alţii lăsaţi, această senzaţie cere ca noi cititorii să conştientizăm că nu putem ignora această situaţie.

În versetele 42-44 întâlnim îndemnul, în faţa necunoaşterii despre când, la ce oră… trebuie numai să fim pregătiţi, vigilenţi. Această temă se ilustrează cu parabola „stăpânului casei şi a hoţului” (v. 43). Cel care nu este pregăti „va pieri”, va fi „lăsat”. Este necesar să trăim vigilenţi, ceea ce presupune discernământ şi responsabilitate în prezent pentru a garanta participare bucuroasă în viitorul inaugurat cu a doua venire a lui Isus.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

În această duminică începem un drum care fără îndoială umple de speranţă viaţa noastră, este un mediu fericit care începe să se simtă în jurul nostru: fericire, lumini şi alte elemente ne fac să simţim un aer diferit care ajunge la toată lumea. Totuşi, ar trebui să vorbim despre Crăciun începând de la 25 decembrie, în realitate toată această anticameră care se face se numeşte Advent. Acesta este timpul de aşteptare şi pregătire la o nouă venire a lui Isus şi este atitudinea festivă şi de speranţă care pregăteşte Crăciunul, în care Isus ni se dă drept cadoul cel mai frumos al lui Dumnezeu Tatăl pentru lume.

Papa Benedict al XVI-lea ne împărtăşeşte câteva cuvinte pentru reflecţie:

„Apoi, trei sunt marile «momente» ale timpului, care ritmează istoria mântuirii: la început creaţia, în centru întruparea-răscumpărarea şi la sfârşit «parusia», venirea finală care cuprinde şi judecata universală. Însă aceste trei moment nu trebuie înţelese pur şi simplu în succesiune cronologică. De fapt, creaţia este la originea a toate, e adevărat, dar este şi continuă şi se realizează de-a lungul întregului arc al devenirii cosmice, până la sfârşitul timpurilor. Astfel şi întruparea-răscumpărarea, dacă a avut loc într-un moment istoric determinat, perioada trecerii lui Isus pe pământ, totuşi se extinde raza sa de acţiune la tot timpul precedent şi la tot cel care urmează. Şi la rândul lor ultima venire şi judecata finală, care tocmai în Crucea lui Cristos au avut o anticipare decisivă, exercită influenţa lor asupra conduitei oamenilor din orice epocă.

Timpul liturgic al Adventului celebrează venirea lui Dumnezeu, în cele două momente ale sale: mai întâi ne invită să trezim aşteptarea întoarcerii glorioase a lui Cristos; apoi, apropiindu-se Crăciunul, ne cheamă să-l primim pe Cuvântul făcut om pentru mântuirea noastră. Dar Domnul vine încontinuu în viaţa noastră.

Deci este mai oportun ca oricând apelul lui Isus, care în această primă duminică ne este repropus cu putere: «Vegheaţi!» (Mc 13,33.35.37). Este adresat discipolilor, dar şi „tuturor”, pentru că fiecare, în ora pe care numai Dumnezeu o cunoaşte, va fi chemat să dea cont de propria existenţă. Asta comportă o justă dezlipire de bunurile pământeşti, o sinceră căinţă de propriile greşeli, o caritate activă faţă de aproapele şi mai ales o încredinţare umilă şi încrezătoare în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl nostru tandru şi milostiv. Icoana Adventului este Fecioara Maria, Mama lui Isus. S-o invocăm pentru ca să ne ajute şi pe noi să devenim o prelungire de umanitate pentru Domnul care vine”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Cum încep să pregătesc naşterea lui Isus? Cum trăiesc zilnic acest timp dinaintea naşterii lui Isus? Ce voi face pentru a mă pregăti la acest Crăciun, adică la venirea lui Isus?

3. RUGĂCIUNEA

Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Intră, Doamne, şi dărâmă zidurile mele,

care în citadela mea asediată

să intre fraţii mei, prietenii mei, duşmanii mei.

Să intre toţi, Stăpâne al vieţii,

ca să mănânce din silozurile mele,

să bea din cisternele mele,

să pască în păşunile mele.

Să se ocupe, Dumnezeul meu,

de conducerea mea.

Să pot să le dau totul,

ca să arboreze steagul tău pe meterezele mele,

să facă lemne de foc din suliţele mele

şi să le transforme în cosoare.

Să intre, Doamne, în via mea,

care este via ta. Să cureţe vlăstarii,

şi să întingă pâinea ta în uleiul meu.

Şi săturaţi de toată iubirea ta, din iubire faţă de mine,

să se întoarcă la tine pentru a-ţi sluji.

Intră, Doamne, şi strică zidurile mele.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Doamne, vreau să fiu mereu atent şi pregătit pentru venirea ta”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În această săptămână mă voi preocupa să fac coroana de advent în casa mea şi voi invita pe alţii în fiecare zi pentru a pregăti împreună venirea lui Isus.

„Timpul Adventului pe care-l începem din nou astăzi ne restituie orizontul speranţei,

o speranţă care nu dezamăgeşte pentru că este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu”

Papa Francisc

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.