Categorii

Duminica Bibliei la Editura Sapientia

În duminica a IV-a din Timpul Postului Mare, numită și Duminica „Laetare”, creștinii catolici din Dieceza de Iași, celebrează „Duminica Bibliei”. Introducând această sărbătoare, PS Petru Gherghel spune că ea „este o invitație și o fericită ocazie de a experimenta bucuria întâlnirii cu Domnul în cuvântul său, întâlnirea cu milostivirea sa care ne este atât de frumos și bogat transmisă în întreaga Sfântă Scriptură, în Biblie”.

De altfel, Conciliul al II-lea din Vatican declara, în constituția dogmatică despre revelația divină Dei Verbum, că „Biserica a venerat întotdeauna dumnezeieștile Scripturi, după cum a venerat și însuși Trupul Domnului, neîncetând, mai ales în liturgia sacră, să primească pâinea vieții atât de la masa cuvântului lui Dumnezeu cât și de la aceea a Trupului lui Cristos și să o dea credincioșilor” (nr. 21). „De aceea este necesar ca toți… să se atașeze de Scriptură prin lectură asiduă și prin studiu atent […] Să-și însușească «înalta cunoaștere a lui Isus Cristos» (Fil 3,8), căci «necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Cristos» (sfântul Ieronim) […] Astfel, prin citirea și prin studierea Cărților sfinte «cuvântul lui Dumnezeu să alerge și să fie preamărit» (2Tes 3,1) și comoara revelației încredințată Bisericii să umple tot mai mult inimile oamenilor. După cum din frecventarea asiduă a misterului euharistic sporește viața Bisericii, tot astfel se poate spera un impuls de viață spirituală dintr-o creștere a venerației față de cuvântul lui Dumnezeu care «rămâne în veac» (Is 40,8; cf. 1Pt 1,23-25)” (nr. 25).

Aceste convingeri exprimate de magisteriul conciliar constituie profilul Editurii Sapientia încă de la înființarea ei, în anul 2000. Însuși titlul Editurii „Sapientia” face referință la Isus Cristos, „înțelepciunea” lui Dumnezeu, care a venit în lume ca lumină pentru mântuirea oamenilor. Sigla Editurii este formată din primele litere ale cuvântului Cristos în greacă (X+P = chi+ro). Aruncând o privire asupra publicațiilor realizate până acum de Editura Sapientia se poate observa cu ușurință că toate gravitează în jurul cuvântului lui Dumnezeu și că principala ei preocupare este vestirea cuvântului, în diferitele sale forme:

În „Duminica Bibliei” aș dori să-mi exprim bucuria pentru această inițiativă, care intenționează o dată în plus să sublinieze centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin. Totodată aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei cu care am reușit să punem la dispoziția cititorilor noștri materiale utile pentru a ajunge la o cunoaștere cât mai înaltă a lui Cristos. Sunt mulți ca să le pomenesc aici numele, dar în numărul lor se află autori, traducători, corectori, tehnoredactori, distribuitori etc. și împreună formăm o familie animată de un spirit apostolic și călăuzită de deviza: „Bucuria noastră este slujirea credinței voastre!”

Le mulțumesc, de asemenea, cititorilor noștri, de aproape sau de departe, care prin interesul lor ne stimulează să continuăm această muncă de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru cei care nu ne cunosc încă sau nu cunosc publicațiile noastre de până acum, aș dori să prezint mai jos o listă cu cărțile despre Sfânta Scriptură, selectate tematic din colecțiile prezentate mai sus. Pentru mai multe informații, vă invit să vizitați siturile noastre: www.editurasapientia.ro și www.librariasapientia.ro.

Pr. dr. Ștefan Lupu

Textul Sfintei Scripturi

Noul Testament (editia a II-a), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Anton Budau (†), Iași 2008, 750 p., 16X22, ISBN 978-973-8980-23-5, 40 RON.

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iași 2011, 580 p., 15×21, ISBN 978-606-578-031-6, 35 lei.

Vechiul Testament. II. Cartile istorice. Volumul I (Iosue, Judecatori, Rut, 1-2Samuel, 1-2Regi, 1-2Cronici), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iași 2012, 730 p., 15×21, ISBN 978-606-578-045-3, 40 lei.

Vechiul Testament. III. Cartile istorice. Volumul II (Esdra, Nehemia, Estera, Tobia, Iudita, 1 si 2 Macabei), traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iași 2012, 416 p., 15×21, ISBN 978-606-578-046-0, 30 lei.

Biblia, traducere si note pr. Alois Bulai si pr. Eduard Patrascu, Iași 2013, 3120 p., 17×24, ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Noul Testament, trad. Pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) și pr. Eduard Pătrașcu, Iași 2016, 14×20, 918 p., ISBN 978-606-578-137-5, 70 lei.

Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri, Iași 2016, 15×23, 432 p., ISBN 978-606-578-260-0, 40 lei.

Biblia în liturgie

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. I: Timpul Adventului – Timpul Craciunului, Iași 2011, 1462 p., 11×17, ISBN: 973-8474-20-5, 90 RON. Editie noua

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. II: Timpul Postului Mare, Sfântul Triduum pascal, Timpul Pascal, Iași 2011, 2068 p., 11×17, ISBN: 973-8474-21-3, 110 RON. Editie noua

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. III: Timpul de peste an, Saptamânile I-XVII, Iași 2011, 1940 p., 11×17, ISBN: 973-8474-22-1, 110 RON. Editie noua

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. IV: Timpul de peste an, Saptamânile XVIII-XXXIV, Iasi 2011, 1958 p., 11×17, ISBN: 973-8474-23-X, 110 RON. Editie noua

Lecționarul Roman, vol. I: Timpul Adventului și Timpul Crăciunului, Iași 2013, 356 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 80 lei.

Lecționarul Roman, vol. III: Timpul de Peste An, Săptămânile I-XVII, Iași 2013, 994 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 160 lei.

Lecționarul Roman, vol. II: Timpul Postului Mare și Timpul Pascal, Iași 2013, 742 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 130 lei.

Lecționarul Roman, vol. V: Sfinții, Iași 2013, 942 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 160 lei.

Lecționarul Roman, vol. IV: Timpul de peste An. Săptămânile XVII-XXXIV, Iași 2013, 956 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 160 lei.

Lecționarul Roman, vol. VI: Pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați, Iași 2013, 1198 p., 21×30, ISBN 978-606-578-122-1, 190 lei.

Liturgia orelor dupa ritul roman: Invitatoriu, Laudele, Ora Medie, Vesperele si Completoriul, Iași 2006, 1001 p., 11×17, ISBN: 973-8474-66-3, 35 RON.

Introduceri la Biblie

Petru Sescu, coord., Introducere în Sfânta Scriptura, Iași 2006, Editia a II-a, 456 p., 14×20, ISBN: 973-85370-1-0, 20 RON

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 1, Iași 2006, 127 p., 14×20, ISBN: 973-8474-76-0, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 2, Iași 2006, 124 p., 14×20, ISBN: 973-8474-77-9, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 3, Iași 2006, 136 p., 14×20, ISBN: 973-8474-78-7, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 4, Iași 2006, 133 p., 14×20, ISBN: 973-8474-79-5, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 5, Iași 2006, 137 p., 14×20, ISBN: 973-8474-80-9, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 6, Iași 2006, 149 p., 14×20, ISBN: 973-8474-81-7, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 7, Iași 2006, 153 p., 14×20, ISBN: 973-8474-82-5, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 8, Iași 2006, 160 p., 14×20, ISBN: 973-8474-83-3, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 9, Iași 2006, 168 p., 14×20, ISBN: 973-8474-84-1, 6.5 RON.

Ariel Alvarez Valdes, Ce stim despre Biblie 10, Iași 2006, 172 p., 14×20, ISBN: 973-8474-85-X, 6.5 RON.

Aurel Istoc, Cartea iubirii lui Dumnezeu. Prelegeri despre Sfânta Scriptura, Iași 2008, 308 p., 14×20, ISBN 978- 973-8980-33-4, 12 RON.

Michel Remaud, Evanghelie si traditie rabinica, Iași 2009, 270 p., 14×20, ISBN 978-973-8980, 20 RON.

Eduard Lohse, Mediul Noului Testament, Iași 2010, 380 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-76-1, 20 lei.

Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Vechiului Testament, Iași 2011, 262 p., 13,5×20 cm., ISBN 978-606-578-005-7, 15 lei.

Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Noului Testament, Iași 2011, 388 p., 13,5×20 cm., ISBN 978-606-578-006-4, 20 lei.

Iulian Faraoanu, Biblia, cuvânt divin si uman. Teme introductive în Sfânta Scriptură, Iași 2011, 224 p., 13,4×20, ISBN 978-606-578-033-0, 15 lei.

Jean-Louis Ska, Introducere la lectura Pentateuhului. Chei pentru interpretarea primelor cinci cărţi ale Bibliei, Iași 2013, 436 p., 14×20, ISBN 978-606-578-103-0, 25 lei.

Eduard Patraşcu, coord., In verbo tuo salvi. Comunicări susţinute cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iași, 28 iunie 2013, Iași 2014, p. 108, 14×21, ISBN 978-606-578-159-7, 10 lei.

Iulian Faraoanu, Universul noii alianțe. Ghid pentru lectura Noului Testament, Iași 2015, 14×20, 296 p., ISBN 978-606-578-221-1, 25 lei.

Dicționare

Jean Noël Aletti, Maurice Gilbert, Jean-Louis Ska, Sylvie de Vulpillières, Dicționar metodic de exegeză biblică. Cuvinte, perspective, autori, Iași 2015, 14×20, 170 p., ISBN 978-606-578-207-5, 20 lei

Comentarii la Sfinta Scripturi

Alois Bulai, Anton Budau, Iosif Rachiteanu, Psalmii, Iași 2005, 583 p., 14×20, ISBN: 973-8474-63-9, 25 RON.

Jean Daniélou, La început. Geneza 1-11, Iași 2006, 88 p., 14×20, ISBN: 973-8474-71-X, 5 RON.

Michel Gourgues, Parabolele lui Luca. Din amonte în aval, Iași 2006, 314 p., 14×20, ISBN: 973-8474-72, 8, 15 RON.

Ugo Vanni, Apocalipsul. O adunare liturgica interpretează istoria, Iași 2009, 178 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-32-7, 14 RON.

Léopold Sabourin, Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu, Iași 2015, 412 p., 17×24, ISBN 978-606-578-131-3, 35 lei.

Gérard Rossé, Faptele Apostolilor: comentariu exegetic şi teologic, Iași 2016, 17×24, 850 p., ISBN 978-606-578-253-2, 70 lei.

Rinaldo Fabris, Evanghelia după sfântul Ioan: traducere şi comentariu, Iași 2016, 17×24, 924 p., ISBN 978-606-578-256-3, 80 lei.

Iulian Faraoanu, Misterul lui Isus și cunoașterea discipolilor. Texte ales din Evanghelia după sfântul Marcu, Iași 2016, 13×20, 156 p., ISBN 978-606-578-276-1, 15 lei.

Studii tematice

Jean Delumeau, Gérard Billon, Pătimirea lui Isus. Ceea ce s-a întâmplat cu adevarat, Iași 2005, 146p., 14×20, ISBN 973-8474- 56-6, 10 RON.

Raymond E. Brown, Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt, vol. I, Iași 2012, 826 p., ISBN 978-606-578-060-6, 65 lei

Iulian Faraoanu, Isus Cristos în Evangheliile sinoptice, Iași 2014, 230 p., 14×20, ISBN 978-606-578-141-2, 15 lei.

Iosif Tiba, Biblia – drum spre normalitate, Iași 2015, 138 p., 14×20, ISBN 978-606-578-192-4, 15 lei.

Alois Bisoc, Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare, Iași 2001, 197 p., 14×20, ISBN: 973-85021-5-2, 4 RON.

Stefan Lupu, Scriptura, Traditia si Magisteriul. Introducere în metoda teologică, Iași 2010, 394 p., 14×21, ISBN 978-973-8980-73-0, 20 lei

Iosif Tiba, Cartea lui Iob. Lupta omului în suferință cu Dumnezeu, Iași 2014, p. 96, 14×20, ISBN 978-606-578-161-0, 10 lei.

Ștefan Lupu, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Iași 2016, 17×24, 442 p., ISBN 978-606-578-263-1, 35 lei.

Comisia Pontificală Biblică, Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine, Iași 2013, 232 p., 14×20, ISBN 978-606-578-109-2, 15 lei.

Leon al XIII-lea Providentissimus Deus. Scrisoare enciclică despre studiile Sfintei Scripturi, şi Comisia Pontificală Biblică, Instrucţiuni cu privire la caracterul istoric al primelor trei capitole din Geneză, Iași 2013, 52 p., 14×20, ISBN 978-606-578-113-9, 8 lei.

Congregaţia pentru Cultul Divin şi Diciplina Sacramentelor, Directoriu omiletic, Iași 2015, 160 p., 14×20, ISBN 978-606-578-193-1, 15 lei.

Comisia Biblică Pontificală, Inspirația și adevărul Sfintei Scripturi. Cuvântul care vine de la Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu pentru a mântui lumea, Iași 2015, 14×20, 120 p., ISBN 978-606-578-208-2, 15 lei.

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.