Categorii

Duminica a XXXIV-a din Timpul de peste An – Cristos Regele Universului – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino, Duhule Sfânt, ca să învăţ

să trăiesc cu libertate interioară.

Ajută-mă să mă desprind de planurile mele

când viaţa mi le modifică.

Atinge inima mea pentru ca să se încreadă

în ocrotirea ta iubitoare.

Revarsă în mine viaţa ta, intensă şi armonioasă,

pentru ca să nu opun rezistenţă oboselii, erodării, schimbărilor,

şi pentru ca să nu caut siguranţe false.

Fie ca al tău Cuvânt să ajungă la toată viaţa mea

şi să devină viaţă în mine şi în comunitatea mea.

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Matei 25,31-46

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. 32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. 34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii! 35 Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, 36 gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine!» 37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Când te-am văzut străin şi te-am primit, sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» 40 Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut». 41 Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! 42 Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau, 43 am fost străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» 45 Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.

 

1- LECTURA: Ce spune textul? 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

  • Cine este cel care stă pe tron şi ce face? Ce reprezintă această scenă?
  • Ce au făcut bine cei de la dreapta şi ce nu au făcut cei de la stânga?
  • Erau conştienţi că făceau sau nu făceau lui Isus însuşi?
  • Până la urmă, despre ce vom fi judecaţi?

Câteva piste pentru a înţelege textul

Pr. Damian Nannini

Încă de la început textul ne invită să ne reprezentăm judecata universală prin imaginile „fiului omului” care vine în gloria sa înconjurat de îngeri şi se aşează pe tronul său glorios. Odată ce „fiul omului” îşi asumă rolul său de judecător universal, prima sa acţiune este să convoace în faţa lui „toate naţiunile”. Judecătorul universal „îi desparte pe unii de alţii, aşa cum păstorul desparte oile de capre”. Oile sunt aşezate la dreapta, care este partea puterii şi a triumfului. Caprele merg la stânga.

Sentinţa regelui începe cu cei de la dreapta, care sunt numiţi „binecuvântaţii Tatălui meu” şi sunt invitaţi să intre în posesia Împărăţiei promise. Urmează motivele acestei judecăţi favorabile: Regele mărturiseşte că a fost obiectul a şase fapte de milostenie din partea lor. De fapt, Matei prezintă aici o listă de şase situaţii de lipsă: foame, sete, străin, gol, bolnav şi în închisoare care sunt acoperite de şase fapte de iubire, foarte cunoscute în tradiţia biblică.

Iau cuvântul cei de la dreapta, care acum sunt identificaţi ca „drepţi”, şi întreabă când au realizat aceste fapte în favoarea Regelui. Prin urmare, drepţii par că nu sunt conştienţi că au făcut aceste fapte de iubire lui Cristos însuşi.

Răspunsul Regelui merită să-l cităm literalmente: „Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut” (25,40). În Evanghelia lui Matei sunt numiţi „fraţi” ai lui Isus cei care împlinesc voinţa Tatălui, mai concret, discipolii sau apostolii (cf. 12,49-50; 28,10). Prin urmare, aceşti „fraţi ai mei cei mai mici” ar fi în primul rând discipolii lui Cristos în sensul membrilor comunităţii ecleziale, inclusiv misionarii itineranţi; însă cu posibilitatea de a-i da un orizont universal care să includă orice persoană care suferă vreuna dintre lipsurile amintite. Expresia subliniază distanţa enormă dintre cei lipsiţi şi judecătorul universal şi evidenţiază identificarea sa cu ei. Adică, cel mai mare se identifică cu cei mai mici.

„În felul acesta trăirea fraternităţii nu se epuizează în cadrul eclezial; se deschide la toate fiinţele umane. Astfel, fraternitatea solidară pe care ne-o propune prima evanghelie are două fundamente: paternitatea lui Dumnezeu şi misterul întrupării Fiului, care i-a ales pe cei săraci şi lipsiţi ca un model privilegiat de prezenţă a sa în istorie” (A. J. Macín).

Partea a doua a parabolei – respingerea celor de la stânga – este clară: sunt condamnaţi pentru că nu l-au asistat pe Cristos în cei nevoiaşi, chiar şi atunci când nu ştiau că Isus este prezent în ei. Observăm că nu au făcut nimic rău; doar au omis să facă ceva bun, şi acesta este răul.

 

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Sfârşitul anului liturgic ne invită să medităm asupra sfârşitului istoriei şi asupra judecăţii finale.

Evanghelia ia imaginea unui Judecător şi Rege suveran care în ora judecăţii îi va despărţi pe cei buni de cei răi. Aşadar, marele aport pe care ni-l aduce această parabolă este criteriul judecăţii: iubirea concretă faţă de aproapele nevoiaş. În Evanghelia lui Matei este o insistenţă puternică pe a face, pe faptele bune de vreme ce „nu este vorba de sentimentele pe care le-am avut faţă de cei săraci, nici de intenţii, nici de orele dedicate pentru a vorbi despre ei ne vor face să fim din grupul oilor ci ceea ce facem în mod concret pentru ei, gesturile de ajutor şi solidaritate.

Papa Benedict al XVI-lea face referinţă la Evanghelia de astăzi în enciclica sa Deus caritas est:

„În fine, trebuie într-un chip deosebit să amintim aici marea parabolă a judecăţii finale (cf. Mt 25,31-46), în care iubirea devine criteriul pentru decizia definitivă cu privire la valoarea sau nonvaloarea unei vieţi umane. Isus se identifică cu aceia care sunt în nevoi: înfometaţii, însetaţii, străinii, cei goi, bolnavii, cei închişi: «Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut» (Mt 25,40). Iubirea lui Dumnezeu şi iubirea aproapelui se întemeiază şi pe una şi pe alta; în cel mai mic, îl întâlnim pe Isus însuşi şi în Isus îl întâlnim pe Dumnezeu” (nr. 15).

În concret, Isus ne dă întrebările de la examenul final mai dinainte pentru ca să nu cădem. Adică, mai mult decât a discuta dacă este corect ca Cristos să-i condamne pe cei care nu ştiu despre identificarea sa cu cei nevoiaşi, important este ca noi acum să ştim asta, că tocmai despre asta vom fi judecaţi şi, prin urmare, asta e ceea ce trebuie să trăim.

Papa Francisc comenta această parabolă spunând:

„La dreapta sunt aşezaţi cei care au acţionat după voinţa lui Dumnezeu, ajutându-l pe aproapele înfometat, însetat, străin, gol, bolnav, închis – am spus «străin»: mă gândesc la atâţia străini care sunt aici în Dieceza de Roma: ce facem pentru ei? – în timp ce la stânga merg cei care nu l-au ajutat pe aproapele. Asta ne spune că noi vom fi judecaţi de Dumnezeu despre caritate, despre modul în care l-am iubit în fraţii noştri, în special cei mai slabi şi nevoiaşi. Desigur, trebuie să ţinem cont mereu de faptul că noi suntem justificaţi, suntem mântuiţi prin har, printr-un act de iubire gratuită a lui Dumnezeu care mereu ne precede; singuri nu putem să facem nimic. Credinţa este înainte de toate un dar pe care noi l-am primit. Însă pentru a aduce roade, harul lui Dumnezeu cere mereu deschiderea noastră la El, răspunsul nostru liber şi concret. Cristos vine să ne aducă milostivirea lui Dumnezeu care mântuieşte. Nouă ne este cerut să ne încredinţăm Lui, să corespundem darului iubirii sale cu o viaţă bună, formată din acţiuni însufleţite de credinţă şi de iubire”.

În fine, Cristos este Rege al iubirii, cine acceptă ca El să domnească în viaţa sa, acceptă să trăiască în iubirea faţă de Tatăl şi faţă de fraţi. Aşadar, dacă cineva iubeşte gratuit, dezinteresat pe cei săraci şi nevoiaşi este pentru că are în inima sa iubirea faţă de Dumnezeu, este pentru că Cristos domneşte în inima sa. Şi pentru aceasta în ora judecăţii va fi declarat binecuvântat.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

  • Este iubirea cel mai important lucru în viaţa mea?
  • Ce atitudine am şi ce acţiuni fac sau nu fac în faţa unui nevoiaş?
  • Sunt conştient că nu e suficient a nu face rău nimănui? Păcătuiesc prin omisiune?
  • Dacă judecata ar fi astăzi, în ce parte m-ar pune Isus?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Mulţumesc pentru că mă anticipezi mereu, Isus.

Împărăţia ta nu are măsuri şi nici calcule.

Gloria ta nu are fast şi nici vacarm.

Compătimirea ta este adevărata revoluţie.

Fie ca să ştiu să împart hrana mea.

Fie ca să ştiu că un vas din apa mea poate potoli setea.

Fie ca inima mea să fie casă cu uşi deschise care primeşte şi găzduieşte.

Fie ca să-i îmbrac pe cei goi sufleteşte.

Fie ca vorbele mele să vindece şi să mângâie.

Fie ca să nu mă las prins în discursuri, Doamne.

Mişcă-mă dinăuntru şi stimulează-mă să acţionez.

Vreau să fiu sensibil şi să te văd, Isuse, în fiecare persoană.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Isuse, ajută-mă să te întâlnesc în fraţii mei cei mai mici”

 

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În timpul acestei săptămâni mă angajez să împart hrana mea cu cel care are nevoie de ea şi să-l întreb cum se numeşte pentru a mă ruga pentru el.

„La apusul vieţii te vor examina despre iubire”

Sfântul Ioan al Crucii

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.