Categorii

Duminica a XXXI-a din Timpul de peste An – Ciclul C – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Duhule Sfânt, învaţă-mă să ascult,

să rumeg Cuvântul în întâlnirea zilnică,

să fecundez viaţa în rugăciunea cu Biblia.

Duhule Sfânt, învaţă-ne să ascultăm Cuvântul

în comunitate, citind împreună Biblia

pentru a vedea viaţa după planul tău.

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Luca 19,1-10

În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era șeful vameșilor şi era bogat, 3 căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, întrucât era mic de statură! 4 Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo.

5 Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: „Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!”. 6 El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. 7 Toţi cei care au văzut murmurau spunând: „A intrat să fie găzduit la un om păcătos”.

8 Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!”. 9 Atunci Isus i-a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. 10 Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

1. LECTURA: Ce spune textul?

 

Câteva întrebări pentru o lectură atentă…

 • Unde se află Ierihonul? La ce distanță este de Ierusalim?
 • Ce profesie are Zaheu? Cum era considerată în acel timp?
 • Ce vrea să facă Zaheu şi ce face pentru a obține asta?
 • Ce îi spune Isus când îl vede pe Zaheu? Cum reacționează Zaheu şi ce comentariu fac oamenii?
 • Ce îi promite Zaheu lui Isus că va face de acum înainte?
 • Ce îi răspunde Isus? Care este situația lui Zaheu la sfârşitul relatării?

Câteva piste pentru a înţelege textul

Mons. Damian Nannini

Scena are loc în Ierihon, oraș pe care Isus îl străbate pe drumul spre Ierusalim. Ierihon a fost poarta de intrare în ţara promisă a israeliților ieșiți din Egipt şi conduși apoi de Iosue (Ios 6,1-21). Este un soi de oază înainte de a parcurge ultimii 25 de kilometri din drumul deșertic care urcă la Ierusalim.

După ce este numit Isus, ni se prezintă imediat celălalt personaj central dând numele său: Zaheu; profesia sa: șeful perceptorilor de impozite sau al vameșilor; şi statutul său social: bogat. Deja am văzut duminica trecută conotația morală negativă a acestei profesii de vameș, acum cu agravanta că este vorba despre șeful lor. Relatarea însăși confirmă asta cu evaluarea oamenilor din v. 7: „A intrat să fie găzduit la un om păcătos”.

Ei bine, dincolo de condiția sa de păcătos-bogat, Zaheu încearcă să-l vadă pe Isus. Textul nu specifică dacă este vorba de simplă curiozitate sau de ceva mai profund. Indică doar că decizia sa era fermă pentru că de vreme ce îl împiedica mulțimea pentru că era scund de statură, nu stă la îndoială de a merge înainte şi de a se urca într-un copac pentru a-l putea vedea. Surprinzător este că atunci când Isus trece pe acolo îşi ridică privirea şi chemându-l pe nume îi cere să coboare imediat. Motivul acestei porunci este că Isus vrea să fie găzduit, să rămână „astăzi” în casa sa.

Zaheu răspunde cu promptitudine afirmând intenția sa de a împărți bunurile sale cu cei săraci şi să facă o reparație concretă pentru răul comis: chiar acum va da jumătate din bunurile sale săracilor şi îi va compensa pe cei pe care i-a prejudiciat. Este vorba de o declarație solemnă, făcută în faţa Domnului, de asemenea în faţa comunităţii prezente. Observăm că se adresează acum lui Isus numindu-l „Domn”, titlul cristologic cu sens puternic care implică deja o mărturisire de credinţă. Fără îndoială ceva s-a schimbat în el, s-a convertit, a fost transformat de întâlnirea cu Isus, Domnul. Şi convertirea sa are o adevărată dimensiune socială pentru că schimbă relația sa cu ceilalți.

Fraza finală a lui Isus este concluzia teologică a întregii relatări şi, conform unora, exprimă însăși esența Evangheliei lui Luca. Cu Isus vine mântuirea omului, în acest caz a unui israelit care recuperează demnitatea sa de fiu al lui Abraham pe care o pierduse. Şi aceasta este misiunea lui Isus care manifestă voința Tatălui: să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Cu evanghelia din această duminică ajungem la ultima etapă a drumului lui Isus către Ierusalim. Dacă facem un bilanţ al acestei întâmplări ne rezultă clar că Isus merge căutând întâlnirea cu persoanele, în speciale cu cei considerați ca departe de Dumnezeu, vameșii, bolnavii (leproșii), pentru a le oferi milostivirea şi mântuirea lui Dumnezeu. Pe bună dreptate întâlnirea lui Isus cu Zaheu este un exemplu clar a ceea ce Domnul vrea şi poate să facă în fiecare persoană care-l „primeşte în casa sa”, în viaţa sa.

Întâlnirea personală cu Isus este o întâlnire mântuitoare care face prezentă, astăzi, în viaţa celui care-l primeşte, mântuirea lui Dumnezeu. Isus întrupează mântuirea lui Dumnezeu, o face prezentă şi activă, este Mântuitorul promis şi așteptat de Israel (cf. Lc 1,68-71). În acest sens relatarea despre Zaheu ne învaţă că în acțiunea lui Isus însuși Dumnezeu este cel care căută oaia rătăcită (cf. Ez 34) pentru a-i oferi mântuirea, care se obține recunoscându-l în Isus pe Domnul.

Întâlnirea personală cu Isus este o întâlnire care-l răscumpără pe om, îi redă demnitatea sa pierdută de fiu al lui Dumnezeu. Şi aşa cum bine observa sfântul Ioan Paul al II-lea, acest om „simţindu-se tratat ca «fiu», începe să gândească şi să se comporte ca un fiu şi demonstrează asta redescoperindu-i pe fraţi. Sub privirea iubitoare a lui Cristos, inima sa se deschide la iubirea faţă de aproapele. De la o atitudine închisă, care l-a dus la îmbogățire fără să se preocupe de suferința altuia, trece la o atitudine de a împărtăși care se exprimă într-o împărțire reală şi efectivă a patrimoniului său: «jumătate din bunurile sale» celor săraci”. Această ieșire din egoism, această deschidere la iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, este marele rod al întâlnirii cu Cristos care realizează această mântuire în inima omului. Este mântuirea pe care Isus o seamănă pe drumul său în mijlocul oamenilor, şi astăzi, în viaţa mea, în viaţa noastră.

Şi această pedagogie a lui Isus trebuie să fie şi a noastră atunci când vine vorba de a fi martorii şi misionarii săi. În acest sens a spus papa Francisc la audiența din 30 octombrie 2016: „Uneori noi încercăm să corectăm sau să convertim un păcătos certându-l, reproşându-i greşelile sale şi comportamentul său nedrept. Atitudinea lui Isus cu Zaheu ne indică un alt drum: acela de a-i arăta celui care greşeşte valoarea sa, acea valoare pe care Dumnezeu continuă s-o vadă în pofida a orice, în pofida tuturor greşelilor sale. Asta poate să provoace o surpriză pozitivă, care înduioşează inima şi determină persoana să scoată afară binele pe care îl are în sine. Faptul de a da încredere persoanelor le face să crească şi să se schimbe. Aşa se comportă Dumnezeu cu noi toţi: nu este blocat de păcatul nostru, ci îl depăşeşte cu iubirea şi ne face să simţim nostalgia binelui. Toţi am simţit această nostalgie a binelui după o greşeală. Şi aşa face Dumnezeu Tatăl nostru, aşa face Isus. Nu există o persoană care nu are ceva bun. Şi asta priveşte Dumnezeu pentru a o scoate afară din rău”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

 • Am avut vreo întâlnire personală cu Isus?
 • A cui a fost inițiativa acestei întâlniri?
 • Ce roade a avut această întâlnire cu Domnul Isus?
 • S-a deschis inima mea la duioșia Tatălui şi spre o atitudine solidară şi responsabilă faţă de aproapele meu?
 • Ce atitudini şi ce cuvinte am pentru cei care sunt departe de Dumnezeu?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Mulţumesc, Isuse, pentru că mă cauți.

Că iar şi iar ai inițiativa pentru a ne întâlni

şi să știu să te primesc.

Să nu insist în a marca greșeala fraților mei.

Ci, asemenea Ție, să știu să reînnoiesc încrederea în ei

şi să mă încurajez să-i dau noi oportunități.

Vreau să te găzduiesc încă o dată în casa mea.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Isuse, vreau să te găzduiesc în casa mea!”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În timpul acestei săptămâni îmi propun să-i ajut pe cei săraci şi dacă am prejudiciat pe cineva mă voi apropia de el pentru a recunoaște greșeala mea şi a-i restitui ceea ce este al său.

„Vrei mântuirea? Fă ca Zaheu; începe chiar acum şi astfel nu va fi prea târziu”

Sfântul Francisc de Sales

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.