Categorii

Duminica a XIV-a din Timpul de peste An – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

 

Tată, izvor de lumină şi căldură, trimite-ne cuvântul tău viu,

şi fă ca să-l acceptăm fără frică şi să acceptăm să fim îmbrăţişaţi de el.  

Să vină cuvântul tău, Doamne, şi,

odată aprins în inimile noastre focul tău de nestins,

noi înşine vom fi purtătorii acestui foc unii pentru alţii.

 

Pr. Ignacio Larrañaga

 

TEXTUL BIBLIC:  Matei 6, 24-34  

25 În acel timp, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. 27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. 28 Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. 29 Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară”.

 

1 – LECTURA: Ce spune textul?

 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce face Isus înainte de a vorbi despre Tatăl său? Cine va cunoaşte realmente pe Tatăl şi pe Fiul? Ce trebuie să acceptăm şi să învăţăm de la Isus şi pentru ce trebuie să facem asta?

 

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Pr. Antonino Cepeda

În trei invocaţii, Isus îl binecuvântează pe Tatăl (v. 25-26), se face cunoscut (v. 27) şi îi invită pe cei simpli să se odihnească în el (v. 28-30).

Isus îl binecuvântează pe Tatăl (v. 25-26)

Exprimat într-un paralelism antitetic: ascuns / revelat; celor înţelepţi şi pricepuţi / celor umili. În faţa atitudinii arogante a celui înţelept şi priceput se află disponibilitatea oamenilor simpli, care pot să accepte cu umilinţă cuvântul revelat. Dumnezeu Tatăl s-a revelat celor simpli. Ce a revelat? La ce se referă aceste lucruri? La toată evanghelia lui Isus, predicată prin cuvinte şi prin acţiuni. Isus a dedicat fericirile celor săraci, arătând că Tatăl are o slăbiciune iubitoare faţă de ei.

Isus se face cunoscut (v. 27)

În a doua invocaţie Isus se exprimă mai mult în stilul ioaneu, adică în stilul lui Ioan. Isus se arată respectuos faţă de decizia iubitoare a Tatălui: „pentru că aceasta a fost dorinţa ta”. Fiul se pune în sintonie cu Tatăl. Isus ca înţelepciunea însăşi este capabil să-l facă cunoscut pe Tatăl pentru că îl cunoaşte şi ştie planul voinţei sale.

Invită pe cei simpli să se odihnească în El (v. 28-30)

Cu trei imperative, „veniţi – luaţi – învăţaţi” îi îndeamnă pe toţi cei simpli. Şi Isus le promite odihnă: „vă voi da odihnă”, „veţi avea odihnă”.

Isus însuşi i-a invitat pe discipolii săi să se odihnească; nu întotdeauna au avut parte, pentru că mulţimea îl caută pe Isus. Şi inclusiv, se ajunge să se spună că nu le rămânea timp nici să mănânce, sau să se odihnească. Odihna umană nu înseamnă numai a lua vacanţă pentru a se descărca de activităţi, ci şi a stabili un ritm de muncă mai puţin copleşitor, însoţit de rămânere mai multă cu familia, cu prietenii… şi, apoi, cu Dumnezeu în tăcere şi în rugăciune.

„Învăţaţi” este un verb înrudit cu cuvântul „discipol”. Isus cere persoanelor ca să fie discipolii săi. Ceea ce înseamnă a-l imita pe învăţător, a merge pe urmele sale (cf. 1Pt 2,21-23).

 

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Papa Francisc reflectează despre omenitatea lui Isus în Euharistia zilnică pe care o celebrează în capela din „Sfânta Marta”; astăzi împărtăşim următoarea invitaţie pe care ne-o adresează pentru a-l contempla pe Isus:

 

Nu este uşor pentru creştini să trăiască după principiile şi virtuţile inspirate de Isus. „Nu este uşor, dar – a spus Papa Francisc în timpul liturghiei celebrate joi dimineaţă, 12 septembrie 2013 – este posibil”: este suficient „a-l contempla pe Isus suferind şi omenirea suferindă” şi a trăi „o viaţă ascunsă în Dumnezeu cu Isus”.

 

„Numai contemplând omenitatea suferindă a lui Isus – a repetat Pontiful – putem deveni blânzi, umili, tandri aşa ca el. Nu există alt drum”. Desigur, va trebui să facem efortul de „a-l căuta pe Isus; de a ne gândi la pătimirea sa, la cât de mult a suferit; de a ne gândi la tăcerea sa blândă”. Acesta, a reafirmat el, va fi efortul nostru; apoi „la restul se va gândi el şi va face tot ceea ce lipseşte. Dar tu trebuie să faci asta: să ascunzi viaţa ta în Dumnezeu cu Cristos”.

 

Aşadar pentru a fi buni creştini este necesar să contemplăm mereu omenitatea lui Isus şi omenirea suferindă. „Pentru a da mărturie? Contemplă-l pe Isus. Pentru a ierta? Contemplă-l pe Isus suferind. Pentru a nu-l urî pe aproapele? Contemplă-l pe Isus suferind. Pentru a nu bârfi împotriva aproapelui? Contemplă-l pe Isus suferind. Nu există alt drum”, a repetat Papa amintind apoi că aceste virtuţi sunt aceleaşi ale Tatălui, „care este bun, blând şi generos, care ne iartă mereu”, şi aceleaşi ale Sfintei Fecioare Maria, mama noastră. Nu este uşor, dar este posibil. „Să ne încredinţăm Sfintei Fecioare Maria”.  

Acum să ne întrebăm:

Crezi că merită efortul pentru a fi blând şi smerit ca Isus? În ce moment ai observat că Domnul te-a ajutat să trăieşti această blândeţe? Îi încredinţez lui Isus jugurile mele pentru ca să le facă mai uşoare?

 

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

 

O, Isuse Cristoase,

blând şi smerit cu inima,

în iubirea ta prea mare

te-ai umilit făcându-te ascultător

până la moartea pe cruce.

Dăruieşte-ne,

Tatăl nostru, să trăim conform

cu umilinţa, ascultarea, caritatea şi blândeţea sa.

Amin, Doamne Isuse,

prin puterea ta şi pentru gloria ta.  

Sfântul Ioan Eudes

 

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Doamne Isuse, tu faci uşoară povara mea,

îţi cer umilinţă pentru ca mereu să pot lăsa, complet în mâinile tale, fiecare dintre problemele mele.

 

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine? 

Vom întreba două persoane cu care avem confidenţă mai mare cu privire la atitudinea noastră, le vom cere să ne spună dacă acţionăm cu umilinţă şi în ce ocazii suntem mândri, asta cu scopul de a face evidente aceste momente şi a începe să ne îmbunătăţim.

„Nu putem face lucruri mari, însă putem face lucruri mici cu o iubire mare”.

Maica Tereza de Calcutta

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.