Categorii

Duminica a XII-a din Timpul de peste an – Ciclul C – Lectio divina

Duminica-XII-TPA-C-LectioPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Rugăciune biblică la Duhul Sfânt

Duhule Sfânt,

fă-ne cu adevărat spirituali în tine, (Col 1,9)

supune-ne influenţei tale

şi locuieşte în sufletele noastre, (1Cor 2,12)

însufleţeşte trupurile noastre, (1Cor 15,44)

dă viaţă tuturor lucrărilor noastre, (1Cor 2,13)

rosteşte Tu rugăciunea noastră, (Ef 5,19)

pentru ca să fim fii ai Tatălui (Ef 4,6)

şi fraţi ai lui Cristos, Mântuitorul nostru (Rom 8,29)

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Luca 9,18-24

Petru declară că Isus este Mesia

(Mt 16,13-19; Mc 8,27-29)

Pe când se afla la o parte, în rugăciune, iar discipolii erau cu el, i-a întrebat:

– Cine spun mulţimile că sunt eu?

Ei i-au răspuns:

– „Ioan Botezătorul”, alţii „Ilie”, iar alţii că „a înviat unul dintre profeţii cei vechi”.

El le-a spus:

– Dar voi cine spuneţi că sunt?

Atunci, răspunzând, Petru a zis:

– Cristosul lui Dumnezeu!

Isus anunţă moartea sa

(Mt 16,20-28; Mc 8,30-9,1)

Dar el le-a interzis cu stricteţe să spună aceasta cuiva, zicând:

– Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie.

Apoi le spunea tuturor:

– Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine acela o va salva.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Pr. Daniel Kerber

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce făcea Isus? Ce răspunsuri dau discipolii la întrebările lui Isus? Ce condiţie este necesară pentru a fi discipol?

Câteva consideraţii pentru o lectură atentă…

După ce a vestit împărăţia prin cuvinte şi fapte, Isus face o pauză de drum şi se retrage ca să se roage. Întrebarea pe care o pune Isus şi răspunsul discipolilor şi al lui Petru vor fi de mare importanţă în desfăşurarea evangheliei.

Putem recunoaşte trei părţi în text, prima (v. 18-21) în care Petru mărturiseşte credinţa sa; a doua (v. 22) anunţarea pătimirii şi învierii, şi ultima (v. 23-24) arată condiţiile pentru a-l urma pe Isus.

Evanghelia lui Luca este cea care evidenţiază mai mult rugăciunea lui Isus. În momentele şi deciziile importante Isus se roagă (vezi: Lc 3,21; 5,16; 6,12; 9,18; 9,28). Şi înaintea acestei întrebări decisive puse discipolilor săi Isus se roagă şi se pune în faţa Tatălui.

După ce a predicat împărăţia, după ce a vindecat bolnavi, după ce a înviat morţi, Isus face o pauză şi îi întreabă pe discipolii săi despre identitatea sa, ce anume cred ei pornind de la ceea ce au văzut şi au trăit cu el. Petru răspunde ca purtător de cuvânt al discipolilor: „Eşti Mesia lui Dumnezeu” (v. 20). Însă Isus le porunceşte să nu spună nimănui asta, pentru că încă mai are multe ca să le manifeste. Nu numai faptele minunate şi predicarea împărăţiei sunt unicele care revelează cine este Isus, ci se va arăta mai ales în pătimirea şi învierea sa. Pentru aceasta, după ce Petru răspunde, Isus mai face un pas. Cu ceea ce au trăit până acum ei pot să afirme: „Eşti Mesia”. Acum Isus le arată ce tip de Mesia este el, nu un Mesia cu putere politică, sau un conducător militar, ci este un Mesia care duce înainte misiunea sa prin dăruirea sa până la moarte şi prin învierea sa.

Isus învaţă despre drumul său care trece prin cruce pentru a ajunge la înviere. Aceasta este prima dată când anunţă asta, o va face de alte două ori (vezi 9,44 şu; 18,31 şu). Această triplă repetare indică pe de o parte importanţa pe care Isus o dă acestui anunţ, şi pe de altă parte incapacitatea discipolilor de a înţelege, aşa cum va spune mai departe: „Însă ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era nelămurit pentru ei, ca să nu-l priceapă, şi le era frică să-l întrebe despre cuvântul acesta” (9,45).

În sfârşit, Isus dă o învăţătură despre ucenicie. Dacă până acum discipolii au văzut minunăţiile pe care le face Isus, va trebui să contemple şi pătimirea şi moartea Învăţătorului. Şi nu trebuie să le contemple de departe, ci urmându-l, pentru aceasta adaugă: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze” (v. 23). Isus revelează ce tip de Mesia este, însă nu-l înţelege cel care pur şi simplu îl mărturiseşte, ci mai ales cel care îl urmează, luând asemenea lui crucea şi mergând cu el.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

„Dar cine ne face să recunoaştem că Isus este Cuvântul adevărului, Fiul unicul născut al lui Dumnezeu Tatăl? Sfântul Paul învaţă că «nimeni nu poate să spună: Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt» (1Cor 12,3). Tocmai Duhul Sfânt, darul lui Cristos Înviat, ne face să recunoaştem Adevărul. Isus îl defineşte «Mângâietorul», adică «acela care ne vine în ajutor», care este alături de noi pentru a ne sprijini pe acest drum de cunoaştere; şi, în timpul Ultimei Cine, Isus îi asigură pe discipoli că Duhul Sfânt îi va învăţa toate, amintindu-le lor cuvintele sale (cf. In 14,26).

Iubiţi fraţi şi surori, avem nevoie să ne lăsăm inundaţi de lumina Duhului Sfânt, pentru ca El să ne introducă în Adevărul lui Dumnezeu, care este singurul Domn al vieţii noastre. În acest An al Credinţei să ne întrebăm dacă am făcut în mod concret vreun pas pentru a-l cunoaşte mai mult pe Cristos şi adevărurile credinţei. Nu suntem creştini «pentru un timp», numai în unele momente, în unele circumstanţe, în unele alegeri. Nu putem fi creştini aşa, suntem creştini în orice moment! Total! Adevărul lui Cristos, pe care Duhul Sfânt ni-l învaţă şi ni-l dăruieşte, interesează pentru totdeauna şi total viaţa noastră zilnică”[1].

Întreabă-te:

Pentru mine, cine este Isus? Care consider că sunt crucile tinerilor astăzi? Mă simţ discipol al Domnului? Am simţit vreun tip de refuz de a-l urma pe Învăţătorul?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

De vreme ce se apropie ZMT Rio 2013, ca discipol-misionar al Domnului te invităm să te uneşti la rugăciunea pentru toţi tinerii care se întâlnesc în mai puţin de o lună în Brazilia:

O, Tată! L-ai trimis pe Fiul tău veşnic pentru a mântui lumea şi ai ales bărbaţi şi femei pentru ca, prin El, cu El şi în El să proclame Vestea Bună la toate naţiunile. Dăruieşte harurile necesare pentru ca să strălucească pe faţa tuturor tinerilor bucuria de a fi, prin puterea Duhului Sfânt, evanghelizatorii de care Biserica are nevoie în cel de-al treilea mileniu.

O, Cristoase! Răscumpărător al omenirii, imaginea ta cu braţele deschise de pe vârful muntelui Corcovado primeşte toate popoarele. În oferirea ta pascală ne-ai condus prin intermediul Duhului Sfânt la întâlnirea filială cu Tatăl. Tinerii, care se alimentează cu Euharistia, te ascultă în Cuvânt şi te întâlnesc în fratele, ai nevoie de milostivirea ta infinită pentru a străbate drumurile din lume ca discipoli misionari ai noii evanghelizări.

O, Duhule Sfânt! Iubire a Tatălui şi a Fiului, cu strălucirea adevărului tău şi cu focul iubirii tale, trimite lumina ta asupra tuturor tinerilor pentru ca, stimulaţi de Ziua Mondială a Tineretului, să ducă în cele patru colţuri ale lumii credinţa, speranţa şi caritatea, transformându-se în mari constructori ai culturii vieţii şi a păcii şi protagonişti ai unei lumi noi.

Amin!

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Astăzi, Doamne, îţi aduc mulţumire deoarece cu mărturia ta mă înveţi să-mi iau crucea, s-o port cu bucuria că sunt un slujitor al tău:

„Purtând crucea mea cu curaj, mă simt mai unit cu tine, Doamne”.

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a demonstra schimbarea?

Cuvintele lui Isus din evanghelia pe care o medităm astăzi ne invită la o opţiune radicală pentru urmare.

La ce mă invită Vestea Bună a Învăţătorului? Cum pot să asum problemele vieţii ca o formă de a mă apropia de Cristos? Cum pot să mă angajez mai mult cu Isus ca discipol misionar al său?

„Crucea lui Isus este cuvântul

cu care Dumnezeu a răspuns

la răul lumii”.

Sanctitatea Sa Francisc (29 martie 2013)

[1] http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130515_udienzagenerale_sp.html

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.