Categorii

Duminica a VIII-a din Timpul de peste an – Ciclul A – Lectio

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Duh al lui Isus,

dătător de viaţă,

arată-ne calea Evangheliei.

Avem nevoie de călăuzirea ta,

Învăţător al speranţei.

Vrem să mergem
în mijlocul realităţii noastre,

nedrepte, crude şi dure,

trezind focare

de respiraţie şi viaţă nouă.

Ajută-ne să-i însufleţim

pe toţi cei care ne înconjoară,

învaţă-ne să ajutăm

şi se semănăm seminţe de schimb.

TEXTUL BIBLIC: Matei 6,24-34

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.

25 De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră: ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici pentru trupul vostru: cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi păsările cerului: nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrăneşte! Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele? 27 Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuşi de puţin la durata vieţii sale?

28 Iar pentru îmbrăcăminte de ce vă străduiţi? Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu trudesc şi nu ţes! 29 Totuşi vă spun că nici Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. 30 Aşadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puţină credinţă? 31 Deci nu vă îngrijoraţi, spunând: «Ce vom mânca? Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»! 32 Căci pe toate acestea le caută neamurile păgâne; dar Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga! 34 Deci nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. Ajunge zilei răutatea ei”.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

De ce nu se poate sluji la doi stăpâni? De ce nu trebuie să ne îngrijorăm? Cu ce compară Isus atitudinea de încredere? Pentru ce se îngrijorează alţii mai mult? Care frază se termină cu „oameni cu puţină credinţă”? Ce ştie Tatăl ceresc? Ce anume trebuie să căutăm? Ce anume are fiecare zi?

Pr. Daniel Kerber

Câteva piste pentru a înţelege textul

Isus continuă învăţătura sa din predica de pe munte.

Textul are o învăţătură despre alternativa între Dumnezeu şi bogăţii (v. 24) şi apoi un text lung în care suntem invitaţi la încredere totală în providenţa divină (v. 25-34).

Predica de pe munte, care a început cu fericirea celor săraci (5,3), Isus deja vorbise despre pericolul bogăţiei (6,19 şu). Acum pune încă o dată accentul pe bogăţie care poate să se transforme într-un „stăpân”: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” şi se arată alternativa, pentru că ori este slujit Dumnezeu ori bogăţia, ca şi cum ar fi spus: „unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (6,21). Acest avertisment este foarte puternic într-o lume în care are valoare mai ales ceea ce se posedă şi puterea de a avea.

În a doua parte, prin imaginile mâncării, a băuturii şi a îmbrăcămintei, Isus ne invită să ne încredem total în providenţa lui Dumnezeu Tatăl. În text se evidenţiază de două ori această grijă a „Tatălui vostru” (v. 26.32).

Dumnezeu se îngrijeşte de păsări şi de crinii câmpului, cu cât mai mult valorează fiii săi! Exemplele pe care le dă: mâncarea şi îmbrăcămintea reprezintă necesităţi fundamentale, însă în ele este înglobat tot ceea ce avem nevoie pentru a trăi. Această încredere filială la care ne invită Isus nu este pur şi simplu să fim liniştiţi şi fără să facem nimic. Este încrederea care permite să ne dedicăm pentru împărăţia lui Dumnezeu: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui”. Dumnezeu are grijă de noi pentru ca noi să avem grijă de lucrarea sa. Şi astfel, aşa cum Dumnezeu are o „providenţă activă” care ne are grijă de noi, ne invită de asemenea să fim pro-activi, să căutăm împărăţia şi să ne străduim pentru a face ca dreptatea sa să se manifeste.

Împreună cu dimensiunea pozitivă a încrederii, Isus învaţă să nu ne îngrijorăm şi să trăim în fiecare zi momentul prezent: „nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi”. Această recomandare este ecou la ceea ce a spus cu câteva versete înainte când i-a învăţat pe discipolii săi să se roage: „Tatăl nostru… pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi…”.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Să ne imaginăm un Dumnezeu care se ocupă necesităţile fiecăruia în special, este complicat pentru mintea noastră, pentru aceasta preferăm să ne asigurăm viitorul nostru, ziua noastră de mâine, deci a practica zilnic acel „nu vă îngrijoraţi” este ceva foarte dificil. Evanghelia nu ne cere neimplicarea, ne cere să punem fiecare lucru la locul său şi la nivelul său de importanţă; astfel Dumnezeu Tatăl, prin iubirea sa faţă de noi va face să strălucească dorinţele inimii noastre şi eforturile pe care le facem pentru a împlini visele noastre.

Papa Ioan Paul al II-lea ne împărtăşeşte următoarea reflecţie cu privire la text: „Totuşi, trebuie să fim preveniţi împotriva unei tentaţii: aceea de a voi să punem bunurile pământului mai presus de Dumnezeu. De aceea Cristos spune: „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”, pentru că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Mt 6,24). Dacă ceea ce indică simbolul biblic al «banului» se transformă în obiect al unei iubiri supreme şi exclusive din partea persoanelor şi a societăţii, atunci ne află în situaţia de a fi tentaţi de a-l dispreţui pe Dumnezeu (cf. Mt 6,24). Însă, nu constatăm că această tentaţie, cel puţin în parte, este prezentă în lumea noastră? Nu observăm asta în manieră deosebită în unele ţări şi populaţii? Nu este deja o realitate această dispreţuire a lui Dumnezeu în diferite moduri: înainte de toate în domeniul gândirii umane şi apoi în cel al acţiunii concrete? A trăi ca şi cum Dumnezeu n-ar exista nu este un program pentru multe persoane din timpul nostru?

Isus din Nazaret se adresează contemporanilor săi, însă cuvintele sale ajung cu forţă minunată până în zilele noastre şi până la problemele noastre. Acestea sunt temele veşnic despre om. Însă observăm că adesea se inversează ierarhia valorilor: ceea ce este secundar, trecător, este pus în frunte, trece pe primul loc. În schimb, ceea ce în mod concret trebuie să fie în primul plan este mereu şi numai Dumnezeu. Nu poate să fie altfel. « Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga!»”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Mă interesez mult pentru lucrurile pe care trebuie să le îmbrac sau să le am? Mă preocup exagerat pentru ziua de mâine sau, dimpotrivă, nu-mi pasă de nimic? Ştiu să am încredere în mâna providenţială a lui Dumnezeu?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

O, Isuse, eu te iubesc, la tine tânjeşte sufletul meu…

Doar pentru o zi, fii Tu sprijinul meu dulce:

Vină şi domneşte în sufletul meu şi dă-mi zâmbetul tău,

Doar în ziua de astăzi.

Ce-mi pasă, Doamne, de viitorul meu nesigur?

Să te rog pentru ziua de mâine? O, nu, eu nu pot asta.

Păstrează curat sufletul meu; acoperă-mă cu aripile tale,

Doar în ziua de astăzi.

Dacă mă gândesc la ziua de mâine, mă tem de nestatornicia mea,

simt că în sufletul meu se nasc tristeţea şi descurajarea,

dar, da, Dumnezeul meu, vreau să sufăr şi să fiu încercat

Doar în ziua de astăzi.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Mă încred în bunătatea ta, Dumnezeule Tată!”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

Voi face un calcul al cheltuielilor şi rutinelor mele pentru a descoperi în ce anume investesc mai mult timp şi bani. Mă voi angaja să reduc unele cheltuieli şi să investesc mai mult în săraci şi invit familia mea să facă la fel.

„O, sărăcie sfântă, prin care, celor care o au şi o doresc,

Dumnezeu le promite Împărăţia cerurilor şi viaţa fericită!”

Sfânta Clara de Assisi

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.