Categorii

Duminica a VI-a din Timpul de peste An – Ciclul C – Lectio divina

Invocă-l pe Duhului Sfânt

Dumnezeule, Tată al luminii, trimite acum asupra noastră Duhul tău Preasfânt pentru ca să putem întâlni în acest Cuvânt care vine de la Tine, pe Maestrul şi Domnul nostru Isus Cristos, pentru ca să îl cunoaştem mai bine şi să îl iubim mai mult. Amin. 

Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu: Lc 6,17.20-26

În acel timp, 17 Isus a coborât de pe munte împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. Era acolo un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului. 20 Privind spre ucenicii săi, Isus a spus: „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului omului. 23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră este mare în ceruri; la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 24 Dar vai vouă, bogaţilor, pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 25 Voi vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”.

Meditează asupra textului sacru, cunoscându-i înţelesul.

             – fericirile nu trebuie citite ca și cum ar spune ce trebuie să facă omul (perspectivă morală); ele ne spun ce face și cum acționează Dumnezeu în viața noastră (perspectivă teologică); fericirile vorbesc în primul rând despre Isus;

             – vv.20-23: această secţiune are de-a face cu ceea ce ni se proclamă astăzi: a fi fericiţi, a fi satisfăcuţi, a fi binecuvântaţi… Viaţa morală, poruncile, exigenţele evangheliei nu sunt „o povară”, nu sunt o impunere pentru a ne face viaţa mai apăsătoare… ci sunt drumul spre fericire, spre binecuvântare, spre făgăduinţă, spre adevărata fericire… Curios este faptul că această fericire, bucurie şi binecuvântare poate să existe în circumstanţele cele mai potrivnice pentru bărbaţii şi femeile din toate timpurile: săracii (versetul 20); cei cărora le este foame şi cei care sunt întristaţi (versetul 21); şi cei care sunt persecutaţi şi maltrataţi (versetul 22). De ce este aşa? Pentru că fericirea şi bucuria adevărată se află numai în Dumnezeu. Din păcate, mulţi caută fericirea în afara lui Dumnezeu… şi n-o găsesc. Ceea ce găsesc este o „fericire aparentă”, sau o „oglindă a fericirii”, sau o „caricatură a fericirii”. Va fi rebeliune externă… va fi dezbinare… Însă nu bucurie creştină autentică. Surprinzătorul bucuriei şi fericirii creştine este că poate să coexiste, şi de fapt coexistă, cu durerea şi suferinţa.

–  vv: 24-26: A doua secţiune are de-a face cu perspectiva contrară celei pe care am văzut-o în punctul anterior: bogaţii comozi şi liniştiţi care nu se gândesc la fraţii lor şi nu împart (versetul 24); cei care au mult de mâncare şi nu se îngrijorează de foame (versetul 25); şi cei care râd în belşugul lor şi sun sunt solidari cu cei care sunt întristaţi (versetul 25). Tuturor acestora le va fi foarte rău, vor fi „blestemaţi” pentru că nu au fost capabili să se deschidă lui Dumnezeu şi fraţilor. Aceştia nu vor trăi fericirea autentică, ci întunericul veşnic al unei vieţi fără Dumnezeu.fericirile pot fi înțelese numai știind că Dumnezeu este iubire pentru toți fiii săi;

Roagă-te lăsându-te inspirat de text şi contemplă viaţa ta cu ochii lui Dumnezeu.

Împărtăşeşte şi celorlalţi darul primit prin rugăciune.

Întrebări care ne pot ajuta pentru împărtăşire:

-Care este fraza sau cuvântul care te-a impresionat cel mai mult ? Ce este fericirea pentru mine? Cum privesc fericirea prin ochii lui Isus?

Păstrează în inimă mesajul pe care l-ai primit şi ia decizii conforme cu acest cuvânt.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.