Categorii

Duminica a III-a din Timpul de peste An – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

 

Duhule Sfânt, mă dăruiesc ţie.

Ia-mă în stăpânire,

condu-mă în toate şi fă ca să trăiesc

ca fiu al lui Dumnezeu,

ca mădular al lui Isus Cristos

şi ca acela care, fiind născut din tine, îţi aparţine,

şi trebuie să fie însufleţit, stăpânit

şi condus de tine. Amin.

 

Sfântul Ioan Eudes

 

TEXTUL BIBLIC: Matei 4,12 – 23

Auzind că Ioan a fost dat să fie închis, Isus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: «Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor! Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină».

De atunci a început Isus să predice şi să spună: «Convertiţi-vă: s-a apropiat împărăţia cerurilor!».

Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând plasa în mare, căci erau pescari, şi le-a spus: «Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!». Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele, şi i-a chemat. Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor l-au urmat.

El străbătea toată Galileea învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.

 

 

1 – LECTURA: Ce spune textul?

 

Pr. William Segura

 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Unde a mers Isus când a auzit despre întemniţarea lui Ioan? Cine trăiesc în Galileea conform profetului Isaia? Pe cine a chemat Isus pe malul lacului Galileii? Ce făcea Isus în Galileea?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Textul în contextul său. Urmând Evanghelia lui Matei, Isus a fost botezat de Ioan (3,13-17), a fost condus în deşert timp de patruzeci de zile, unde a fost ispitit de diavol (4,1-11), acum se întoarce în Galileea şi se stabileşte la Cafarnaum, unde începe predica sa despre apropierea Împărăţiei cerurilor, învaţă, vindecă şi cheamă pe primii săi patru discipoli ai săi (4,12-25). Imediat va urma prezentarea „programului de mântuire” cu predica de pe munte (capitolele 5-7).

Împărţirea textului. a) întemniţarea lui Ioan Botezătorul şi întoarcerea lui Isus în Galileea (12-13); b) împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu prin profeţia lui Isaia 8,23-9,1 (14-16); c) începerea proclamării lui Isus despre apropierea Împărăţiei cerurilor (17); d) chemarea celor două perechi de fraţi: Simon şi Andrei, Iacob şi Ioan (18-22); e) activitatea lui Isus în Galileea: predică, învaţă, vindecă (23).

Matei începe exact o nouă predică: aceea a lui Isus. Şi face asta conform profeţiei lui Isaia, nu în cetatea sfântă Ierusalim, ci în periferie, în zona răzvrătiţilor, a mişcărilor mesianice, la graniţă, unde trăiesc păgânii, locuitori în umbra morţii, cel puţin conform profeţiei. Îl prezintă pe Isus transformându-se în lumină a poporului care locuia în întuneric.

Da, Isus este lumină, o mare lumină, care a strălucit pentru popoarele care umblă în întuneric, pentru cei care trăiesc în umbra morţii, în întuneric. Lumina nu este pentru a o pune acolo unde există multă lumină, ci acolo unde este nevoie de ea, în periferie, unde întunericul stăpâneşte. Pentru aceasta lumina trebuie să strălucească mai ales în viaţa persoanelor, care chiar dacă sunt sub povara zilei, sunt dispuse să înceapă o aventură, un drum de urmare. Din întuneric trebuie să iasă cei care se convertesc în lumină pentru neamuri, pentru păgâni. Pentru aceasta, Isus alege oameni neştiutori (pe ei noi nu i-am fi ales), care ştiu ce este lupta, care înfruntă marea, nişte pescari, desigur nu în totalitate satisfăcuţi de viaţă, ci chiar doritori de o lumină care să orienteze vieţile lor în largul mării.

Şi ceea ce Isus le oferă celor pe care îi cheamă este foarte simplu, să continue să fie pescari, ceea ce ştiu să facă foarte bine, însă cu o nouă orientare, să pescuiască oameni, să arunce năvoadele la popoare şi cetăţi pentru a le convoca în jurul unei Veşti Bune, aceea a apropierii Împărăţiei, aceea a mântuirii, a recuperării sănătăţii, aceea a unui Dumnezeu care s-a făcut aproapele, Emanuel (Mt 1,23), cel care ştie despre întuneric, despre ispită şi despre depăşirea încercărilor cele mai dificile ale vieţii, Dumnezeul cu noi şi în favoarea vieţii.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune? Ce ne spune?

Începem meditaţia noastră cu cuvintele pe care Papa Francisc le-a spus la 25 iulie 2013, în timpul salutului de deschidere a Zilei Mondiale a Tineretului – Rio de Janeiro:

„De pe Corcovado, Cristos Răscumpărătorul ne îmbrăţişează şi ne binecuvântează. Privind această mare, plaja şi pe voi toţi, îmi vine în minte momentul în care Isus i-a chemat pe primii discipoli ca să-l urmeze pe malul lacului Tiberiadei. Astăzi Isus ne întreabă iar: Vrei să fii discipolul meu? Vrei să fii prietenul meu? Vrei să fii martor al Evangheliei mele?”

Şi eu, ce răspund la aceste întrebări?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i spun? Ce-i spunem?

Să implorăm împreună forţa de care avem nevoie pentru a merge după Isus şi a pescui mai mulţi tineri pentru Evanghelia sa.

Mă dăruiesc ţie, Doamne Isuse,

pentru a te urma în Evanghelia ta

şi în sfinţenia vieţii tale,

pentru a-ţi sluji ţie şi fraţilor mei.

Ia în stăpânire deplină şi absolută toată fiinţa mea

şi încredinţează-mă Tatălui ceresc

în forma în care ştii că îi este cea mai plăcută.

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Învăţătorule, eşti lumina mea şi mântuirea mea, pentru aceasta vreau:

„Să-ţi slujesc fiind lumină în întunericul celui care are nevoie de mine…”

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

 

Te-ai simţit chemat de Isus pentru a-i sluji pe ceilalţi ca „pescar de oameni”? Cum demonstrezi familiei tale angajarea ta pentru slujire? Ce trebuie făcut pentru ca prietenii tăi să se decidă să-l urmeze pe Învăţătorul?

”Vrem să exprimăm bucuria că suntem discipoli ai Domnului

şi că am fost trimişi

cu comoara Evangheliei”.

Aparecida, 28.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.