Categorii

Duminica a II-a din Timpul Adventului – Ciclul A – Lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Duhule Sfânt, fii prezent în această întâlnire cu Cuvântul.

Duhule Sfânt, revarsă-te în acest moment

şi în fiecare loc în care mă aflu.

Duhule Sfânt, atinge inima mea în acest timp de speranţă.

Duhule Sfânt, ajută-mă să caut sensul veșnicului

împreună cu fraţii mei.

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Matei 3,1-12

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul predicând în Pustiul Iudeii. El zicea: „Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!”. 3 Acesta este cel despre care a spus Isaia, profetul, care zice: „Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiți calea Domnului, faceţi drepte cărările lui!»”.

4 Acest Ioan avea o haină din păr de cămilă şi centură de piele în jurul coapselor sale, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. 5 Şi veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului 6 şi erau botezați de el în râul Iordan mărturisindu-şi păcatele.

7 Văzând că mulţi dintre farisei şi saducei veneau la botezul lui, le spunea: „Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? 8 Faceţi deci rod vrednic de convertire! 9 Să nu credeți că puteți spune: «Îl avem ca tată pe Abraham», pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea! 10 Securea este deja la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt în stare să-i duc încălțămintea. El vă va boteza în Duh Sfânt şi cu foc. 12 Lopata de vânturat este în mână lui şi va curăța aria sa: va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.

1. LECTURA: Ce spune textul?

 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

  1. Unde s-a prezentat Ioan Botezătorul şi ce a spus?
  2. Pe care profet îl citează Ioan Botezătorul şi ce mesaj dă?
  3. Cum era îmbrăcat Ioan Botezătorul şi cum răspundeau oamenii la predica sa?
  4. Ce le spune Ioan Botezătorul cărturarilor şi fariseilor?
  5. La cine se referă Ioan Botezătorul în mesajul său final?

 

Câteva piste pentru a înţelege textul

Mons. Damian Nannini

Textul începe fără multe preambuluri prezentându-l pe Ioan Botezătorul predicând în Pustiul Iudeii. Predica lui are două părți. Prima semnalează începutul manifestării Împărăției: „Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu”. Este aceeași expresie care va apărea în gura lui Isus (4.17) și a apostolilor (10,7). Ioan Botezătorul ne lasă apoi la porțile Împărăției lui Dumnezeu pe care Isus o va face prezentă și care este deja aproape. Acum, din ceea ce urmează, presupunem că Ioan Botezătorul înțelegea această venire a Împărăției ca ultima și definitiva manifestare a lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu (3,7), identificând-o cu parusia, cu judecata lui Dumnezeu.

Apoi Matei, mereu atent la Scripturi, consideră că în Ioan Botezătorul se împlinește profeția din Isaia 40,3 despre glasul care strigă în pustiu pentru a pregăti calea Domnului, pentru a îndrepta cărările. Aici se definește misiunea sa de precursor în împlinirea Scripturilor. Observăm că Isaia se referă la Domnul Iahve, în timp ce Matei, spunând: „faceţi drepte cărările lui”, se referă la cele ale lui Isus. Prin urmare, a luat un text profetic care se referă la Dumnezeu și îl aplică lui Isus.

Apoi sunt descrise hainele și masa frugală a Botezătorului care demonstrează condiția sa ascetică, consolidează predica sa despre judecată și îl aseamănă cu ea. Însă de vreme ce haina sa („o haină de păr de cămilă și o centură de piele” 3,4) coincide cu cea a lui Ilie (cf. 2Re 1,8) și pentru că mai târziu Matei face această identificare a lui Ioan Botezătorul cu Ilie (cf. Mt 17,10-13), se împlinește şi profeția din Malahia 3,23-24 potrivit căreia, înainte de sosirea zilei Domnului, Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie pentru a-i reconcilia pe părinți cu copiii.

Prezența și acțiunea lui Ioan Botezătorul este eficientă deoarece mulţi și din diferite părţi vin la el pentru a fi botezați mărturisindu-și păcatele. Vestea sosirii Împărăției este o invitație către oameni care pur și simplu se pregătesc să o primească mărturisind păcatele.

Atitudinea fariseilor și a saducheilor este diferită și tocmai de aceea Ioan Botezătorul le dedică o a doua predică ce constă în a le spune că adevărata apartenență la descendența lui Abraham se manifestă în trăirea conform Legii și că nu se dobândește cu apartenența etnică la descendența patriarhului.

Pentru Ioan Botezătorul vestirea Împărăției este vestire a Judecății. Și criteriul acestei judecăți a lui Dumnezeu sunt faptele, „roadele” pe care trebuie să le dea o convertire sinceră.

La sfârșitul discursului său (3,10-12), include vestirea lui Mesia, însă care în Ioan Baptistul se identifică cu judecătorul escatologic, a cărui acțiune este comparată cu aceea a focului, care se referă la pedeapsa divină sau foc veșnic sau gheenă.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Duminica trecută am fost invitați să privim spre viitor, la Domnul care vine la sfârșitul timpurilor, în timp ce acum privirea noastră se îndreaptă spre trecut, spre venirea istorică a lui Isus. Tocmai această primă venire a Domnului este ceea ce ne permite să așteptăm a doua și definitiva sa venire.

Ne uităm la ceea ce s-a întâmplat deja pentru a ști cum să așteptăm în prezent ceea ce va veni. Şi aşa i-a pregătit Ioan Botezătorul pe oameni să-l primească pe Domnul, de asemenea, glasul său răsună pentru noi invitându-ne la convertire.

Convertirea pe care Dumnezeu o cere de la noi în acest timp de Advent constă într-o schimbare existențială. Suntem invitați să ne revizuim atitudinile față de prezent și faţă de ceea ce este viitor și definitiv. În faţa posibilității reale a judecății lui Dumnezeu, a definitivului, suntem invitați să ordonăm scara noastră de valori, să distingem între esențial și secundar, între important și urgent.

Dacă vrem să coborâm la ceea ce este mai practic și concret: în primul rând, Domnul ne cere convertire, pocăință, mărturisire a păcatelor. Oamenii simpli înțeleg bine asta. Păcatul nu este o problemă fără o soluție, deoarece există posibilitatea pocăinței și a iertării lui Dumnezeu.

În acest sens spunea papa Francisc la 4 decembrie 2016: „Să ne convertim în fiecare zi, un pas înainte în fiecare zi… Este vorba de a părăsi drumurile, comode dar derutante, ale idolilor din această lume: succesul cu orice preț, puterea în dauna celor mai săraci, setea de bogății, plăcerea cu orice preț. Şi, în schimb, să deschidem drumul pentru Domnul care vine: El nu ia libertatea noastră, ci ne dăruiește adevărata fericire. Cu nașterea lui Isus la Betleem, însuși Dumnezeu e cel care îşi ia locuință în mijlocul nostru pentru a ne elibera de egoism, de păcat şi de corupţie”.

În al doilea rând, convertirea în Advent este o invitație de a revizui modul de folosire a timpului nostru: pentru ce avem timp și pentru ce nu avem niciodată timp. De fapt, la judecata finală vom da cont de ceea ce am făcut cu viața noastră sau cu timpul nostru, care este aproape acelaşi lucru.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

  1. Ce situaţii, persoane sau lucruri pot să împiedice ca Domnul să ajungă la mine?
  2. Am trăit vreo convertire puternică experimentând iertarea Domnului?
  3. Ce ar trebui să ordonez în viaţa mea pentru ca Domnul să poată veni în ea?
  4. Am timp pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, în special cel mai nevoiaș?
  5. Rezerv timp pentru viaţa mea interioară, pentru îngrijirea sănătății mele şi pentru cultivarea legăturilor mele familiale?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Mulţumesc, Isuse, pentru Ioan Botezătorul.

Fie ca să-mi dăruiască o convertire sinceră.

știu că uneori rezultatul, puterea şi bogăția vor să câștige.

Fie ca botezul pe care odată mi l-ai dăruit să continue să acționeze,

ordonând viaţa mea cu valorile tale.

Situează-mă de câte ori este necesar

pentru ca să pot da prioritate la ceea ce este important faţă de ceea ce este urgent.

Vreau în acest timp de speranţă

să fac paşi fermi pentru a ne întâlni.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Isuse, convertește-mă: vreau să disting ceea ce este important de ceea ce este urgent”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În această săptămână îmi propun în fiecare dimineață să-mi ordonez ziua dând prioritate la ceea ce este important. Voi cere asta sfântului Ioan Botezătorul ca să mă ajute.

„Cel care nu se căiește de viaţa sa trecută, nu poate să înceapă una nouă”

 

Sfântul Augustin

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.