Categorii

Duminica a II-a din Advent, Ciclul B – lectio divina

 TEXTUL BIBLIC: Marcu 1,1-8

 Ioan Botezătorul

1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Aşa cum este scris în profetul Isaia:

«Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale;

el îţi va pregăti calea.

3 Glasul celui care strigă în pustiu:

„Pregătiţi calea Domnului,

faceţi drepte cărările lui».

4-8 Ioan Botezătorul a apărul în pustiu, predicând botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.

Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi încins la mijloc cu o cingătoare din piele; mânca lăcuste şi miere sălbatică şi predica zicând: «Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt».

 

1 – LECTURA:  Ce spune textul? 

Piste pentru lectură 

Salutare prieteni:

Aceasta este a doua duminică din Advent, adică din timpul de pregătire şi de aşteptare a Domnului care vine. Liturgia ne prezintă primele rânduri din Evanghelia sfântului Marcu, unde este prezentat Ioan înainte-mergătorul, adică acela care vesteşte venirea lui Mesia. Mai este numit Ioan Botezătorul.

Chiar de la primul verset al acestei Evanghelii ne spune: „Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

Adică aşa cum începe Evanghelia, cuvânt care vine de la cuvântul grec care vrea să spună Veste Bună (sau Mesaj Bun, sau Veste Fericită).

Evanghelia nu este o veste în plus, este vestea aşteptată de toată omenirea. Şi această mare veste aşteptată, această Evanghelie, este că Dumnezeu ia iniţiativa şi îl trimite pe unicul său Fiu ca să mântuiască toate fiinţele umane. Fiinţele umane, după păcate, nu aveau posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu singuri. La asta face referinţă cuvântul religie, care înseamnă REGE: a LEGA din nou: a uni. Religia este actul uman prin care încercăm să fim din nou uniţi cu Dumnezeu. Dacă studiem omenirea şi culturile sale, aproape în toate există acte religioase, adică acte care vor să unească din nou cu Dumnezeu fiinţa umană pentru că au pierdut această stare de apropiere de El. Multe culturi au intuit asta şi pentru asta se vorbeşte despre „seminţele Cuvântului” despre care vorbeau deja Părinţii Bisericii. Cu toate acestea, numai religia nu mântuieşte. Pentru că religia este un act uman. Atunci când prin neascultarea păcatului pierdem starea de a fi aproape de Dumnezeu, oricât de multe fapte am face nu ne garantează apropierea, unirea, pentru că acest lucru este ceva care depăşeşte capacitatea noastră umană.

Tocmai pentru aceasta Marcu începe Evanghelia sa, Vestea sa Bună, spunând că toate acestea pe care le aşteptăm ca omenire, s-au împlinit. Acum Dumnezeu se REVELEAZĂ, ia iniţiativa, se face om, ia natura noastră umană, se îmbracă în omenitatea noastră fără a pierde divinitatea sa. Şi unind în El, în manieră misterioasă, natura divină şi umană, în Isus, Fiul Unic al lui Dumnezeu şi Fiul Fecioarei Maria, începe pentru toţi unica speranţă de mântuire.

Pentru aceasta, în acest prim verset este concentrată toată forţa, vorbind despre Isus, care este Fiul lui Dumnezeu şi este Mesia, adică Mântuitorul. Unicul Mântuitor. Unicul drum pentru a ne întoarce la casa Tatălui de unde am plecat datorită păcatului şi unde acum putem să ne întoarcem, graţie lui Isus.

Aceasta este vestea aşteptată de omenire!

În Cristos se împlinesc toate profeţiile, pentru aceasta nu mai trebuie să aşteptăm altceva. Ioan, înainte-mergătorul, ne spune că aşa a început Vestea Bună. Aşa a început omenirea să cunoască faptul că Dumnezeu şi-a îndeplinit promisiunile sale şi că în Isus putem să ne întoarcem la casa lui pentru totdeauna.

Botezul este un cuvânt care înseamnă şi scufundare. Pentru aceasta, la început, în ritualul botezului, implica intrarea în apă, scufundarea în apă. Şi tot în ritual se spune: eu te botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa cum este mandatul Domnului. Asta înseamnă a scufunda pe cineva în misterul lui Dumnezeu Unul şi Întreit. Ioan doar începe acest ritual, însă clarifică faptul că Isus îl va duce la împlinire. De aceea ne invită cu speranţă să răspundem la exigenţele pe care le implică faptul de a fi botezaţi.

Pentru a ţine cont: Vestea Bună, Evanghelia, este că prin Isus putem să ne întoarcem la Tatăl.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 3,1-12; Lc 3, 1-18; In 1,19-28 

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicţionar cuvântul: Veste, Vestire, Veste Bună, Evanghelie.

Întrebări pentru lectură

 • Cum începe Evanghelia lui Marcu?
 • Ce carte din Vechiul Testament citează el?
 • Cum trăia Ioan, înainte-mergătorul, numit şi Botezătorul?
 • La ce invita Ioan?
 • Ce făceau aceia care se căiau de păcatele lor?
 • Cine va veni după Ioan?
 • Cum va fi Botezul lui Mesia?

2 – MEDITAŢIA:  Ce-mi spune? Ce ne spune? 

Întrebări pentru meditaţie

În faţa acestui text pot să mă întreb:

 • Pentru mine, cunoaşterea Evangheliei este cu adevărat o „Veste Bună”, o Veste Mare, care mă schimbă? Sau este o veste în plus, în mijlocul atâtor veşti?
 • Sunt conştient că astăzi suntem invadaţi de multe veşti şi în mare parte de veşti rele?
 • De ce se răspândesc atâtea veşti rele?
 • Fiind creştin, sunt posesor al Veştii Bune. Sunt eu capabil să-mi pun viaţa în joc pentru a o anunţa?
 • Cât timp dedic eu pentru a cunoaşte Vestea cea Bună şi cât timp pentru a o anunţa?
 • Sunt conştient că prin Botez sunt „cufundat” în misterul Treimii?
 • Astăzi, în al treilea mileniu, încă există milioane de persoane care nu-l cunosc pe Cristos şi nu au putut să primească mântuirea. Sunt conştient că în măsura în care anunţ Vestea Bună a Domnului eu împlinesc ceea ce El îmi cere?
 • În viaţa mea, în ce anume se observă că într-adevăr cred că isus este Domnul şi Mesia? Ce fac pentru ca şi alţii să creadă?

3 – RUGĂCIUNEA:  Ce-i spun? Ce-i spunem?

Rugăciunea este răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu care ni se manifestă cel dintâi. Putem să ne rugăm cerând Domnului harul de a înţelege botezul nostru şi faptul că suntem misionari ai lui Isus.

Să ne însuşim această rugăciune de la Laude care spune aşa:
Doamne, tu m-ai chemat…

ca să fiu instrument al harului tău,

ca să anunţ vestea cea bună,

ca să vindec sufletele.

Instrument de pace şi de dreptate,

vestitor al tuturor cuvintelor tale,

apă pentru a potoli setea arzătoare,

mână care binecuvântează şi care iubeşte.

 

Doamne, tu m-ai chemat…

ca să vindec inimile rănite,

ca să strig în mijlocul pieţelor că iubirea este vie,

ca să alung somnul celor care dorm şi să eliberez pe cel închis.

Doamne, tu m-ai chemat…

ca să salvez lumea deja obosită,

ca să-i iubesc pe oamenii

pe care Tu, Tată, mi i-ai dat ca fraţi.

 

Doamne, mă vrei pentru a aboli războaiele

şi a alina mizeria şi păcatul,

a face să se zguduie pietrele,

şi a alunga lupii din turmă.

Sunt ceară moale între degetele tale

fă ceea ce vrei cu mine.

4 – CONTEMPLAŢIA:  Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Putem lua pentru asta câteva din ideile principale care sunt în Evanghelie şi să le repetăm de mai multe ori, uneori în diferite forme, pe parcursul acestor zile. Poate să fie ceva ca:

Vrem să-ţi deschidem calea, Doamne, vrem să îndepărtăm obstacolele

Vrem ca tu să vii în vieţile noastre

Vrem să fim şi vestitorii tăi

Vrem să fim ca Ioan, cel care pregăteşte drumul pentru ca Tu să te întâlneşti cu fraţii.

5 – ACŢIUNEA:  La ce mă angajez? La ce ne angajăm? 

Propuneri personale

 • În acest timp de Advent să cer Domnului harul de a fi ca Ioan Botezătorul. Uneori trebuie să fiu mai moderat în folosirea lucrurilor şi să fiu mai simplu. Propune-ţi să cauţi un prieten sau prietenă care nu-l cunoaşte pe Isus şi să le vorbeşte despre El fără frică.

Propunere comunitară

 • Dacă suntem în grup, să organizăm omisiune specială în locurile unde se mişcă grupul. Este timp ideal pentru a invita la o activitate în care putem conversa despre Isus, unica Veste Bună. Sau uneori un frumos moment de muzică pregătind Crăciunul şi invitând toate persoanele la o schimbare a vieţii pentru a-l recunoaşte pe Isus.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.