Categorii

Dispoziţie episcopală: Norme privind cântul bisericesc în Dieceza de Iaşi

ps-petru-gherghel-scrisoare-pastorala-sinodul-episcopilor-familia-in-inima-bisericiiProt. Nr. 3180/2015

Dispoziţie episcopală

Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,

voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi.

(Ps 146[145],1-2)

Urmând normele Conciliului Vatican II cu privire la muzica sacră şi liturgie, Comisia de muzică bisericească a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, a elaborat o colecţie de cântece bisericeşti cu titlul Magnificat, care a fost prezentată oficial în duminica a doua din Advent, 6 decembrie 2015, în ziua sfântului episcop Nicolae, ca un dar pentru întreaga Biserică locală şi pentru fiecare credincios.Magnificat-cantece

Ştiind că „tradiţia muzicală a Bisericii universale constituie o comoară de o valoare inestimabilă şi că are întâietate asupra altor expresii ale artei, mai ales pentru faptul că, alături de cuvinte, cântul sacru constituie o parte necesară şi integrantă a Liturghiei solemne fiind proslăvit atât de Sfânta Scriptură, cât şi de sfinţii Părinţi şi de pontifii romani” (cf. SC 112), considerăm munca Comisiei pentru Muzică bisericească a diecezei noastre un serviciu preţios pentru întreaga comunitate şi salutăm cu bucurie apariţia acestui compendiu de melodii religioase. Astfel, prezentăm această Colecţie de cântece tuturor cântăreţilor bisericeşti, corurilor comunităţilor noastre, precum şi tuturor credincioşilor noştri şi

DISPUNEM

ca ea să constituie pe viitor ediţia oficială a Diecezei de Iaşi, spre folosinţă comună la celebrările liturgice, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Toţi cei care sunt chemaţi să însoţească celebrarea sfintei Liturghii, a celorlalte sacramente şi a altor manifestări religioase publice vor folosi doar cântecele înscrise în această colecţie, astfel încât, în toate comunităţile să se realizeze o binecuvântată uniformizare în trăirea bucuriei celebrărilor sfinte.

Responsabilul Oficiului pentru Muzică religioasă din cadrul episcopiei noastre, ajutat de membrii aleşi în acest scop, va proceda la întâlniri zonale cu cântăreţii, dascălii şi responsabilii de cântările în parohii şi filiale, pentru a se crea un climat comun fericit şi demn în însoţirea celebrărilor liturgice.

Fiecare parohie se va îngriji ca în fiecare biserică să fie un număr suficient de colecţii pentru ca, atât cei care formează corul bisericesc, cât şi credincioşii să poată însoţi prin cântul lor şi cu vie participare momentul celebrărilor sfinte.

Colecţiile elaborate în trecut şi care au avut un rol important pentru celebrările liturgice, precum şi toate cântecele folosite în bisericile noastre, pe care le preţuim ca pe o bogăţie spirituală a credinţei străbune şi care constituie un tezaur bisericesc tradiţional de mare importanţă, vor fi păstrate cu deosebită grijă, pentru a fi o oglindă a evoluţiei continue a participării credincioşilor la cântul bisericesc tradiţional şi la trăirea vie a vieţii creştine.

Conciliul Vatican II are o precizare specială la nr. 114 din Sacrosanctum Concilium, pe care e bine s-o păstrăm cu mare interes:

„Tezaurul muzicii sacre va fi păstrat şi cultivat cu cea mai mare grijă, iar corurile bisericeşti vor fi dezvoltate şi folosite în mod deosebit, mai ales, pe lângă bisericile catedrale; totuşi episcopii şi ceilalţi păstori sufleteşti vor veghea cu atenţie ca în orice acţiune sacră celebrată cu cânt, întreaga adunare a credincioşilor să-şi poată manifesta propria participare activă, după normele generale despre liturgie” (cf. SC 114).

Încredinţăm această dispoziţie episcopală resposabilului Oficiului pentru Muzică sacră, tuturor părinţilor parohi şi tuturor celor chemaţi să se ocupe de pregătirea cântărilor şi a corurilor bisericeşti.

Părinţilor Decani le revine datoria de a încuraja acestă nobilă slujire în folosirea cântărilor pregătite şi puse la dispoziţia întregii Biserici locale şi a credincioşilor noştri.

Noile compoziţii şi noile cântece, pe care iubitorii de muzică le pregătesc, pentru a fi introduse în biserici, vor fi prezentate la Oficiul pentru Muzica sacră spre cuvenita aprobare şi pentru Imprimatur, putând astfel să fie oferite spre folosire şi introduse în noua colecţie.

Dată la Iaşi, 30 decembrie 2015

Petru Gherghel

episcop de Iaşi

Coordonator Cancelarie

Aurel Percă

episcop auxiliar

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.